117 billaster betong

Under onsdagen görs tråget färdigt för nattens gjutning. Formen rengörs och skydd läggs ut. Det är trågets sidor och golv som ska gjutas.
Lilla Lidingöbron5 oktober 2021 kl 05.08

Sista veckan i september utfördes två större gjutningar vid bron. Natten mellan onsdag och torsdag gjöts det komplicerade tråget nära landfästet Islinge hamnväg. Under fredagen gjöts sedan vägbanan vid brospann åtta. Totalt gick det åt 117 billaster betong under dessa dagar. Vidare fortsatte dykningar vid kassunen 12A, armering vid bropelaren 11A påbörjades igen, och infästning av brons kantbalkar fortsatte. Implenia utsattes också natten mellan måndag och tisdag för ett större inbrott.

Dagarna innan gjutning kommer de sista formskalen på plats...

...och genomgående rör med mera monteras slutligt i den komplicerade konstruktionen.

Gjutning påbörjas klockan 19 i området där gång- och cykelbron delar sig.

Betong trycks ut från underkanten av trågets väggar och fylls sedan på, så att det blivande golvet kan jämnas av.

Natten är lång, och arbetarna behöver förtäring...

...och pauser. Man arbetar också i skift, och först klockan 10.30 under torsdagen är gjutningen klar. Det har gått åt 367 kubikmeter betong (6 kubik per billast).

En tidig visionsbild som visar en tänkbar utformning av den så kallade brostranden vid Islinge hamnväg. Bilden kan jämföras med bild 1, ingångsbilden. Den framtida spårbron finns inte med. De grå ytorna illustrerar ytor för gående. De blå stråken är ytor för cyklister och mopeder, ett brett stråk mot Ropsten, ett mot Lidingö. Observera att området fortfarande diskuteras beträffande detaljutformningen, exempelvis är det inte bestämt om biltrafik ska tillåtas på hamnvägen.

Vid kassunen 12A har dykare tätat mellan kassunens botten och väggar med gummiduk. Mellan kassunens väggar tätar man med stålskenor, som svetsas fast (notera svetsstaven)...

...både över och under vattnet.

På intilliggande flotte kan man ha kontakt och följa dykarens arbete.

Under fredagen gjuts vägbanan på brospann åtta.

Arbetet löper smidigt. 336 kubikmeter betong förbrukas.

Byggarbetsplatser är inte förskonade från stölder. Ett större, förmodligen samordnat och planerat, inbrott skedde natten mellan måndag och tisdag både vid Ropsten och vid Islinge hamnväg i låsta magasin/containrar, där en stor mängd maskiner och handverktyg förvaras. Rensat. Det måste ha tagit en lång stund, men tydligen har ingen förbipasserande observerat något. Bilden visar ett förråd vid Ropsten. Man har klippt av lås och skurit ett hål för att krypa in (igensvetsning pågår när bilden togs). Vid Islinge hamnväg, nära landfästet, har man vält två stora betongblock intill cykelvägen för att komma in på arbetsplatsen och därefter tagit sig in i förrådscontainern. Förutom den ekonomiska sidan av saken, så är maskiner och verktyg viktiga, för att arbetarna ska kunna verka direkt nästa dag.

Det kan vara värt att veta, att inga arbeten pågår på arbetsplatserna mellan klockan 19 och 07, detta förutom när större gjutningar görs.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *