Arbete med el i bron

Under trettondagsveckan har ytterligare ett parti av belysningen i handledarna kommit igång. Fortfarande saknas vissa partier, dels för att några speciallängder av armaturer har beställts, dels för att kablar inte kunnat matas fram då vatten i kabelrör frusit.
Lilla Lidingöbron10 januari 2023 kl 04.39

Under mellandagarna har man arbetat med el på, och framför allt i, bron. Det är företaget Broby spår, som dels lägger rälsen, men också reser belysnings- och ledningsstolpar, monterar armaturer och drar kablar, ledningar med mera. Byggnadsarbetarna från Polen har varit hemma under ett par veckor. Men många av dem är tillbaka för det fortsatta brobygget, när det här reportaget publiceras. 

El till belysningen i handledarna matas från stolpbelysningen. All belysning är LED.

Kabel dras fram till handledarna från varje stolpe genom kabelrör i brodäcket.

Från stolpen (stolpfundamentet syns som en betongklump i trågets tak) dras kabel i det vita kabelröret till brodäcket, där det svarta kabelröret sticker fram. Här värms kabelröret i brodäcket med varmluft för att få bort isbildning.

Man kopplar strömbrytare och innerbelysning i tråget.

Det är mycket materiel.

Här är man framme vid brogrenen, fundament 10. Kabeldragningar på vägg fästs i metallskenor...

...som borras och skruvas fast.

Vid stolpfundamenten monteras stativ. Notera kabeln som matar ut till handledaren (åt vänster).

Och på stativen hängs skåp med säkringar.

Kvällsvy. Klicka på bilden så förstoras den.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *