Nära ett möte vid Brogrenen

Vid veckans slut har den gjutna delen av gång- och cykelbron täckts in av plast och mattor, för att inte däcket ska härda för snabbt eller frysa vid kall väderlek. Från båda håll bygger man sig närmare mötet vid blivande brogrenen (stöd 10) med brädform och armering. På bilden anar man också, att brädformen i brospann nio viker av i en svag båge för att så småningom ansluta till den blivande spårbron.
Lilla Lidingöbron16 november 2021 kl 04.592

Däcket närmast brofästet Islinge hamnväg är gjutet. Fortsatt formbygge och armering pågår intill blivande brogrenen, stöd tio. Montering av kantbalkar och mittbarriär fortsätter på bron. 

Under onsdagen gjuts däcket för den del av gång- och cykelbron, inklusive blivande torget, som ansluter till landfästet Islinge hamnväg. Man använder två mastpumpar. Torgets betongdäck sluttar svagt ned mot en "mittpunkt", där avlopp finns. Bilden visar två vibrobalkar, som används för att snabbt jämna till plana ytor (gång- och cykelstråk runt torget). I fonden skymtar man den förlängning av mastpumpens utloppsrör, som ska monteras för att kunna nå ännu längre bort. Där skymtar också en vibrobalk, som används för den bortre delen av brodäcket. 

Det går åt cirka 300 kubikmeter betong (sex kubik per billast).

Här ser man tydligt hur vibrobalkarna används till de plana ytorna, medan manuell avjämning görs vid torget. En balk som använts till däckets smalare del (utanför bild) lyfts just bort av kranen. Bilden visar också nederst ett blivande nedstigningsschakt. Här ska man kunna ta sig ned till tråget för att montera efterspänningsvajrar, belysning med mera. Ytterligare två schakt syns i den övre delen av bilden.

Tidigt i veckan börjar man bygga formstomme för att nå bropelaren nummer tio från båda hållen.

I gång- och cykelbrons tråg närmast bropelare tio armerar man.

Och i trågets mynning mot bropelaren byggs form som täcker in ett av brolagren (närmast i bild). Det ser ut att vara nära till brospann nio,...

...och det är det också. Det går att gå mellan de två arbetsplatserna, men man måste balansera försiktigt. Det är ett antal meter ned till brostödets bottenplatta.

I tråget brospann nio pågår armering. Då det här spannet är lite kortare och har något annan utformning än tidigare, så finns inte samma upprepningseffekt, så man måste kontrollera oftare på ritningen. I bilden kan man ana, att den vänstra sidan av tråget fortsätter i rät linje vidare i gång- och cykelbrons tråg, medan den högra sidan böjer av svagt för att möta en kurva i spårbron.

Ritningar och anteckningar förvaras i mynningen av tråget till brospann åtta.

Montering av järn som ska hålla rör till vajer för efterspänning på plats.

Flygbild vid veckans slut av området kring bropelare tio illustrerar situationen.

Under veckan fortsätter också montering av kantbalkar. Man har nu närmat sig den andra balkongen.

Bilden visar den andra balkongen över bropelaren till vänster och den första över bropelaren till höger. Bildens mitt är brons högsta punkt. Här, där brons båge vänder, ska man foga in ytterligare två kantbalkar. Alla balkar är individuellt gjutna och utformade efter ritning beroende av platsen för deras montering.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Fantastiskt bra löpande reportage om hur bron blir till. Kul för oss ekonomer som inte är ingenjörer! Stort tack!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *