Gjutformen görs klar

MSS-ens stöd för formbygget är färdigmonterat. Nu återstår omfattande arbeten med förstärkning och kompletteringar för att stabilisera och säkra hela konstruktionen inför den förskjutning i längsled som senare ska göras.
Lilla Lidingöbron13 mars 2020 kl 05.53

Nu pågår arbeten med att stabilisera och säkra MSS-en för att kunna skjuta den framåt, när gjutning av den här delen av bron är gjord. Samtidigt pågår formsättning inför gjutning. Som tidigare visats är det ett komplicerat arbete, och gjutning kommer att ske etappvis.

Kraftiga bult och annat material lastas med kranen.

Arbeten görs vid fyra punkter utmed varje sida av konstruktionen, dessutom i början och slutet av formstödet.

Här syns hur den förstärkta konstruktionen tar form vid ena änden av formstödet.

Ombord på den intilliggande lastpråmen finns ett stort lager av delar, som nu monteras ihop för säkringsarbetet.

Ett längdsnitt som visar konstruktionen av formstöd för "brotrågets" (se tidigare reportage) botten, det vill säga det arbete som nu pågår. Själva bron mellan landfästet närmast Ropsten till vänster (fundament nummer ett) och den första bropelaren (fundament nummer två) och därefter ytterligare ett antal meter är gråfärgat. De förstärkta konstruktionerna i varje ände av formstödet syns. Notera hur formstöden för trågbotten följer en båglinje. Och observera, den här konstruktionen är bara undersidan av trågbotten. Ritning med tillstånd av Implenia.

Stöden för trågets botten väntar på sin tur att lyftas ned. Här syns tydligt hur stödens höjd varierar med placering, jämför förra bilden.

Stöden lyfts ned vartefter. Ovanpå stöden ligger först ett lager I-balkar av trä, därefter ett lager plank. Slutligen läggs ett "brädgolv" (vilket syns på bild) som bildar formens undersida av trågbotten.

Stöden kommer i färdiga paket...

...som monteras fast på plats.

Man har här hunnit ytterligare en bit. Formstödet har här lägre höjd, och man anar båglinjen mot pelaren, fundament nummer två. Bilden visar också tydligt konstruktionens lager av I-balkar och plank som avslutas med "brädgolvet", det vill säga trågbottens undersida.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *