Påskveckan vid bron

I närheten av Islinge Hamnväg pågår arbeten på flera platser. Bilden visar brofästet som kallas fundament 12. Där byggs form för monolit nummer fyra. Högst upp i bild till höger, mellan alla broarna, skymtar en orange grävskopa. Där pågår förberedelser för att bygga fundament 13. Längst ned till höger pågår gjutning av fundament 10 (blivande brogrenen). Från nummer 10 kommer gång- och cykelbron att löpa över den färdiga bropelaren (nummer 11) mot landfästet Islinge Hamnväg. Landfästet är brett, och från bropelaren byggs ett bredare däck som bildar ett triangulärt torg med det flyttade/rekonstruerade "vindarnas tempel" i mitten och körbanor riktade åt varsitt håll på sidorna. Järnvägsbron löper i en båge från fundament 10, över blivande bropelare (nuvarande kassun nummer 11A, nära stålbron) och vidare till fundament 13.
Lilla Lidingöbron13 april 2021 kl 05.291

Påskveckan, vecka 14 innehöll färre arbetsdagar, men ändå förekom en hel del arbeten utefter hela brosträckan.

Vid mitten av påskveckan gjuts det stora fundamentet 10. De kvadratiska träformarna till höger i bild kommer att bli temporära stöd för de röda tvärbalkarna, som MMS-en ska vila på.

Betongen trycks från Islinge Hamnväg (se bild 1). Det går åt cirka 610 kubikmeter betong (sex kubik per billast). Detta är den mest omfattande gjutningen i hela projektet, nästan dubbelt så mycket som vid gjutningen av vägbanan för en vecka sedan (se förra reportaget). Man räknar med 30 timmars gjutning.

Arbetet löper dock smidigare än förväntat. Gjutkapaciteten blir 36 kubikmeter per timme, och man har gjutit klart redan efter 17 timmar, klockan 2 på natten. På morgonen kliver man ned och täcker in den blöta betongytan.

Mitt mellan alla befintliga broar påbörjas arbetet med att förbereda fundament 13. Här rivs en trappa, som leder från Islinge Hamnväg ned till vattenområdet.

Bergytan friläggs. Man kommer att bygga en ramp för att kunna transportera ned material.

Vid landfästet Islinge Hamnväg är monolit nummer fem (närmast i bild) färdig, och man bygger ny form för nummer fyra, mellan trean och femman. Klart för gjutning.

Fundament sju. I början av veckan gjuts de temporära stöden för tvärbalkar till MSS-en. Betongen pumpas från Islinge hamnväg på den 300 meter långa flytbryggan. Den gröna mastpumpen skymtar i fonden. I slutet av påskveckan rivs formen.

Vägbanan brospann tre gjöts under stilla veckan. Här syns "balkongen" tydligt. Se reportage från förra veckan här. Nu bereds för nästa etapp.

En traktor används för att flytta de röda tvärbalkarna på vägbanan i slutet av brospann två (till höger föregående bild) ...

...till slutet av brospann tre. Man gjuter också underlag till räls (intäckta av plast) för att flytta kranen.

Tvärbalkarna är nu i sitt nya läge. Snart klart för lansering av MSS-en, att skjuta fram den till fundament sex.

Nu liknar det en bro. Bropelaren, fundament två, skymtar längst till vänster. Nummer ett är själva landfästet utanför bilden.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Tack Bo för en mycket givande beskrivning och fantastiska bilder. Man får en riktig känsla för det komplicerade arbetet och all planeringen som ligger bakom det.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *