Broarbete i regn och blåst

Nära Islinge hamnväg pågår nu inbrädning, inoljning och samtidigt armering av den komplicerade formen för gång- och cykelbrons tråg. Utrymmet mellan Islinge hamnväg och landfästets kraftiga mur (till vänster i bild) är nu motfyllt och kan användas för upplag. Fundament 11A (kassunen uppe till höger i bild) har gjutits.
Lilla Lidingöbron24 augusti 2021 kl 05.28

Den gångna veckan var regnig med mycket blåst, framför allt i vindbyarna. Avslutningen bjöd dock på sol. Arbeten sker över hela brosträckan. Mest påtagligt är, hur man närmar sig den blivande brogrenen (fundament tio) från två håll.

Den inoljade delen av tråget för gång- och cykelbro armeras.

Området mellan Islinge hamnväg och landfästet är till stor del fyllt för att användas till upplag och transporter.

I regn och blåst gjuts fundamentet 11A.

Spårbron kommer att byggas i en båge från blivande brofästet stöd 10, via ett temporärt stöd för form ovanför de pålar som sticker upp ur vattnet och därefter över stödet 11A.

Mellan befintliga broar bygger dykare en kassun för blivande spårbrons fundament 12A. Tidigare reportage visar hur en rad stålbalkar sänkts ned för att bära kassunen. Här sänks stora stålplåtar ned, som placeras som golv på stålbalkarna. Plåtarna har urtag för befintliga pålar.

En dykare är nere för att placera stålplåten. Justeringar måste ibland göras för att få plåten på plats.

Dykaren har en kamera på hjälmen. I hytten ser de övriga dykarna på en skärm vad som görs. Man har radiokontakt mellan dykaren under vattnet och på land.

Samtidigt monteras den blivande kassunens träväggar på kraftiga stålramar.

På bron fortsätter montering av kantbalkar.

Vid veckans slut gjuts vägbanan på brospann sju. Mitt över pelaren, stöd åtta, skapas ytterligare en "balkong" (den rundade delen) där gående kan träffas och sitta ned.

Solen har återvänt. Gjutningen går smidigt, betongen vibreras och jämnas därefter av bland annat med vibrobalkar. Totalt går det år 328 kubikmeter betong (sex kubik per betongbil).

För att undvika kraftiga vindbyar lyfts de röda tvärbalkarna upp från fundament nummer sex tidigt på lördagsmorgonen. De placeras på bron för att senare lyftas på plats vid fundament nummer nio. När vägbanans betong brunnit (härdats), så kommer MSS-en att sänkas, de röda balkarna som formverket hänger i (närmast i bild) flyttas till slutet av brospann sju och kranen rullas fram. Så lanseras MSS-en till en ny position. Detta blir den näst sista lanseringen, innan man når den blivande brogrenen.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *