En vecka med is, tö och regn vid broarbetet

Under veckan hinner man riva det färdiggjutna brotrågets form (brospann tre). Man bygger också form för vägbanan och hinner långt med armering. På bilden är de gula skivorna den blivande vägbanans form över själva tråget. På ömse sidor ser man "vingarna", det vill säga de delar av vägbanan som kragar ut från tråget.
Lilla Lidingöbron26 januari 2021 kl 06.121

Vecka tre inleddes med iskyla, som snabbt gick över i töväder och regn. Broarbetet löper vidare både vid Ropsten och vid Islinge hamnväg.

Måndagen börjar med iskyla. Varmluftaggregaten kontrolleras, och is och snö hackas bort.

Redan dagen efter kommer (som på beställning!) ett töväder. Man kan snabbt köra undan en del aggregat. Samtidigt görs brädorna rena med högtryck. Brädgången är en del av formen till vägbanans undersida.

De färdiga brospannen är arbets- och upplagsytor. Här najas distansklossar fast vid långa armeringsjärn...

...som placeras på formen för vägbanans undersida. Man märker ut var tvärgående armering ska placeras.

Formsättning för vägbanan påbörjas närmast brospann två. Under några dagar hinner man också långt med armering. Innan armering oljas formen in, och oljan fördelas med en gummiraka.

Samtidigt pågår rivning av trågets form, rengöring och förberedelser...

...för att bygga vägbanans form i resten av brospannet.

Vid Islinge hamnväg armerar och gjuter man vidare i landfästet.

Man monterar också ett stort antal säkerhetsbultar, för att inte det dåliga berget ska falla ut. I tidigare reportage beskrivs hur 9,7 meter djupa hål har borrats och rengjorts. Här lyfts en rostfri bult med en längd av 12 meter...

...för att sedan tryckas ned i hålet och gjutas fast.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *