Fullfölj renoveringsbeslutet beträffande Zetterbergsdammen!

Debatt11 april 2019 kl 08.522

Vi har läst om parkrenoveringar som skett under 2018 och flera som planeras under 2019.

En mycket ambitiös renovering av Zetterbergsdammen för drygt 7 miljoner var beslutad men då kostnaden ökades från 7 till totalt nära 10 miljoner stoppade politikerna projektet i början av 2018. Konsulter och myndigheter, framför allt Länsstyrelse och Miljömyndigheter hade kommit med föreskrifter som är överdrivna och väldigt kostsamma. Där ser man effekten av klyftan mellan experter och tjänstemän och politikerna i den nu så hårt kritiserade Miljö och stadsbyggnadsnämnden, MSN. I planeringen ingick att samtidigt utföra trafikdämpande åtgärder på Zetterbergsvägen som är en 30-skyltad hårt belastad skolväg. Det hade kunnat lösas med ett enkelt och billigt farthinder men man försökte inte ens använda sunt förnuft och koppla bort detta från det stoppade 10-miljonersprojektet! 

10 miljoner är inte rimligt och det stoppade projektet har utan tvekan samband med fiaskot med Torsviksdammen där kommunen fick betala två gånger och påstod att enteprenören skulle få ta ombyggnadskostnaden. Så har inte skett men det mörkas. Juridiken i avtalet var undermålig och Lidingö kommun står för hela kostnaden på 7 miljoner och riskerar att få betala också processkostnader! Av projektkostnader består en orimligt stor andel av ersättning till konsulter som får mera betalt ju mera komplicerade förslag de tar fram. För Lidingö Centrum är det 30 miljoner till projekt som inte genomförs! Hur mycket har det gått till infrastruktur, Torsvik och Rudboda?

Mot den bakgrunden är det svårt att acceptera den stoppade renoveringen av Zetterbergsdammen som nu är oerhört nergången. Pålningen är helt slut och hela gjytjegropen är nu fylld av sjögräs och mossa. Det är inte meningsfullt och anständigt att fylla på med vattenledningsvatten som snabbt sjunker. Flera träd har knäckts av stormarna eller dött. Sedan jag vädjat om att man i varje fall skulle göra en riktig uppsnyggning av skogspartiet gjorde Naturskog ett utmärkt jobb. Därför är det en provokation att man nu enligt Lidingömedia prioriterar andra parkanläggningar men inte fullföljer beslutade och påbörjade. Vem hade begärt den s.k. grodparken mellan lekparken kompassen och golfbanan som kostade en halv miljon och inte fungerar och flyttningen av utegymmet som bara är 4 år och stoppades av okänd anledning sedan halva jobbet gjorts och står nu ingärdat av byggstängsel bredvid Lidingöloppsspåret.

Jag kräver att kommunen redovisar hur det ligger till beträffande dessa saker. Parkområdet med Zetterbergsdammens röda salamandlar är mycket viktigt för Hersby och Näset med alla skolor och förskolor. Det får inte gå så långt att den enda möjligheten är medborgarpåverkan som snabbt lyckades stoppa snabbcykelbanan som skulle ta halva Norra Kungsvägen. Sätt ett tak på 7 miljoner för renoveringen av Zetterbergsdammen, precis som gjordes med Lilla Lidingöbron! Nu sparar man också 30 miljoner på en rimlig ombyggnad av Lidingövallen. Att återgå till att rätta munnen efter matsäcken måste i fortsättningen vara ledstjärnan för Lidingö.

Anders Bergstedt
samhällsdebattör och berörd.

Kommentarer

  1. Bra rutet Anders! Zetterbergsdammen ser bedrövlig ut! Detsamma gäller den lilla dammen vid Kvarnvägen, den är i bedrövligt skick!!
    Så en kommentar angående den nya tennishallen vid Kyrkviken. Hur kan man tillåta en sån enorm svart koloss, den förstör hela området. SKÄMS!!

  2. Det är uppenbart att någonting måste göras åt dammen innan de värden man vill bevara är förstörda. Dammen är nu så igenväxt att djurlivet förändrats och tagit skada. Härom dagen var två klasser från Ur och Skur i Kyrkviken där men bara en salamander hittades. Kråkor och skator härjar vilt.
    Torsdag 23 maj besöktes därför Zetterbergsdammen av Carl-Johan Schiller som är kommunalråd KD och ordförande i teknik och fastighetsnämnden. Det var uppenbart att förfallet måste stoppas genom en mindre eller större renovering. Zetterbergsvägen är också hårt belastad skolväg och några enkla åtgärder kan förbättra trafiksäkerheten avsevärt.

    Mitt förslag är att göra en basrenovering för högst 3 miljoner eller sätta ett tak på 7 miljoner vilket borde räcka för en renovering jämförbar med Torsvik. Använd sunt förnuft och låt inte konsulter och experter driva upp kostnaderna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *