Strandskyddsdispens överklagad

Stad & Politik4 juni 2020 kl 06.404

Naturskyddsföreningen på Lidingö har överklagat beslutet om strandskyddsdispens till Länsstyrelsen. Föreningen anser inte att dispens ska ges för utökad verksamhet då det egentligen bara handlar om att flytta två hål. Länsstyrelsen avgör i sin överprövning om kommunens beslut ska godkännas, ändras eller upphävas.

Bild: Isak Isaksson, Naturskyddsföreningen Lidingö. Foto: privat

Ska strandskyddsdispens beviljas för en utökning av golfverksamheten vid Ekholmsnäs golfklubb, eller handlar det egentligen bara om att flytta två hål? Enligt politikernas i miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut är det en utökning och då ska dispens beviljas. Tjänstemännen på miljö- och stadsbyggnadskontoret anser inte att det är en utökning utan enbart en flytt av två hål från ett ställe till ett annat. Att det enbart handlar om en flytt har Naturskyddsföreningen tagit fasta på i sitt överklagande av nämndbeslutet. Därmed hänvisar nämnden till en paragraf som inte är relevant, skriver man i sitt överklagande. Föreningen skriver också att någon beredning när ärendet först skulle upp i kommunstyrelsen inte verkar ha skett.

Vissa ideella föreningar vars mål är att tillvarata frilufts-, naturvårds- och miljöskyddsintressen har rätt att överklaga beslut om strandskyddsdispens. Den som vill veta mer om olika beslut kring strandskydd kan läsa vidare på http://www.strandskyddsdomar.se/.

Kommentarer

 1. Naturskyddsföreningen på Lidingö är felaktigt informerad av tjänstemännen på miljö- och stadsbyggnadskontoret, Lidingö Stad. Vem de fått informationen av skulle vara intressant att ta reda på. Kanske lite grävande journalistik skulle var på sin plats. Varför tjänstemän från Lidingö Stad avsiktligt väljer att sprida felaktig information om ärendet är mycket förvånande. Spontant känns det som att deras agenda är att sätta käppar i hjulen för föreningsverksamheten vid Ekholmsnäs.

  Om man tar sig tid att sätta sig in i ärendet en smula framkommer det tydligt att detta är en utökning av flera verksamheter vid Ekholmsnäs. Skidbacken och dess föreningar samt rodelföreningen får ca 30 % mer mark att utnyttja. Golfklubben släpper mark till dem för att de ska kunna utvecklas. Snyggt! Den yta som golfklubben släpper ersätts med mark som kommer innehålla de två hål som försvinner (nuvarande hål 8 och 9). Studerar man det nya området för dessa två hål ser man att den är något större än befintlig yta och ger något längre hål. Således en utökning även där.

  Läs gärna på lite innan och sätt er in i ärendet där Stadsbyggnadsnämnden tagit ett beslut grundat på helheten.

 2. Lidingö Slalomklubb och Lidingö Freeskiers (del av Friluftsfrämjandet) är ideella föreningar som med ovärderlig hjälp från många frivilliga, engagerade Lidingö-föräldrar drivs helt utan vinstsyfte. Vi gjorde en insändare för ett tag sedan för att korrigera vissa faktafel som finns i viss mediarapportering kring Ekholmsnäsbackens område samt passa på att förtydliga fördelarna med den utveckling som sker kring Ekholmsnäsbacken som gynnar barn och ungdom. Se länk nedan till insändaren som är värd att läsa i detta sammanhang.

  https://www.lidingonyheter.se/utveckling-av-ekoholmsnasbacken-gynnar-barn-och-ungdom/

 3. Vi är fler ideella föreningar som huserar på Ekholmsnäs
  Rodelbanan – Sveriges enda befintliga som är i drift
  VI är väldigt måna om att hål 8 samt 9 får nya ytor, då vi är i behov ( ett arbete som pågått i 8 år ) av att förlänga banan till Internationell standard
  och då behöver vi ytan där Tee 9 ligger idag
  Internationella Rodelförbundet är Väldigt måna om att förlägga en Internationell tävling av Världscupsstatus på Lidingö, men för det behöver vi nå 400m

  Den långsiktiga planen är att konstfrysa banan för att säkerhetsställa drift från December tillmitten av Mars
  Det är en egen investeringskostnad på c:a 3,8Mkr , och den kan vi inte lägga om vi inte når möjligheten att förlänga banan
  En del av planen är även att erbjuda Lidingö Barn och ungdomar någon form av allmänhetens åkning under december, dock inte på is utan lite långsammare snö, det betyder att alla som knappt SETT snö kan få chansen att åka pulka och Snowracer under ordnade former under 3 veckor i December och 2-3 veckor i Mars, ganska unikt för en kommun i en Storstad.
  Med vänlig hälsning:
  Michal Törnquist , Ordförande Lidingö Rodel Club

 4. Nu handlar det här inte om diverse idrottsföreningars rättigheter att bedriva sport, eller huruvida fantastiska Lidingöföräldrar är duktiga på att bidra eller inte.
  Utan det handlar om ovärderliga naturvärden, som inte får skövlas. Om det är en flytt eller en ökning är blott en juridisk fråga.
  Sett ur ekologisk, kulturhistorisk och naturvetenskaplig synpunkt skall dock naturen här bevaras – området är av alldeles särskild betydelse för flora, fauna, som grön korridor och i kulturlandskapet; detta alldeles oavsett om det skulle kännas fint att flytta hålen, utöka idrotten, få mer ruljans på föreningarna, etc.
  Som så ofta ställs ekonomiska och enskilda intressen mot det ekologiskt bästa – så behöver det dock inte vara.
  Vi som är mot denna fruktansvärda naturförstöring är väldigt många, från alla politiska inriktningar och jag är tämligen säker på att Länsstyrelsen stoppar detta – i liknande fall har man gått emot staden.
  Sedan vill jag understryka att alla de som ÄR mest utbildade i denna fråga; inkl tjänstemän på området är alla emot detta.
  Jag har ett halvsekels erfarenhet av dessa frågor, och i detta fall är strandskyddet tvivelsutan extremt viktigt och får ej rubbas.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *