Första permanenta pålarna på plats

I måndags (5 augusti, bilden tagen klockan 08.55) lyftes den första permanenta pålen till sin plats.
Lilla Lidingöbron12 augusti 2019 kl 06.169

Under den gångna veckan har de fyra första permanenta pålarna slagits ned till sjöbotten nära Ropsten. Pålarna ingår i den konstruktion, som under vattnet ska bära fundamentet till varje bropelare. Totalt ska 190 pålar till 16 bropelare komma på plats.


Pålarna förs ned genom de två hålen i plattformen, som tidigare placerats i exakt läge. De två pålar, som bär plattformen, kallas "dead men" och är provisoriska. Till en början sänks den permanenta pålen försiktigt ned med sin egen tyngd. Här gäller millimeterprecision, för att avvikelser inte ska bli för stora när man når fastare bottenlager. Den platta ytan på pålspetsen är tillverkad i ett hårdare stål än själva pålen.


När pålen når bottenlager vibreras pålen först ned med en vibrahammare. Från järnvägsbron görs ständiga kontroller av pålens läge i alla riktningar.


Påle nr 2 vibreras ned. Under veckans arbete fann man, att den påle som först skulle bli påle nr 2 var för kort. Den kortare pålen "parkerades" därför tills vidare för att användas närmare land (det är den påle som syns i bakgrunden). Vidare stötte man vid ett tillfälle på ett större stenblock. Även skärgårdens förkastningsbranter hos berg kan göra, att pålar kommer snett och måste slås ned flera gånger.


Plattformen lyfts bort...


...och pålen slås ned till sitt slutliga djup med en hydraulhammare. Skyddet utanpå hammaren dämpar ljudet till en rimligare nivå.


Det visade sig, att skakningar på järnvägsbron från tåg och övriga fordon till en del störde mätningarna. Man flyttade därför över till en arbetsplats med mindre störningar.


De två "dead men" och plattformen har flyttats till ett läge för ytterligare två pålar...


... och pålarna nr 3 och 4 kan slås ned på samma sätt som de tidigare.


De färdigslagna pålarna har tidigare försetts med mätinstrument. Vid slag med hydraulhammaren mättes då pålarnas bärförmåga för att kunna bekräfta konstruktörens krav. Dykare sänks därefter ned …


...för att utföra undervattensarbete.


De fäster klamrar med bultförband, som påminner om dem, som syns på bild. Dock utan förbindande balkar.


Balkarna med sina klamrar ska därefter sänkas ned till den nivå, där dykarnas klamrar utgör stopp. Dessa balkar är första steget i en mer komplicerad konstruktion, som ska bli undervattensfundament till en bropelare. Veckans arbete på broplatsen, är slutfört. I bakgrunden syns två parkerade "dead men" och den något för korta pålen.


 På land börjar nu förberedelser för nästa etapp.

Kommentarer

 1. Imponerande ! Jag hoppas verkligen att detta fungerar som tänkt. Jag skulle vilja jämföra stabiliteten med pelarna på gamla bron. Det skulle inte förvåna mig om de fortfarande är nästan omöjliga att få bort. Livslängden och det snara renoveringsbehovet på moderna broar har vi många exempel på !

 2. Prislappen kommer hamna på långt över 600-680 miljoner .
  Kostnaden kommer att hamna på minst 1 miljard .
  Problem kommer att uppstå .
  Laga dom hål som REDAN finns i marken först .
  Miljö samt lagrade gifter i botten samt skräp .

   1. Nej, den kommentaren råkade slinka igenom. Man måste våga stå för sina åsikter, annars blir det lätt huggsexa. Men jag låter det anonyma ligga kvar denna gång.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *