Alla slags arbeten på bron

Många personkrävande arbeten är koncentrerade kring blivande brogrenen, stöd 10. Till höger i bild pågår fastgjutning av spårdelens första 60 meter sliprar. Samtidigt monteras mittbarriären, och man är snart framme vid brogrenen. Spårbrons tråg armeras mellan brogrenen och bropelaren 11A. Formstöd till spårbrons "vingar" monteras. Formbrädor till ena vingens undersida spikas. I bildens nederkant till vänster fortsätter montering av de speciella kantbalkarna på gc-brons sydsida.
Lilla Lidingöbron5 juli 2022 kl 03.522

Sista juniveckan pågår arbeten utefter hela brosträckan. Hela skalan av arbeten förekommer, från armering och gjutning till montering av broräcken. Vädermässigt är det nu svensk sommar, kraftiga regnskurar emellanåt men mest bara mulet eller sol.

Spåren är noga intäckta. Man gjuter upp till betongsliprarnas snedkant. Det går åt 100 kubikmeter betong. I förgrunden syns ett halvt rör, som är inlagt för att ge en fördjupning till vattenavrinning. Betongytan kommer att slutta svagt ut mot brons ytterkant, dock inte samma lutning som själva bron.

Var tolfte meter görs en tillfällig ursparing vinkelrätt mot spårområdet. Betonggjutningen är inte armerad, och man gör detta för att undvika sprickor. Ursparingarna fylls senare med betong.

Tidigt på morgonen var det kraftigt regn. Sedan blir det varmt. Betongen vattnas rejält och plastas in.

Spårbrons tråg armeras. Man ser också alla stålrör, som ska innehålla vajer för efterspänning. Formstödet till "vingen" på sydsidan är monterat, och formbrädor till vingens undersida spikas. Formstöd till vingen mot gc-bron monteras. I ett tidigare reportage angavs, att den sidan inte ska få en vinge, utan få en kant motsvarande gc-brons. Men som synes, var det ett felaktigt antagande!

Tråget är smalt, och det är tätt med armeringsjärn.

Och vid avslutningen mot övergångskonstruktionen till brogrenen byggs en kraftig vägg med manhål. Här ska också donen till alla efterspänningsvajrar komma genom (de svarta lite konformade staplade till höger i bild). Ännu är inte all armering eller alla stålrör för efterspänning på plats. Det fordras vana att läsa ritningarna...

 ...och ett pusslande för att få rätt järn i rätt ordning. "Good luck", sa fotografen. "Thank you, I may need it", svarade armeraren.

Vid Islinge hamnväg byggs form för att ansluta gc-brons vinge till landfästet via en övergångskonstruktion.

Och vid landfästets andra ände påbörjas armering för den slutliga utformningen av landfästet.

Gjutningen av stöd för brolager vid Torsviks landfäste är klar. Hela fundamentet rensas.

Vyn visar situationen den 1 juli. Notera också, att montering av kantbalkar på huvudbrons spårsida nu nått fram till brons högsta valv (nere till höger i bild). De paket, som är utplacerade på gc-sidans asfalt innehåller granitplattor. De ska bilda en markering, som avgränsar cykeltrafiken från de gående.

Om man samtidigt vänder blicken åt andra hållet. Montering av broräcken vid gångbanan pågår vid första balkongen och har gjorts från asfaltslutet och presenningarna närmare Ropsten. Tätskikt finns nu på plats från asfaltslutet och ytterligare en sträcka närmare Ropsten. Arbete med tätskikt pågår också på första balkongen.

En het sommardag under veckan. Det är svettigt nog ändå, men när rampen (apparaten med gaslågor) körs för att fästa tätskiktsmembranet vid epoxilagren, då vibrerar luften.

Då är det lite svalare att lasta fram räckesdetaljer. Nätet är rostfritt stål.

Det är millimeternoggrannhet som gäller, när räckesstolparna monteras.

Ritningarna följs. Alla tre i montageteamet är nöjda.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Kan inte låta bli att undra om det kommer att finnas en stege ingjuten i armeringen när bron är färdig. 😂

    1. Bo Vading skriver: Välfunnen kommentar! Inspirerad av den komplicerade armeringen bilderna sju och åtta, med risk för att stegen blir insnärjd? Och kanske tv-reklamen ”Äh, nu tar vi helg”!

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *