Förberedelser för brogjutning

Lilla Lidingöbron14 december 2021 kl 05.402

Veckan mellan andra och tredje advent koncentreras insatser till arbeten, som gör det möjligt att gjuta de två återstående brodäcken mellan gång- och cykelbron och huvudbron.

Vid veckans mitt. Bilden visar var huvudbrons ena "vinge" slutar. Den böjda armeringen, som går utanför avslutningen, kommer att gjutas samman med armering i kantbalkar.

Vid veckans slut påbörjas rengöring av formens undersida samtidigt med avslutande armeringsarbeten.

Också gång- och cykelbrons vägbana armeras. Notera att tråget här finns i bildens vänstra del. Här är det bara en vinge till höger och en markerande kant till vänster. Men på båda sidorna finns naturligtvis böjd armering, som går utanför brons avslutning...

...och senare gjuts samman med armering i kantbalkar.

Gång- och cykelbron (till vänster) samt huvudbron (till höger) avslutas med varsin kraftig ändtvärbalk. Utrymmet mellan har en maximal bredd på 70 cm. Här mynnar manhål (genomgångar) från gång- och cykelbron, från huvudbron och så småningom från spårbron. Man kommer att täcka in utrymmet med en övergångskonstruktion. Här kan man ta sig mellan de olika trågen för drift och underhåll.

I ändtvärbalkarna finns don för spännarmering. Här har man inte utrymme att spänna, donen är så kallade fästankare.

Varenda centimeter kan vara betydelsefull för rörligheten. Bäst att riva en del av formen.

Det blir mycket bråte som ska lyftas bort. Här den del av utrymmet som kommer att förbindas med spårbron.

Spännankaret (med utrustning för vajerspänning) finns i tråget brospann åtta. Härifrån matas vajer...

...genom tråget brospann nio och genom den kraftiga tvärbalken.

En titt in genom manhålet till det öppna utrymmet.

Efterspänningen är avslutad, och utrustningen lyfts bort.

Så något helt annat: Nära Implenias kontor vid Islinge hamnväg skyddstäcker man ett arbetsutrymme för att kunna restaurera "Vindarnas tempel".

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. All denna fantastiska teknik i byggandet MEN var är sändningarna över etern som visar vad som pågår för oss på ön?!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *