Broarbetet närmar sig Torsvik

Ingångsbild. Torsdag. Längst till vänster i bild skär man bort en kraftig mur för att bygga klart ett nytt landfäste, Torsvik. En fortsättning av spårbrons kantbalkar byggs på plats vid det nya landfästet. En sträcka med syllar har gjutits fast mellan de två gjutningarna, som gjordes förra veckan. Därefter har spår lagts ut (men ännu inte mätts in exakt) en lång bit in mot spårbrons slut. Stolpar för järnvägens luftledningar är på plats alldeles förbi nya brogrenen.
Lilla Lidingöbron7 mars 2023 kl 04.141

Broarbetet närmar sig snabbt den befintliga järnvägen.

Under måndagen gjuts syllar fast i ett parti mellan två tidigare gjutningar.

Man börjar samtidigt bygga form, för att på det nya landfästet fortsätta spårbrons kantbalkar fram till den kraftiga muren i fonden.

De platsbyggda kantbalkarna gjuts i etapper med en indelning som motsvarar spårbrons förtillverkade. I bakgrunden skymtar arbetet med att skära ned den kraftiga muren.

Också intill den befintliga stålbron byggs form till kantbalkar.

De båda formarna fylls med betong under fredagen.

Efter att betongen brunnit/härdat något i ytan, så finslipas betongytan. Notera fästen till ledningsstolpe och räcke.

Hela veckan fortsätter man att skära...

...och lyfta bort den kraftiga muren.

Vissa delar når inte klingan, och då måste man borra.

Klingan tar sig genom stål.

Muren är kapad fram till det nya landfästets tråg. De skurna ytorna spolas rena och målas med epoxi. Muren innehåller armeringsjärn, och man vill förhindra genomträngning av rost.

Fortsättning av rälsen läggs ut mot landfästet i Torsvik.

Stolpar till tågens luftledningar sätts på plats.

Här det första paret alldeles efter nya brogrenen. Man har nu monterat 17 luftledningsstolpar från landfästet Ropsten och hit.

En stor mängd kompletteringsarbeten utförs. Här igengjutning av hål efter stöd, som använts för att fixera syllarnas läge.

Överliggare monteras på spårsidans räcke.

Och man fortsätter att montera räcket i riktning mot Ropsten.

Tågens signalsystem monteras vartefter. De gula "pallarna" är axelräknare. En rad sådana talar om för signalsystemet var tåget befinner sig, och hur det rör sig. 

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *