Arbete på flera platser

Det kraftiga stålgittret håller på att passas in att träs över de fyra vertikala pålarna. Konstruktionen sänks därefter ned till drygt fem meters djup och monteras/bultas fast på dessa pålar. Gittret ska bära betongplattor, som bildar botten i en kassun (se tidigare reportage). De skålformade järnen ska hjälpa till att styra de sneda pålar, som slås ned.
Lilla Lidingöbron30 september 2019 kl 15.354

Arbete med den nya bron har under veckan pågått på flera platser. Nära Ropsten har ett kraftigt stålgitter sänkts ned för att nu kunna bära betongplattor. Kassunen har tätats och delvis fyllts med betong. Det märks att arbetsflödet trimmats, och tungdykare har fått arbeta intensivt.

Innan stålgittret kan sänkas ned har de fyra vertikala pålarna skurits av. En tungdykare har varit nere för kontroller...

...och får hjälp att ta av utrustningen.

Inpassning för att kunna trä gittret över de fyra pålarna. Bultarna som ska dras åt drygt fem meter under vattnet syns i bild.

Stålgittret är nere, och dykaren arbetar med bultar och kontrollinmätning.

Tungdykare arbetar ett par dagar med att täta kassunen.

Särskilt utformade stålplattor (se tidigare reportage) har placerats runt pålarna och dykaren beger sig ned till kassunens botten.

Ett aggregat för att täta med svetsfog under vattnet sänks ned.

Till helgen har kassunen tätats och delvis fyllts med betong. Från ett trettiotal betongbilar har man pumpat över och fyllt upp 1,4 meter. Betongen ska nu brinna (hårdna) under ett antal dagar. Nästa fas blir att tömma kassunen på vatten. Pålarna skärs av i höjd med betongens överyta, stållock svetsas på pålarna, armering görs och ytterligare betong fylls på.
I veckan gjordes också ett nytt lyft för att få den temporära gång- och cykelbron på plats (se tidigare reportage). Förutom en mindre justering av brons ena landfäste hade lyftvajrarnas placering ändrats för att få en bättre vinkel. Som tidigare reportage visar, är det ett veritabelt pussel i tre dimensioner:

Lyftvajrarnas vinkel har minskats. Dessutom har de två vajrarna till höger i bild dragits ihop. Trots detta fattas några decimeter för att gå fri från betongbron. Man beslutar att lyfta tillbaka den temporära brodelen till Torsvikshamnen och ersätta dessa två vajrar med endast en vajer. Det vill säga, brodelen hängs nu upp i tre punkter. Försöket lyckas...

...och på fredagsmorgonen är bron på plats. Man väntar till efter Lidingöloppshelgen, innan den temporära bron görs helt färdig för användning.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentarer

  1. Stort tack!
    till Bo Vading och Lidingö Nyheter för de informativa reportagen från det pågående bygget av den femte lidingöbron. Jättefina bilder och intressant text – lagom ”svår” för en vanlig lidingöbo.
    Margareta Borgelin

  2. Det vore intressant att få veta den förväntade livslängden på stålpålarna som slås ned i sjöbotten. Kommer de att fyllas med betong eller ska de vara som de är?

    1. Stålpålarna som bron vilar på är dimensionerade för att hålla i 120år och detsamma gäller brons konstruktion som helhet. Pålarna kommer fyllas med vatten och därefter förseglas i överkant med en stålplatta som svetsas på.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *