Armering och andra förberedelser

Vid landfästet Islinge hamnväg motfylls en del mellan den kraftiga betongväggen och hamnvägen (till vänster i bild). Den komplicerade formen för tråg och gång- och cykelbana brädas in. Inoljning av brädor pågår. I bilden syns också tydliga snitt i brädformen. Detta för att man framöver ska återanvända formdelar när spårbron byggs (jämför återanvändning av formdelar i MSS-en). Uppe till höger i bild pågår armering av fundament nummer 11A till spårbron.
Lilla Lidingöbron17 augusti 2021 kl 04.27

Man arbetar nu systematiskt med den nya bron över hela sträckan från Torsvik/Islinge hamnväg till Ropsten.

Bilden visar hur höjden av gång- och cykelbron kommer att ansluta till Islinge hamnväg. I fonden pågår armering av fundament 11A.

Byggandet av form till gång-och cykelbron innebär mycket snickeriarbete på plats...

...för att man snyggt ska kunna forma kurvor och olika vinklar.

Vägg och betongytor invid Islinge hamnväg har noga tätats. Ett lager makadam och dräneringsledning är på plats. Ytterligare makadam fylls på.

 Området täcks in med fiberduk...

...innan den slutliga motfyllningen påbörjas. Man motfyller inte hela området ännu, utan vill tills vidare skapa plats för mer upplag.

Vid fundamentet nummer nio monteras lager på bropelaren, samtidigt som de tillfälliga stöden för tvärbalkar (som MSS-en ska vila på) är färdiggjutna och formskalen lyfts bort.

Armering av vägbanan pågår, brospann sju.

Formstycken och formbrädor oljas in i takt med armeringsarbetet. Över bropelare nummer åtta byggs ytterligare en balkong (utbuktning i bildens högra nederkant) som rastplats för gående. Man förbereder för gjutning i slutet av vecka 33.

 Montering av kantbalkar på bron fortsätter.

Efter fastgjutning slätas betongen till.

Vy utifrån i höjd med vägbanan.

Från luften anar man den nya brons svaga bågform.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *