MP: Hög tid att rusta Lidingö för klimatförändringarna

Debatt3 september 2021 kl 04.297

Sommarens översvämningar, torka och bränder i världen och Sverige visar att klimatförändringarna inte är ett avlägset hot – det händer redan nu. En ny rapport från FN:s internationella klimatpanel, IPCC, visar att framtiden kommer innehålla mer extrema väderhändelser. Lidingö behöver rusta sig för förändrat klimat och minska samhällets sårbarhet. Men Lidingö kommun har varken handlingsplan eller resurser avsatta för arbetet. Det är hög tid att ändra på det, skriver företrädare för Miljöpartiet.

2021 är på väg att bli det varmaste uppmätta året någonsin på jorden. Vi befinner oss idag vid drygt en grads uppvärmning, men är på väg mot 3-5 grader vid 2080. Redan nu slår klimatförändringarna igenom fortare än väntat: Översvämningarna i Tyskland, Gävle och Bohuslän i somras. De våldsamma skogsbränderna i Nordamerika. Och nu orkanen Ida i södra USA. Tragedier som utspelar sig i realtid, med stort lidande och väldiga kostnader för samhället och enskilda.

Vi behöver minska utsläppen av växthusgaser snabbt och radikalt. Vi måste också anpassa samhället till de klimatförändringar som redan är här och till de som kommer. Lidingö behöver pålitliga system för att kunna hantera kraftiga skyfall och värmeböljor, som kommer att förstärkas även på vår ö i takt med att planeten blir varmare.

Men hos Lidingös moderatledda politiska styre är det illa ställt med både förberedelser och kunskap om vad som behöver göras. Det saknas handlingsplan och budget – kort sagt, en förståelse för frågans betydelse. Det är en passivitet som riskerar att kosta lidingöborna stora summor.

Lidingö kommun måste ta klimatanpassningen på allvar och verka för att minimera skadorna och kostnaderna av extrema väderhändelser. Vi behöver ett långsiktigt och systematiskt arbete för att identifiera de risker som staden står inför. Vi behöver utforma strategier för att se till att sårbarheterna minskar och att bebyggelse och infrastruktur är robust genom hela sin livslängd.

Miljöpartiet vill att:
• Lidingö ska vara klimatanpassat 2030, utifrån de regionala och lokala analyser som expertmyndigheter gjort
• En handlingsplan och rutiner tas fram för att hantera och förebygga effekterna av skyfall, värmeböljor och vattenbrist
• Klimatanpassning samt risk- och sårbarhetsanalys integreras i stadens Översiktsplan
• En finansieringsplan för Lidingös klimatanpassning tas fram

Klimathotet är på allvar och vi står inför större osäkerhet och risk än tidigare. Moderaternas passivitet, där man agerar först när skadan redan skett, kommer leda till större kostnader – ett slöseri med skattebetalarnas pengar.

För Miljöpartiet är det självklart att möta upp situationen med förnuft och långsiktigt tänkande. Endast så kan vi ta ett verkligt ansvar för våra invånare och fastighetsägare, och minska risken för stora skador på samhället.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Wiktoria Wittbolt (MP), ersättare i kommunstyrelsen
Erik Wallin (MP), ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden Jarmo Kukka (MP), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

 1. Klimatexperterna Elsa Widding och Lennart Bengtsson har inspel vad gäller IPCC’s senaste rapporter, och båda är kritiska till det alarmistiska tonläget. Lennart Bengtsson går så långt att han menar att journalister och politiker övertolkar IPCC i rent politiska syften. MP, ta gärna en öppen debatt med de akademiska tungviktarna inom detta område.

 2. Aha, du menar klimatförnekaren Elsa Widding som sagt att “koldioxid är ingen farlig växthusgas”? *LOL*. Som 2010 utnämndes till “årets förvillare” av forskningsnätverket och föreningen Vetenskap och Folkbildning? Den Elsa? Seriöst, Johan, är det här dina referenspunkter?

  Har du läst IPCC-rapporten?

 3. Lidingö finns inte ens på kartan av nämnvärda utsläpp av växthusgaser och ej heller Sverige. Kina och Indien är de länder där det bör minska radikalt. England som har all uppvärmning med fossila bränslen, står för 3 hundradels graders uppvärmning. Temperaturökningen har stigit med 0,7 grader på 150 år. Självklart ska vi alla hjälpas åt att värna om miljön och klimatet, men med sans. Rapporterna från IPCC ska läsas kritiskt. Mycket kritiskt. Det handlar i så mycket annat om pengar. Stora pengar. Pengar som betalas ut till diktaturer, i form av klimatskulder som demokratier påstås ha till dessa. Flera forskare på IPCC har slutat på grund av att sanningen förvanskas. Sunt förnuft, måttlighet kommer vi långt med. Mellan åren 1901 – 2010, inträffade 190 betydande översvämningar i Sverige. Detta är alltså inget nytt fenomen. Ett nytt fenomen, är däremot stora bränder som anläggs eller orsakas på grund av ignorans, slarv eller idioti. Varför detta uppkommit kan man fråga sig. Vi ska inte ha en debatt om klimat etc, som grundar sig på hysteri eller som skrämmer ungdomar så till den grad att de inte ser en framtid. Det skrämmer mig. Och det är som mycket (läs allt) pengar bakom de som hörs mest. Starka reklambyråer som ser en möjlig väg till ännu större vinst och berömmelse.
  I går bevittnade jag en skrämmande händelse. En äldre (läs över 70) med krycka, kliver in i sin bil på en handikappplats, helt befogat. En annan kvinna med en text på tröjan om att rädda klimatet, står och stirrar på denna kvinna när hon närmar sig och kliver in i sin bil. Och det kan jag säga, var den mest hatiska blicken jag sett. Vart är vi på väg?
  Iréne Borgenvik
  Gruppledare SD Lidingö

  1. Du har helt rätt Iréne,
   Det är ytterst trångsynt att hata, så jag kan bara hålla med,
   VART är vi påväg ?

 4. Iréne Borgenvik har tagit sig tid att skriva ett långt inlägg fullt med ren rappakalja:

  1. Att ”Lidingö inte finns på kartan av nämnvärda utsläpp av växthusgaser” stämmer inte.

  Att du kan påstå detta beror på att vi i Sverige ett beräkningssystem som inte återspeglar kommuners faktiska utsläpp. Oxelösunds kommun, med sina ca 12 000 invånare, har t ex nästan lika höga totala utsläpp av växthusgaser som hela Stockholms kommun. Det beror på att stålkoncernen SSAB, med sina väldiga utsläpp, är belägen där. Men de flesta andra svenska kommuner drar nytta av de produkter och det välstånd som basindustrin i vårt land producerar och äter mat från svenska lantbruk – och därigenom bidrar de till utsläppen från dessa sektorer. Men det bokförs inte som t ex ”Lidingös utsläpp”.

  Lidingö kommun har alltså inte en susning om hur lidingöbornas faktiska utsläpp ser ut. För att få reda på det måste man kartlägga Lidingös totala utsläpp. När Tyresö kommun gjorde en sådan kartläggning tiodubblades utsläppen. Man gick från 0,7 ton till 7 ton per person och år. Det är helt rimligt att anta att Lidingös siffror skulle se likadana ut. Och som du vet ska vi ner till nollutsläpp, alltså inte ens 1 ton utsläpp per person och år.

  Här kan du läsa mer: https://www.lidingonyheter.se/mp-nej-lidingo-tillhor-de-facto-sveriges-miljosamsta-kommuner/

  2.Att Kina och Indien är gigantiska utsläppare är inte ett skäl för att Sverige inte nolla våra utsläpp. Vi ska ner på noll över hela världen.

  Dessutom måste du titta på länders per capita-utsläpp, inte enbart på ett lands totala utsläpp. När man gör det så ser man att Sverige har mer än dubbelt så höga utsläpp som t ex Indien.

  2. ”Temperaturökningen har stigit med 0,7 grader på 150 år. Självklart ska vi alla hjälpas åt att värna om miljön och klimatet, men med sans.”

  Detta stämmer inte. Jorden har redan värmts upp med drygt 1,2 grader C sedan den förindustriella perioden, där delar av land har värmts upp med 1,8 grader C (medan haven har blivit 0,8 grader varmare). Dessutom forsätter vi att släppa ut CO2 år efter år, så den temperaturökning vi går mot kommer att vara betydligt högre än 1,8 grader C på land.

  IPCC kallar den pågående klimatförändringen för ”widespread, rapid, and intensifying” och förklarar att situationen nu är exempellös. Vi har inte sett något liknande på tusentals, till och med hundratusentals år. Jorden har aldrig varit så här varm när det funnits människor på den!

  Forskarna i IPCC slår fast att vi behöver omedelbara åtgärder, att ta det piano som du förespråkar kommer inte fungera.

  3. ”Rapporterna från IPCC ska läsas kritiskt.”

  De läses redan kritiskt. Det är i stort sett hela världens forskarsamhälle som står bakom resultaten med löpande kritisk analys. Detta är den bästa kunskap vi har.

  4. ”Det handlar i så mycket annat om pengar. Stora pengar.”

  Återigen fel: otaliga ekonomer i världsklass har visat att det kommer att kosta världens länder mycket mer att inte göra något åt klimatförändringen än att göra det.

  5. ”Sunt förnuft, måttlighet kommer vi långt med.”

  Vad menar du med sunt förnuft? På vilket sätt ska ”sunt förnuft” leda klimatpolitiken rent konkret?

  Är sunt förnuft ett skarpare redskap än den naturvetenskapliga forskningen? Vad säger dig ditt sunda förnuft specifikt och i detalj om hur isavsmältningen på Arktis sker nu?

  6. ”Mellan åren 1901 – 2010, inträffade 190 betydande översvämningar i Sverige. Detta är alltså inget nytt fenomen.”

  Detta är ett bedrägligt och oseriöst perspektiv. Ingen klimatforskare säger att översvämningar inte har ägt rum genom historien. Det nya är att FREKVENSEN och OMFATTNINGEN av översvämningar och andra extremväderhändelser kommer att förvärras.

  Det är bra om du läser på innan du uttalar dig tvärsäkert.

  7. ”I går bevittnade jag en skrämmande händelse. En äldre (läs över 70) med krycka, kliver in i sin bil på en handikappplats, helt befogat. En annan kvinna med en text på tröjan om att rädda klimatet, står och stirrar på denna kvinna när hon närmar sig och kliver in i sin bil. Och det kan jag säga, var den mest hatiska blicken jag sett.”

  Vad har den här lösryckta anekdoten med klimatpolitik att göra? Du skämtar?

  Och hur vet du att det var hat i kvinnans blick? Kan du läsa tankar?

  Och hur vet du att den kvinnan stod och tänkte på kvinnan med kryckan i den stunden, och inte på något helt annat? Att du kommer dragande med det här diskvalificerar dig från seriösa politiska samtal.

 5. Robert Ö:
  Det är alltid bra med debatter, men det är mindre bra när folk luras till att tro att det bara finns en sanning. Vet du att modeindustrin är den näst största miljöförstöraren t.ex.? Det är sant att vissa delar av jorden haft en högre temperaturökning än andra, men det finns också de som har haft en lägre. 0.7 grader är ett snitt. Gällande IPCC, är det ingen allsmäktig panel, även om många vill få det att framstå så. Läs gärna följande för att få en mer objektiv bild: https://klimatupplysningen.se/forskare-om-ipcc/
  Gällande din ton i sista meningen, hör den inte hemma i debatten.

 6. Robert, det du och MP missar totalt, är att vikten av den påverkan som Sverige som nation har, inom landets gränser, är så litet relativt de verkligt stora utsläppen i andra länder.

  Rätt insats på rätt plats med rätt medel – det är att ge sig på Ryssland, Kina, Indien och troligen Asien / Afrika, plus evnt Sydamerika.

  Tesla gör en big deal av att de håller på att ta fram batterier utan Kobolt. Nice, men dessvärre har de stoppat in ännu mera Nickel. Någon som läst artikeln om nickel och alla miljöproblem i Sibirien? Och de flesta andra nationer där man (ofta diktaturer utan någon som helst miljöintresse) driver gruvdrift mot sällsynta jordartsmetaller som inte direkt är intresserade av miljön utan enbart “MONEY TALKS”.

  Att “döda” Sverige och de som bor här med tokiga nedstägningar är bara fel således.

  Miljön är viktig, kan vi bidra med vettiga lösningar och alternativ, så skall dessa självklart premieras. Men de skall INTE förbjudas, förbud leder väldigt sällan till de riktigt stora framstegen.

  Miljörörelser brukar framhäva vetenskapen, men vetenskapen har också gett oss saker som atombomben och en hejdlös mängd med vapen som inte behövs. Således är antagligen inte vetenskapen något att hänsyfta till. Till på köpet är den första regeln inom vetenskapen att man kan bara påvisa förekomsten och inte frånvaron. Således må man vara lite extra försiktig när man i vetenskapens namn påstår att temperaturen stigit pga ex. stormar. När man inte vet om stormen verkligen var skälet, för det kan ju varit ex. att vi blivit en miljard flera människor. Varje människa i sig tillför 100Ws glödlampa i värmeeffekt – det påverkar också.

  Man borde kanske applicera miljölagstiftningen på invandring? OM vi nu skall stoppa uppvärmningen i Sverige, så måste vi sluta med invandringen för att hejda att varje individs tillförande av värme bara för att hen existerar…

  Eller varför inte ta barnkonventionen, den borde gå att applicera mot invandringen den med, enligt samma regel som med miljöbalken ovan. En ny individ i Sverige som invandrar måste stå för sin del av uppvärmningen?!

  Så att förbjuda att Sverige får existera (ingen cementtillverkning = inga snabbtåg och inga nya bostäder, inga gruvor = inga snabbtåg och inga nya bostäder osv) blir bara moment 22 med ett back-to-the-stoneage men utan öppna eldar, och Sverige tappar i konkurrenskraft och därmed entreprenörer som vill göra en skillnad, och se till att bidra till ett grönare samhälle.

  Lösningen är inte så enkel som att förbjuda Svenskar att göra si eller så.

  Som sagt, kolla bara på hur batteritillverkningen verkligen går till, och hur stora utsläppen enbart är från dessa områden. Ta sedan dessa siffror och se hur mycket måste Sverige göra för att ens komma upp till liknande nivåer – går det ens? Nej det gör det alltså inte.

  Rätt insats på Rätt plats med Rätt medel – det är svaret, och inte att jaga siffror som på marginalen inte ger effekt.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *