Nu läggs räls på bron

Söndag. Man lägger och förankrar räls (befäster) för Lidingöbanan med början innan den svaga kurvan närmast blivande brogrenen. Nere till vänster i bild syns också de monterade kantbalkarna från brogrenen mot Islinge hamnväg på gc-brons sydsida samt de monterade kantbalkarna runt övergångskonstruktionen på gc-brons norrsida.
Lilla Lidingöbron21 juni 2022 kl 05.053

Det är mitten av juni, och man ser resultat av broarbetet på alla håll. En del kan allmänheten ana från stålbron, annat måste man komma nära för att ta del av.

Varje skena/räl är 20 meter lång. De läggs på moderna sliprar, med många detaljer förmonterade...

...och infästningarna klamras fast med bultmaskin.

Sliprarna har en monterad (svart) gummiskiva, som rälsen läggs på. Detta för vibrationsdämpning. Betongsliprarna har också skruvgängor fästa i botten. Med gängade bult kan varje sliper lyftas till en inmätt nivå. Markeringen på bron visar här 13 respektive 14 cm. Man gör den inmätningen på var tredje sliper. Det återstår sedan många justeringar i höjd och sidled, innan rälsen ligger exakt rätt. Därefter fyller man hela spårområdet med betong upp till vecket på betongsliprarna (lite ovanför de sammanbindande stålen).

Samtidigt fortsätter man att montera kantbalkar på huvudbrons sydsida, det vill säga utefter spårområdet. Befästning av spår pågår med hjälp av den gula maskinen i bild.

På gc-brons sydsida monteras de speciella kantbalkarna, som i höjd bildar en fortsättning av huvudbrons mittbarriär. Här når man ett fundament för stolpbelysning.

Och vid veckans slut har man också monterat en kantbalk på andra sidan av stolpfundamentet. Tråget för spårbron är snart inbrädat. I bakgrunden pågår arbeten med huvudbrons kantbalkar och befästning av spår.

Så gott som hela brons norrsida har fått kantbalkar monterade. Man fyller nu mot den svängda muren vid landfästet Islinge hamnväg.

Landfästet 13A vid Torsvik gjuts.

Formen på bropelare 12A tas bort. Då pelaren ligger så nära vägbron, används den blå kranen för att få bort formelement. Därefter placeras elementen vid strandkanten och lyfts vidare upp med hjälp av den höga, gula, kranen intill Islinge hamnväg. Där river man bort och kasserar brädinklädningen.

Nära landfästet Torsvik är nu en belysningsstolpe monterad med arm för nedåtriktad belysning. Till höger skymtar det, som vid mitten av veckan är kvar av förbindelsen mellan bron och intilliggande pråm.

Hela vägförbindelsen mellan pråm och bro grävs bort...

...och demonteras.

Söndag. Vy över Ropsten. Den enda förbindelse som nu finns mellan pråmen och bron är en landgång, som leder till ett utrymme under övergångskonstruktionen mellan landfäste och bro. Därifrån når man brons tråg. Vyn visar också, hur gc-trafiken kommer att ledas direkt till Ropsten utan att komma i kontakt med spår. Spåren kommer tills vidare att ledas i en s-kurva upp till befintlig station för Lidingöbanan. Hur det kommer att se ut i framtiden är inte klart ännu.

Väderskyddet kring "Vindarnas tempel" rivs. Här monteras LED-belysning, som ska ge en ljusrand under takplåten.

Inne i byggnaden dras elkablar. Notera spot-light i tak på utsidan av varje pelare.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Fantastiskt arbete! Så Skickliga arbetare och ingenjörer – och initierad beskrivning.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *