(V): Lidingöborna vänds ryggen av byggfientlig majoritet

Debatt5 juli 2021 kl 05.102

En kommun som har en engagerad och ansvarstagande hyresvärd bör vara mån om att ha en god relation till densamma. En som är en del av en växande storstadsregion med alla förmåner det innebär, bör vara med och ta ansvar för bostadsförsörjningen i den kommunen.

Den politiska majoritetens ovilja att låta John Mattson Fastighet AB förtäta i Larsberg och därmed bidra till nya bostäder i området är ett svek. Det är ett svek mot Lidingös unga som vill kunna flytta hemifrån. Det är ett svek mot Larsbergsborna och det är ett svek mot en långvarig och socialt ansvarstagande aktör på bostadsmarknaden i kommunen. Det är synd att den politiska majoriteten med Fredrik Vinstock som främsta företrädare gång på gång gjort sig omöjlig i relation till aktörer som vill utveckla Lidingö.

Det är heller inte första gången som man från den politiska majoriteten har satt sig på tvären. Man gjorde det även i relation till viljan att bygga ut Björnbo. En privat aktör som ansökte om lov för att bygga ut anläggningen fick ett rakt och tydligt Nej från den politiska majoriteten, trots att det till och med gäller mark som aktören själv äger.

Området för förtätningen i Larsberg är väl falt och idag finns på platsen ett gammalt och förfallet parkeringshus. Att den politiska majoriteten anser detta viktigare än att bygga bostäder för att välkomna nya Lidingöbor är bara att beklaga. Att i en utvecklingsregion ha denna syn på byggande är att göra Lidingöborna och resten av Stockholmsregionen en björntjänst. Vi tror inte att den floskel som den politiska majoriteten brukar dra upp i debatterna om byggande, att Lidingö är den näst mest tätbefolkade kommunen i regionen, är gångbar för den som exempelvis tar en promenad i Kappsta eller på Elfvik. Rekreations- och naturområden ska vi slå vakt om, de är en viktig del av Lidingö, men gamla parkeringshus istället för bostäder är en prioritering som vi hoppas kommer att få en ändring med en annan majoritet i kommunen efter valet 2022.

Jonas Lundgren (V), gruppledare i kommunfullmäktige och ledamot i kommunstyrelsen

Kommentarer

  1. https://www.lidingonyheter.se/fredrik-vinstock-garaget-i-larsberg/#comment-4270
    Jag håller med i din kritik mot att Lidingö inte bygger för våra unga och de som kommer över bron för att serva oss. Däremot är det otäckt att du ställer dig på samma sida som Paul Lindquist mot Fredrik Vinstock. Utbyggnad i Larsberg kommer inte att hjälpa de grupper som nu är utestängda.

    Jag vidhåller också att koncentrationen Larsberg-Dalenum-Högsätra blir för stor och skapar problem. För att värna om småstadskulturen vill jag att Lidingö satsar på tvåvåningsbebyggelse med markkontakt. Överhuvudtaget måste det bli subventioner för att de utestängda skall kunna komma in på Lidingös bostadsmarknad.

  2. Vänsterpartiets analys att ”ett gammalt parkeringshus prioriteras före bostäder” är tyvärr felaktig. Kanske det lätt blir så när man kan definiera fakta för floskel?

    Fakta är annars att ärendet med att utveckla bostäder vid det förfallna parkeringshuset i Larsberg nu går tillbaka till kommunstyrelsens planutskott för ett nytt politiskt beslut. Förhoppningsvis återkommer ärendet därefter skyndsamt till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden så att projekt och dialog kan fortsätta.

    För Lidingömoderaterna är det viktigt att stadsutvecklingen harmoniserar med vår mer försiktiga byggpolitik. Inte av någon ovilja, utan av hänsyn just till dem som bor i och omkring det aktuella området. Detta utlovades vid valet 2018 och det löftet kommer vi att hålla.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *