Regntunga skyar och broarbetet fortsätter

Tunga moln gör att det mörknar snabbt på eftermiddagarna. Vid veckans slut pågår formsättning av vägbanan över tråget i brospann två. Samtidigt armeras vägbanan i den del där formen är färdig.
Lilla Lidingöbron2 november 2020 kl 06.40

Sista oktoberveckan var fylld av tunga moln, dis och duggregn. Vägbanan över tråget i brospann två armeras. Undergjutning av fundament tio, den blivande brogrenen, har skett. Arbeten vid landfästet vid Islinge Hamnväg/ Torsvik fortsätter. 

Efter föregående veckas gjutning av tråget inleds sista oktoberveckan med rivning av trågets form samt rengöring.

Man kan snabbt göra flera arbetsmoment parallellt. Samtidigt som de sista formdelarna lyfts bort...

...stämpar man upp (det vill säga bygger stöd) för formen till vägbanan över tråget.

Och i takt med att vägbanans form är klar armerar man. Arbetet löper snabbt. Det kommer att gå åt 72 ton armering för vägbanan.

Vid Ropsten arbetar Stockholms stad och Peab med pålning för det betongdäck, som ska ansluta till brons landfäste.

I början av veckan utförs undervattensgjutning i kassunen, fundament tio. Det är ett stort fundament. Här kommer tågtrafiken att svänga av, medan gång-och cykeltrafiken fortsätter till det påbörjade landfästet vid Islinge Hamnväg.

Betongen pumpas från Islinge Hamnväg...

...via den långa flytbryggan. Det går åt cirka 320 kubikmeter betong (sex kubik per bil). Betong till samtliga fundament från och med nr 7 kommer att pumpas den här vägen, medan brovalven än så länge pumpas från Ropsten.

Vid landfästet Islinge Hamnväg river man lösa sprängstenar...

...utefter hela den sprängda bergsidan.

Man bygger en arbetsplattform utmed den färdiggjutna muren.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *