Vägar på Lidingö rustas upp

Klövervägens vändplan asfalteras snabbt och elegant. ”Här blir perfekt för ungarna att åka skateboard”, säger en nöjd pappa i en grannfastighet.
Lidingö29 september 2019 kl 06.51

Det är högsäsong på Lidingö för asfaltering av vägar. Staden har handlat upp asfaltering av många vägavsnitt på ön. Bland annat har Södra Kungsvägen fått ny beläggning vid Bodal och Aga.

Maskinparken är omfattande för ett sådant här projekt, och många personer är inblandade. Vägbanan på Klövervägen är som synes i väldigt dåligt skick. ”En av Lidingös sämsta vägar” medgav stadens gatuingenjör.

I Brevik rustades under några intensiva dagar i september ett antal vägavsnitt upp. I korsningen Högbergavägen och Saltsjövägen lades ny asfalt, likaså på Klövervägen och på gång- och cykelvägen vid Piratparken nära Brevikshamnen.

Klövervägen anlades som grusväg i början av 1900-talet och asfalterades efter mitten av nämnda sekel. Men nu var vägbanans asfalt ohjälpligt skadad och sprucken. Stadens entreprenör dök upp med ett helt ”tåg” av fräsmaskiner, sopmaskiner, vältar, asfaltbilar och asfaltläggare.

Den gamla asfalten fräses och gruset körs bort med lastbil.

Entreprenören Peab använder ECO-Asfalt som framställs med koldioxidneutral bioolja. – Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart, säger man på Peab. Med ECO-Asfalt minskas klimatpåverkan och naturresurser sparas. ECO-Asfalt kan helt ersätta konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av arbeten, exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner, hamnar, gator och cykelbanor.

Asfaltering har påbörjats. Här har hela ”tåget” med asfaltmaskiner nått gång- och cykelvägen förbi Piratparken.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *