Pålning klar vid Torsvik

Djupet till fast berg varierar mellan drygt 30 till cirka 50 meter på den lilla ytan. De sneda pålarna drivs ned med förhållandet 4:1, det vill säga 1 meter åt sidan för var fjärde meter ned.
Lilla Lidingöbron20 november 2019 kl 06.291

Vi har tidigare berättat om de utmaningar som berggrunden medför vid pålning för fundament nr 11, närmast Torsvik. Efter ett par veckors hårt arbete har man nu slutfört själva pålningen där. Samtidigt har arbetet startat med nästa fundament, nr 3 räknat från Ropsten.

Vid snedpålningen försköt man medvetet i början stålmallen några centimeter för att komma i rätt position (se tidigare reportage). När pålpaketet skall stabiliseras är det därefter viktigt, att övriga sneda pålar drivs ned försiktigt, för att inte nu rubba mallen och därmed de stoppslagna pålarna.

Vid veckans slut visar det sig, att den sista pålen behöver förlängas.

Men man hinner med, och på lördagsmorgonen ser pålknippet med tolv pålar ut som en liten ö. Det är dags för kontrollmätningar.

Man har genomfört stötvågsmätning (verifierar bärförmågan se tidigare reportage). Bilden visar så kallad rakhetsmätning, som genomförs på alla pålar. Man sänker ned ett instrument, som kontinuerligt mäter eventuella böjar hela vägen från vattenytan till pålspetsen. Alla mätresultat skickas till konstruktören, som kontrollerar att värden håller sig inom en viss tolerans. Detta görs innan stålmallen kan lyftas av.

Samtidigt har förberedelser för nästa fundament påbörjats. Betongplattan för fundament nr 3 räknat från Ropsten gjuts...

...och så kallade "dead men" har slagits ned. Mallen för de första vertikala pålarna sätts på plats. Pålarna ska slås ned i hålrummen intill lyftkedjorna på bild. Den skarpögde kan avläsa siffran 51 på pålen närmast pråmen. Den är således nere på 51 meters djup, relativt nära men står inte på berget. Pålen till höger är förlängd, så siffrorna där säger inget om djupet.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Måste bara ge en eloge för en utmärkt beskrivning och illustration. Det ger dessutom en extra krydda till turerna över gång- och cykelbron.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *