Varför föreslås stora lyxvillor på Canada brädgårdstomten?

Insändaren föreslår ett stort antal radhus på kvarteret Brädgården, gärna inspirerade av de väl kända radhusen utmed Canadastigen, Lidingös radhuskultur började med dessa radhus från 1908.
Debatt25 januari 2022 kl 03.587

En stor omvandling av industrimark till bostäder pågår vid den inre delen av Kyrkviken. För några år sen presenterade Daniel Källenfors (M) sin vision i Mitt i Lidingö om lyxvillor på den gamla Brädgårdens tomt. Nu tar man också en tredjedel av granntomten för en liten grupp radhus. Inräknat lyxvillorna blir det 14 nya bostäder. Staden äger marken och det närliggande kvarteret Båtbyggaren.

Drömmen om lyxvillorna på överstora tomter visas nu för samråd med Lidingöbor. Det  framgår av Lidingö Stads kungörelse som dök upp strax före trettonhelgen. Medborgarna har hittills inte fått vara med. Det är bråttom att komma med synpunkter, om de skall beaktas. Kommunvalet i september ger frågan om hur vi använder stadens mark en särskild aktualitet. Är detta verkligen ett klokt sätt att bygga?

När industrimark omvandlas till bostäder ökar värdet på marken. Brädgårdens tomt måste utnyttjas effektivare till glädje för fler än för de 6 stora tomterna med lyxvillor med plats för swimmingpooler. Marken kommer att höjas som skydd för översvämning och källare kan uteslutas.

Bebyggelsen på Canadastigen är ett bättre exempel på hur marken kan utnyttjas. Pröva ett alternativ med en radhuslänga efter vardera långsidan ner mot Kyrkviken med en vacker gemensam grönyta i mitten. Istället för sex exklusiva bostäder på exceptionellt dyra tomter kan vi få 25-30 radhus av måttlig storlek och småstadskänsla. Alla kan få del av utsikten mot hamnen och kyrkan.

Kvarteret Båtbyggaren är bäst utan radhus. I gällande detaljplan och Översiktsplan är marken angiven som verksamhetsyta vilket överensstämmer med hur den används av driftiga företagare idag. Där kan varv, hamn, handel och hantverk med anknytning till marin verksamhet utvecklas. Det vore trevligt med ett sjönära café med uteservering utefter vandringsstråket mot  Elfvik. Detta ligger i flertalets intressen!

För Lidingö Vänner
Karl Alexanderson
Helena Bargholtz
Bo Göran Hellers
Kersti Johnson
Hildegard Keijer
Bengt G Nilsson
Anders Ulfvarson
Jan-Erik Nowacki

Kommentarer

  1. Nej, jag tycker tvärtom att vi ska ha ett fåtal villor med stora tomter, det passar bättre på Lidingö tycker. Jag är för en lägre densitet. Tycker insändarnas förslag inte är bra just därför. Lidingö bevaras bättre med få hus och stora tomter.

  2. Det mest korkade är att man över huvud taget överväger att sälja av den tomt som ägs av oss alla gemensamt och det av ideologiska skäl. Var och en kan själv, med den kroppsdel man sitter på, räkna ut att det långsiktigt är vanvettigt att sälja av tomtmark i A-läge på Lidingö. Bygg och äg långsiktigt för alla vårt bästa!

  3. Jag skulle oxå uppskatta ett sjönära café, då det är otroligt många Lidingöbor som går förbi längs norra Kyrkviken. Det är långt ut till kursgårdarna och fina Kaptensstugan har nästan inga platser inomhus.

  4. https://www.lidingonyheter.se/riv-huset-ravinen-22/
    Ravinen 22 är nog det största sveket mot Lidingö sedan Iranska och Söderås. Det är otroligt att det uppenbarligen redan fallit i glömska. Samma kultur av vänskapskorruption finns kvar mellan politiken ,tjänstemännen och kapitalisterna.

    Gå in och titta på fotot. Hur man kunde ge tillstånd till detta får du veta om du går in på länken. Sedan fortsatte sveket med att kommunalråden och polisen tillsammans tystade ner allt. Polisen lade ner utredningen och kravet på 3 miljoner i skadestånd för träden blev det ingenting av. Vad är det som nu skall styra besluten om byggen på gamla brädgårdstomten ?

  5. Riktigt bra förslag från kommunens sida! Allt handlar inte om att maximera intäkter eller antal bostäder, det visuella intrycket av området väger tungt. Det är dessutom ett enormt tryck på småhusmarknaden i och kring Stockholm just nu med lågt utbud och hög efterfrågan, vilket borgar för goda intäkter på köpet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *