Demonteringen fortsätter

Gång- och cykelbrons form demonteras bit för bit.
Lilla Lidingöbron15 februari 2022 kl 05.04

Mycket demontering, rivning och bortforsling pågår vid brobygget. Det märks, att man närmar sig slutfasen för att kunna göra färdig gång- och cykeldelen av bron.

Hela formen, liksom det komplicerade system av ställningar som bär upp formen, ska bort. Man använder en "gaffel"...

...för att lyfta bort formskalen.

Allt lyfts upp på gång- och cykelbrons vägbana. Där demonteras och sorteras beståndsdelarna.

Hela gång- och cykelbron har rensats och städats för att ge plats åt demonteringen. Vid huvudbron syns, att de två sammanfogade pråmarna har skjutits under MSS-ens södra del.

Här pågår också demontering av MSS-ens "tillbehör".

Alla mindre delar är sorterade och lyfts bort för att fraktas med lastbil. Hela den kvarvarande delen av MSS-en väger 210 ton. Själva "nosen" väger 30 ton. Men det är inte därför, som pråmarna ligger så djupt. Man har fyllt dem med så pass mycket vatten, att man med hjälp av bogserbåtar ska kunna dra/skjuta hela "paketet" under den nya brons högsta del till norrsidan. Där ska Lodbrok lyfta de stora delarna till en större pråm.

Montering av mittbarriär och kantbalkar fortsätter kontinuerligt. 

Kantbalkarna är nu monterade vid den andra "balkongen".

Vid landfästet Ropsten är betonglådan, som ska fyllas med bergkross, färdiggjuten.

Vid landfästet Torsvik schaktas den provisoriska nedfartsrampen bort. Cirka 100 lastbilskörningar för att få bort materialet.

Neven (till vänster) och Dennis, två irländare arbetar med restaurering av "Vindarnas tempel". Golvet och dess bärande konstruktion är direkt farligt och måste ersättas.

Här har det brunnit.

Hela templet pallas upp medan man bygger halva golvet i taget (för att klara stabiliteten). Det viktigaste, som kan sparas, är de ihåliga pelarna och taket. Även om också takkonstruktionen måste förstärkas (den än så länge ljusa träbalken som syns).

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *