Daniel Källenfors (M): ”Vi ska göra Lidingö till den mest välskötta kommunen i Sverige”

Daniel Källenfors en av två toppkandidater på Moderaternas valsedlar.
Stad & Politik28 februari 2022 kl 04.104

Fyra år har gått med de fyra borgerliga partierna i majoriteten och med Daniel Källenfors som kommunstyrelsens ordförande (KSO). Nu kan perioden sammanfattas och blickarna riktas in på en ny period, om väljarna vill så. Daniel Källenfors intervjuas av Lidingö Nyheter.

Hur vill du sammanfatta de senaste fyra åren?

– Jag är mycket nöjd med den här mandatperioden. Vi har lyckats få igenom ett antal förslag som jag är glad och stolt för. Jag tror att Lidingöborna uppskattar det vi har gjort.

Vilka saker skulle du vilja lyfta fram särskilt?

– Vi har sänkt skatten med 65 öre, samtidigt som vi har höjt kvaliteten i stadens olika verksamheter. Vi har förändrat byggpolitiken till att handla om att bevara Lidingö och iscensatt byggprojekt som ligger i linje med Lidingöbornas idéer. Vi har tagit fram en omfattande miljöpolicy.

Det låter ju bra, men hur mäter ni kvaliteten i verksamheten?

– Det är lite olika för de olika områdena. I skolan kan vi se att meritvärdena går upp, i äldreomsorgen gör vi undersökningar för att se om brukarna trivs bra och känner sig trygga. Och det gör de. Vi har jobbat mycket med de här kvalitetsnyckeltalen och det har varit en viktig ingrediens i arbetet.

Finns det mer viktiga beslut som tagits?

– Ja, det finns beslut i både stort och smått. I början av mandatperioden fick vi igenom tiggeriförbudet, vilket var bra. Vi har renat Kottlasjön. Vi har fått bort Afghanska konsulatet från Näset, en fråga som ingen ville ta i. Och vi har gjort stora investeringar med nya idrottsanläggningar också.

– Men den mest genomgripande åtgärden vi har gjort har skett här i stadshuset och det handlar om en omfattande omorganisation av hela verksamheten med ett helt nytt sätt att arbeta med visioner och mätbara mål och nyckeltal, som decentraliserades ner genom hela organisationen så man tydligare kunde se vad staden vill göra. Vi har också tydliggjort stadsledningskontoret som ledande funktion. Allt detta har gjort att det blivit tydligare för förvaltningarna att prioritera sitt arbete och fokusera på det som Lidingöborna uppskattar.

Och hur har medarbetarna i stadshuset upplevt det?

– Det finns alltid risk att stora organisationsförändringar skapar oro bland medarbetarna, men det har faktiskt gått över förväntan. De medarbetarindex som vi gjort har aldrig varit så högt, så medarbetarna trivs mycket bättre nu. Vi har också försökt arbeta med att få ihop alla förvaltningar att tänka lika och agera tillsammans, för Lidingöbornas bästa och på så sätt kan man få mer kraft i det man gör.

Finns det något som ni skulle gjort annorlunda?

– Det finns det alltid, men som helhet är jag nöjd. Det skulle vara arvodesfrågan i början av perioden. Där gjorde vi en missbedömning, men det förslaget drog vi tillbaka direkt.

Vad tänker ni kunna åstadkomma under den kommande mandatperioden (om ni får sitta kvar vid makten)?

– Ja, det är väl att fortsätta arbetet med att höja kvaliteten och ge Lidingöborna bra service. Vi har en översiktsplan som kommer upp som ska visa på framtiden för Lidingö. Sedan ska miljöpolicyn nu genomföras och det är ett stort arbete med 120-130 punkter som ska implementeras och säkerställas långsiktigt. Tryggheten är ett annat fokus. Men som helhet har vi en väl fungerande stad.

Något om näringslivet på Lidingö?

– Jo, vi har ju förbättrat vår plats i rankingen. Från plats 66 till 15. Så där är vi på rätt väg. Vi arbetar ju ganska intensivt med näringslivsfrågorna, inte minst med Katarina Palmstierna i Lidingö näringsliv. Och vi har lyft näringslivsfrågorna internt också genom att höja näringslivsfrågorna så näringslivschefen rapporterar direkt till stadsdirektören. Men det gäller att man är lyhörd och alert för de här frågorna och vi vill göra vad vi kan för att underlätta för näringslivet.

Slutligen, det ser ut som om Moderaterna kommer att gå fram med två valsedlar, med dig överst på den ena och Filip Svanberg högst upp på den andra. Kommentar?

– Ja, det är olyckligt att stämman inte kunde enas, men nu ser det ut så här och Lidingöborna kommer att få fälla avgörandet. Det handlar egentligen om i princip samma politik i de flesta frågor, det är klart att det  finns vissa  skillnader. Men vi har jobbat ihop bra och jag tycker Filip är duktig i det han har gjort inom kultur och fritid, så inom det området har vi varit väldigt överens. Jag är väldigt sugen på att fortsätta arbetet med att göra Lidingö till Sveriges mest välskötta kommun.

Kommentarer

  1. https://www.lidingonyheter.se/riv-huset-ravinen-22/
    Varför gör ni ingenting åt Ravinen 22 ? Ni har tystat ner denna skandal i symbios med polisen. Är det orsak till att ni misslyckats med med kravet från ALLA partier att få 2 områdespoliser. Polisstationen från 1979 står som ett hån över att vi på 80-talet var c:a 45 poliser.

    Renoveringen av Zetterbergsdammen har under åren blåsts av fyra gånger trots beslut. Nu skulle den slutligen påbörjas senast kvartal 3 i fjol och fortsätta kvartal 1 i år. Ingenting har hänt ! Missnöjet hos privatpersoner mot hanteringen av ansökningar om bygglov är fortfarande lika stor som vid upprinnelsen till Ravinen 22 år 2010 !

  2. Boende längs Gåshagaleden har i fyrtioårstid utlovats ett bullerplank. Källenfors/Svanberg måste i god tid före valet presentera en trovärdig tidsplan för när planket blir byggt!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *