En blåsig vecka vid bron

Bilden visar hur stor formen ska bli. Den sträcker sig utefter hela den högre delen av fackverket, från landfästet till höger via pelaren (fundament nummer två, röda balkar lite längre till vänster) och till slutet av det högre fackverket. Det råder kraftig blåst under onsdagen och måsar kretsar misstänksamma kring drönaren. Under resten av veckan är inte flygning tillrådligt.
Lilla Lidingöbron20 april 2020 kl 15.15

Veckan efter påsk dominerades av kraftig blåst och häftiga vindbyar. Förutom att man har reducerat manskap på grund av in- och utresebestämmelser (arbetsstyrkorna kommer från ett flertal europeiska länder), så påverkar också vädret en del av arbetet.Man fortsätter med gjutformen i MSS-en. Vid fundament nummer tre färdigställs armering för gjutning. Vid fundament nummer fyra är det nu klart för undervattensgjutning. Rörsystem har dragits fram och en extra mindre mastpump har installerats.

Förutom att arbeta med tråget har man påbörjat formsättning av "vingarna", det vill säga själva vägbanan.

Än så länge är det bara undersidan av gjutformen som brädas in.

Arbetsstyrkan är decimerad, och under några dagar koncentrerar man sig på...

...att lyfta ned arbetsmaterial.

Med domkrafter och mellanlägg höjs underbyggnaden till vägbanan något för att följa broöverbyggnadens mjuka höjning. Notera det gröna rörsystemet inne i MSS-en. Det ska användas när betong trycks ut till fundamenten nummer tre och fyra.

Gjutning ska ske i de två kassunerna närmast kameran.

Kontrollmätning görs av armeringen vid fundament nummer tre. Efter mindre justeringar är det färdigt för gjutning.

En grön rörledning dras från land via MSS-en, därefter på flytbryggan.

Vid veckoslutet är ledningen färdig att tas i bruk för undervattensgjutning i kassunen, fundament nummer fyra.

En mindre mastpump finns på plats. Man trycker betong från land genom rörsystemet, och den mindre mastpumpen trycker sedan betongen vidare till kassunen.

Text och foto: Bo Vading
bovading@msn.com
Alla artiklar av Bo

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *