MSS:en har ”lanserats”

MSS-en har skjutits fram 71,5 meter (lanserats) till sitt läge i längdled.
Lilla Lidingöbron26 augusti 2020 kl 12.052

Under veckans första dagar har MSS:en lanserats, det vill säga skjutits fram till sitt rätta läge i längdled. Man kommer nu att göra arbeten för att frigöra pelaren vid fundament två från sina kraftiga tvärbalkar och skjuta ihop MSS-ens två fackverkshalvor.

Lanseringen påbörjas på måndagen. Fackverken glider på de stora upplagsbalkarna vid landfästet (närmast i bild) och vid bropelaren (fundament två). Det sker med en hastighet av 7–8 meter per timme.

Lanseringen drivs med sex hydraulpressar, tre för varje fackverkssida. De är placerade bakom upplagsbalkarna här vid bropelaren och syns inte på bild. Man ser de kraftiga stöden som brovalvet vilar på.

Efterlagning av brovalvet görs samtidigt som MSS-en skjuts fram.

En mycket stor del av formen, som följer med MSS-en återanvänds när fackverkshalvorna skjuts ihop igen. På bild ses ursparingar som gjorts...

...för att rymma lager på bropelaren, fundament tre. Lagren fästs in och stabiliseras med cement samtidigt som MSS-en skjuts fram.

MSS-en når sitt rätta läge i längdled under tisdagen.

Från det färdiga brovalvet har man denna vy.

Och från luften. Till vänster i bild syns blå presenningar som skyddar lagren på pelaren, nummer tre. 

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Hej ! Brobyggen är vådligt spännande. De fick jag med barndomen. Pappa Folke Westman var väg och vatten byggare. Pappa hade en firma på ön som konstruerade broar vägar vattentorn.👍

  2. Fantastiska reportage!

    Säg, hur lång tid lär det nu behövas för varje brosegment, tills att man är redo att skjuta fram MMSen till nästa pelare (nu när MSS-formen är på plats och en mycket stor del återanvänds)? Dvs fram till brogrenen; pylon nr 10.

    Lär de hinna med brofästena i år?

    Vore väldigt intressant att få veta lite om ”tidslinjen” – kanske finns det någon grafisk bild med denna linje, som en så duktig bildjournalist kan få fram?

    Återigen tack för ytterst välgjord bildjournalistik!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *