Kommunpoliser och Lokalpolischefer har svikit Lidingö!

Kommunpolis Pontus Enbom slutar som lokalpolis på Lidingö.
Debatt5 mars 2022 kl 12.277

1979 fick vi en ny stor polisstation med celler och avsedd för att inrymma en växande polisverksamhet. Under 80-talet var vi c:a 45 poliser som hade alla kompetenser och brottsuppklaringen var bland de bästa i Sverige. Nu är den tvärtom usel!

Vid Närpolisreformen 1990 tog man bort hälften av poliserna och 2015 alla kvarvarande. Polisstationen stängdes trots alla protester och polisverksamheten skulle ha sin bas på Kungsholmen. Samtidigt tog man bort polisstyrelse och polisnämnder och ersatte med medborgarinflytande som skulle ske via en Kommunpolis.

Kommunpolitikerna visste inte hur de skulle hantera situationen och det blev ett stort missnöje. Inga lokala poliser och en oanvänd polisstation utlöste uppgivenhet. Man förväntade sig att Kommunpolisen skulle driva deras krav men det visar sig nu med facit i hand att tjänsten bara blev en språngbräda vidare till attraktivare tjänster.

Jag har ett stort nätverk med erfarna poliser, polischefer och åklagare som träffas hos mig varje år. 2014 var Rikspolischefen Bengt Svenson med. Då var samtalsämnet den nya organisationen som alla var ytterst tveksamma till. Det visade sig vara i högsta grad befogat och missnöjet växte bland allmänhet och poliser. 2018 var Daniel Källenfors som nyblivet kommunalråd med på denna middag. Han förklarade att han var helt okunnig om polisen och ville veta hur han skulle hantera att kommunerna tappat sitt inflytande.

Vid omorganisationen 2015 var det viktigaste att nu skulle huvuddelen av poliserna ut lokalt och måttet var att det skulle bli minst 1 områdespolis på 10 000 invånare och 1 på 5 000 i utsatta områden. Trots det valde polisledningen att istället centralisera in absurdum. Sedan kom flyktingproblemen och gängkrigen som blev alibi för att vägra Lidingö områdespoliser.

Samtliga politiska partier på Lidingö krävde 2020-09-15 att vi skulle få minimum två områdespoliser som skulle placeras tillsammans med Ambassadgruppen som hade för stora lokaler i f.d. polisstationen. Trots påstötning i två år har man genom att byta kommunpoliser och lokalpolischefer förhalat besked. Regionpolischefen Mats Löfving satsar allt på gängkrigen. Han är den verklige Rikspolischefen och mot honom är alla chefer maktlösa.

Sådant är läget nu då jag via mina kanaler fått veta att också Pontus Enbom skall övergå till annan tjänst. Det blir intressant att se hur polisledningen belönat honom för solidaritet. Facit är att kommunpoliserna inte tillvaratagit Lidingöbornas intressen utan varit polisledningens lojala sambandsmän som redovisat statistik och central information. Mina tidigare kommentarer visar att det spridits desinformation avsedd att visa en förskönande bild av polisverksamheten. Det har varit orsaken till min kraftiga och för många obegripliga kritik.

Just nu väntar Lidingöpolitikerna på svar hur nya Lokalpolischefen Erik Åkerlund ställer sig till kraven för att godkänna samarbetsavtalet. Då väljer Pontus Enbom att gå vidare i sin karriär ! Allt detta borde framkalla en självrannsakan främst hos Daniel Källenfors som skulle ha tagit ledartröjan efter middagen 2018. Då hade Lidingö blivit respekterad pilotkommun !

Läs mer:

Alla partier överens om områdespoliser

Tips inför helgen från polisen

Medborgardialog i stadshuset nu med föreläsning

Daniel Källenfors: Vi ska göra Lidingö till den mest välskötta kommunen i Sverige

Polisens information och trygghetsundersökning

Anders Bergstedt
pensionerad kriminalpolis numera samhällsdebattör.

Kommentarer

 1. Sverige har 1 polis per 495 invånare. Inte inräknat civilanställda som är ytterligare hälften så många!
  Lidingö borde sålunda ha 97 poliser: 48123 invånare/495.
  Ytterligare ett, förmodligen oupplösligt, fall för polisen alltså – nämligen:
  Vem stal Lidingös poliser och vart har dom tagit vägen?

  1. Du Thomas slog verkligen huvudet på spiken ! Du visar att det är rimligt att kräva egna poliser. Kommunpolisen har försökt lura politikerna genom att påstå att vi har ju Ambassadgruppen och poliser från Sthlm kommer snabbt om något händer.

   Sanningen är att deras huvuduppgifter är på andra sidan Lidingöbron. Han förvånade också genom att hävda att ”Lidingö har tre områdespoliser”. Det visade sig vara de tre ”Trygghetsskapande” lokalpoliser som skall betjäna nästan en halv miljon invånare i hela Norrmalm ! Då är de verkligen inga områdespoliser. Det är uppenbart på vems sida ”vår” Kommunpolis står !

   1. I Mitt i Lidingö tackar Pontus Enbom för sig ”efter knappt tre år på Lidingö”. Sanningen är dock den att alla ”Våra” kommunpoliser haft sin bas på Kungsholmen och haft andra arbetsuppgifter som inte redovisats. Detta måste kommunalråden och Anna Sundin ha känt till utan att agera.

    Pontus har sin bakgrund på NOA under Mats Löfving som nu är Regionchef för Region Stockholm. Nu får han sin belöning av Löfving genom att samordna den förebyggande verksamheten inom Region Stockholm mot utsatta områden.

    Under tiden som kommunpolis i Lidingö har Pontus varit frikopplad för andra uppgifter och det är främst en dag i veckan han satt av för att vara på Lidingö . Min kvalificerade gissning är att han bara ägnat hälften av sin tjänstgöring direkt åt Lidingö. Hans dagar har till stor del upptagits av sammanträden och byråkrati nära cheferna i Sthlm.

 2. https://www.lidingonyheter.se/polisfragan-verkar-ha-kort-fast/
  Lars H Ericsson är den enda som grepar detta problem med så många bottnar. Är det orsaken till att inte ens Kommunalråden kommenterar min artikel ?

  Jag har dragit mig i det längsta för att redovisa att både kommunalråden och polisen behandlar mig som rättshaverist. Jag fastnar uppenbarligen i ett filter även i Lidingö stad. Det går inte att få kontakt med Kommunalråden vare sig med mejl eller telefon. Likadant är läget beträffande kommunpolisen och lokalpolischefen. Från Rikspolischefen Anders Thornbergs kansli har jag fått meddelande om att mina mejl betraktas som ”mejl från frekventa ingivare.”

  Jag har förgäves för mer än ett år sedan föreslagit Lidingöpolitikerna att göra husesyn på f.d. polisstationen för att få se om och hur lokalerna utnyttjas av Ambassadpoliserna. Min information från några av dessa som jag träffat ute var att lokalerna är att de står halvtomma. Tidigare lokalpolischefer har hävdat att de inte har kontroll och mandat beträffande dessa lokaler. Trots det har jag fått information om att polisen Petra Adler har sin arbetsplats där och har okänd administrativ tjänst.

  Jag försökte härom dagen nå henne via 11414. Först blev jag bortkopplad trots att jag nämnt hennes namn för den digitala rösten. Sedan blev jag bortkopplad för att jag inte svarat på frågan ”Vad är ditt ärende.” Slutligen gav jag upp med plats nummer 98 !!!!!!!!!!!!!

  Så här går det till i alla myndigheter och det är katastrofalt. Man använder samma metoder som Putin ! Det fungerar uppenbarligen både för Putin och myndigheterna.

 3. https://www.expressen.se/debatt/polisens-organisation-ar-ett-haveri-utan-dess-like/
  Artikeln i Expressen är en total sågning av hela omorganisationen. Vid omorganisationen försvann 500 erfarna polischefer som såg katastrofen komma. 25 av dessa står för artikeln. Jag citerar:”Sanningen är att polisen aldrig varit längre bort från medborgarna än nu!”

  På Lidingö innebär det att Lokalpolischefen Erik Åkerlund vägrar att förlägga de nu utlovade områdespoliserna på Lidingö till f.d. polisstationen där Ambassadpolisen huserar. Han insisterar på att de utlovade områdespoliserna till Lidingö och Östermalm skall förläggas på Kungsholmen. Naturligtvis är det för att de skall användas ”flexibelt!” Det innebär innerstaden där behovet alltid är störst !

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *