Första bropelaren på plats

I kraftig blåst och snöglopp gjuts den första bropelaren på plats i betong, onsdag den 18 december.
Lilla Lidingöbron21 december 2019 kl 06.401

Under veckan innan jul har flera gjutningar gjorts på plats. Den första pelaren har gjutits nära Ropsten, undervattensgjutning närmast Torsvik, arbeten vid alla övriga fundament.

Formen till bropelaren (fundament nr 2, nära Ropsten) börjar lyftas på plats en dryg vecka tidigare.

Själva bropelaren kommer att synas cirka 2 meter över vattenytan (beroende på vattennivån). Pelaren är kraftigt armerad, och gjutningen slutar en knapp decimeter över armeringen. Formelementen är 7 meter höga. De kommer att användas till alla pelargjutningarna. Den lägre delen av formen är till för enklare kommunikation med ställningen utanför.

Innan det sista formelementet lyfts på plats ser man en snedställd del, som sluter tätt till de höga formelementen. Det visar ungefär hur högt betongen kommer att gjutas. Båda kortsidorna av pelaren får det här sneda utseendet. Den öppning man ser i första bilden är således inte en springa som betongen kan rinna ut ur. Den sneda utseendet syns också på armeringen, bild 2.

Betongen pumpas ut från intilliggande lastpråm. En lång slang i änden för att kunna manövreras in mellan alla armeringsjärn.  Gjutningen tar lång tid, då det är viktigt att gjuta långsamt och vibrera noga, så att inga luftfickor bildas.

Tidigare i veckan görs också en undervattensgjutning i kassunen, fundament nr 11 närmast Islinge hamnväg. Gjutningen sker här genom att betongbilarna fyller en mastpump på Hamnvägen, som i sin tur fyller en mastpump ombord på fartyget Albatros. Och härifrån trycks betongen vidare till kassunen.

Gjutningen täcker in pålarna (se tidigare reportage). Den långa staven i bild används för att sänkas ned och med hjälp av mätinstrument kontrollera betongfyllningens höjd. Kassunen kommer därefter att tömmas på vatten, pålarna skärs av och förseglas, armering görs. Arbeten som beskrivits i tidigare reportage.


Förutom dessa gjutningar pågår arbeten vid övriga delar av den nya bron.

Arbeten vid landfästet närmast Ropsten fortsätter.

Borrning för att senare spränga och schakta bort det gamla brofästet vid Islinge hamnväg påbörjas.

Rakhetsmätning (se tidigare reportage) har utförts på pålarna, fundament nr 3.

Vertikala pålar har stoppslagits vid fundament nr 4. Dykare har gjort undervattensarbeten, nedre stålmall och betongdäck har sänkts ned.

Övre stålmallen vid fundament nr 3 har lyfts bort, pålarna har skurits av och här är man således klar att sänka ned en kassun. Samtidigt har den övre stålmallen kommit på plats vid fundament nr 4, och snedslagning av pålar har påbörjats.

Under fredagen, när solen gått ned och dimman tätnat, pågick fortfarande arbetet med en av de sneda pålarna.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *