Kyla och blåst vid brobygget

Inte förrän på lördagen har vindbyarna avtagit så, att det är lämpligt att fotografera med drönare. På brodäcken sorteras demonterat och rivet material. Material från form till gång- och cykelbrons tråg och vägbana sorteras på gång- och cykelbrons däck. Det ska återanvändas vid bygge av spårbron. Material från form i samband med MSS-en sorteras och paketeras först på vägbanan i höjd med MSS-en. Det lyfts därefter över till vägbanan i bildens högra sida. Dessa delar är inhyrda och transporteras tillbaka till uthyraren. Allt trä från formarna är nu borta. Kvar syns stålbalkar på MSS-en, som tidigare varit formstöd till vägbanan. Under MSS-ens norra del (till vänster i bild) har två pråmar länkats samman och skjutits in för att stödja när MSS-en tas bort.
Lilla Lidingöbron25 januari 2022 kl 04.52

Det har varit kyla och kraftiga vindbyar hos broarbetarna under veckan. Vid vissa vindriktningar bildar landmassorna Torsvik och Ropsten tillsammans med broarna ett slags vindtunnel. Känslan av köld förstärks. Broarbetet är inriktat på rivning och demontering av material för att frilägga MSS-en. Samtidigt efterspänns gång- och cykelbron, detta för att också där kunna riva form.

Veckan börjar med sol, hård vind och kyla. Material från MSS-ens form demonteras i sina beståndsdelar och sorteras.

Man rensar allt från spik m m. Arbetaren till vänster står på formunderlaget till vägbanans "vinge", MSS-en har ju sänkts och särats. Han tar emot...

...material som rivs inne i formverket.

Fotografen står under formen till gång- och cykelbrons norra "vinge" (vägbanan). Vy med MSS-ens norra sida i fonden. Två män arbetar med att riva och demontera form till huvudbrons tråg. En man sorterar material på pråmarna, som skjutits in under MSS-en. Här syns också tydligt, att MSS-en är sänkt och särad.

Demontering av alla trädelar pågår. De kraftiga horisontella röda balkarna är de, som fogar samman MSS-ens båda halvor.

MSS-ens norra sida från ovan. Underlaget till "vingens" form rivs. Stålbalkarna återstår. Männen på vägbanan väntar på kranlyft.

I princip samma situation som föregående bild från håll. Bilden visar också, att pråmarna delvis fyllts med vatten (notera texten på sidan). När MSS-en ska flyttas, så pumpar man ur vattnet, och pråmarna fungerar då som en domkraft. All hantering av MSS-en sker med stor noggrannhet beträffande lasternas fördelning.

Inhyrt material förpackas...

...och lyfts över till kranens andra sida för bortforsling.

I gång- och cykelbrons tråg...

...pågår samtidigt efterspänning. All efterspänning av vajrarna i gång- och cykelbron görs färdig under veckan. Därefter kan rivning av gång- och cykelbrons form börja.

Renoveringen av "Vindarnas tempel", Brogrenens väntkur, är påbörjad. Man river försiktigt delar för att se konstruktion och ålder. Här visar Jimmy Westling hur pelarna ser ut, ihåliga. Man har funnit, att ytterpanelen bytts i mitten av 1980-talet. Snickare har som vana, att märka sina insatser med datum.

I ett skåp hittar man en spårvägskarta från 1950-talet.

Slutligen en bild från tisdag. Bilden har visats på fb, men utan kommentarer som rör brobygget. Veckans väder har givit flera vackra solnedgångar. Klockan är strax efter 16, och många arbetstimmar i strålkastarsken återstår. Man ser mängden av demonterat material, som rensas och sorteras på huvudbrons däck.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *