Fokus på gång- och cykelbron

Under fredagen har man rensat bort formstöden under gång- och cykelbron från pelaren stöd 11 (mitt i bild) till blivande brogrenen (stöd 10 i bildens högra kant). Man tar nu itu med den mer komplicerade delen fram till landfästet Islinge hamnväg.
Lilla Lidingöbron15 mars 2022 kl 05.013

Den tydligast synliga delen av veckans arbete är demontering av formstöd under gång- och cykelbron. Men ett antal andra insatser görs också vid övriga delar av brobygget.

Vid veckans början arbetar man på gång- och cykelbrons sydsida...

...med att lossa formstöden under tråget.

Formstöden skjuts över till brons norrsida. Därifrån lyfts...

...delarna upp på bron för ytterligare demontering och sortering. De kommer att återanvändas vid bygget av spårbron.

Och vid veckans slut kan man påbörja arbetet med att ta bort formstöden från bropelaren 11 till landfästet Islinge hamnväg.

Ett annat arbetslag arbetar med att flytta ställningarna från kantbalkarna vid den andra "balkongen" (nu färdiggjutna). Man avancerar mot brogrenen.

I tältet lägger man färdigt den andra etappen av tätskikt. Det är viktigt, att brons betong håller minst fem plusgrader. Med minusgrader på nätterna fordras hela tiden uppvärmning och kontroll av temperaturen.

Pråmen Carrier7 har legat på samma plats i snart tre år och ska nu flyttas med sin MSS-last. Lodbrok hjälper till att dra upp ankaren, som grävt sig djupt ned i dyn. Lasten säkras med kedjor och svetsade stopp runtom. En bogserbåt är redo att föra...

...pråmen med sin last vidare till oljehamnen i Värtan. Där lastas den upp på en ännu större pråm (bild: Jan Lindbäck, Marine group)...

...och förs till kaj för översyn. Så småningom ska den större pråmen pumpa ur sitt vatten och med hjälp av bogserbåt föra "hela paketet" över Östersjön till en depå i Rostock.

Vid landfästet Torsvik schaktar man ur kring pålar, för att föra ned yttre rör som senare fylls med betong som isskydd.

I "Vindarnas tempel" lägger nu Dennis och Neven de sista golvplankorna. Ju närmare avslutningen...

...desto noggrannare arbete för att foga in plankorna i golvets rundning.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Det är massa vertikala ränder och olika färger på trågets betong på cykel- och gångbrons södra sida – ska det vara så? Ser risigt ut. Kommer det försvinna med tiden eller poleras bort?

    1. Jag har varit i kontakt med Implenia och fått svar:
      Man tog bort formskalen från tråget i olika steg vilket innebar, att betongen hade lite olika fuktighet när man rev. Det gav olika färgton på ytan, som jämnas ut med tiden. Trågets utsida kommer att rengöras/skrapas från en del ojämnheter, som nu sticker i ögonen.

      1. Tackar! Vilket kvalitetsjobb; alla bilder, formella kontakter med entreprenören osv. Vi öbor är alla tacksamma.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *