Stockholm kommer närmare Lidingö

Lidingö13 april 2019 kl 07.061

Det är inte bara det nya bostads- och arbetsområdet vid ”Kolkajen” norr om Ropsten som kommer att växa fram under de kommande åren – nu presenteras också planer för utbyggnad av ”Värtastaden” söder om Ropsten. Här planeras för 5 000 boende och 10 000 arbetsplatser. Klart är att Lidingö kommer att påverkas, både genom en ny horisontlinje, ett utökat serviceutbud och mycket annat.

Förra veckan presenterade vi här i Lidingö Nyheter utbyggnadsplanerna för Kolkajen-området, och på fredagen den 12 april samlades representanter för Lidingös företagare till ett informationsmöte på hotell Foresta. Kristina Alvendal från företaget ”Stadsutvecklarna i Värtahamnen AB” presenterade de ganska långt komna planerna på den nya Värtastaden. Det lär vara unikt att man bildat ett särskilt företag för att samordna och driva fram projektet. Företaget har bildats av Stockholms stad, Stockholms hamnar, Vasakronan, Bonnier Fastigheter, Wallfast, Kungsleden med flera.

Visionsbild: Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Utbyggnaden i Värtan är för nävarande indelad i tre etapper, varav den första som omfattar Värtapiren i princip är färdigbyggd. Den slutfördes 2016 och omfattar utbyggnad av hamnområdet med 67 000 kvm, 1 200 meter nya kajer, fem färjelägen, terminaler med mera.

Den första etappen, Värtapiren, är i princip färdigbyggd. Här finns kajplatser för fem färjor samtidigt.
Bild Stockholms hamnar.

Den andra etappen, benämnd Södra Värtan, planeras för 5 000 boende och 10 000 arbetsplatser. Det reserveras stora ytor för lokaler, 600 meter ny kajpromenad och 10 000 kvm nya parker och torg. Här kommer bostäder, kontor och parker att samsas med hamnverksamheten. Från fartygen går det iland runt 5 miljoner passagerare varje år. Kajerna blir promenadstråk med butiker och restauranger. Dessutom kan ett grund komma att anläggas utanför kajområdet för att möjliggöra ett utomhusbad i området. Frågan om skolor och förskolor är inte färdigutredd.

Etappen ”Södra Värtahamnen” planeras att rymma bostäder för 5 000 personer och 10 000 arbetsplatser. Den redan utbyggda etappen ”Värtapiren” ses till höger - och ovanför det Energihamnen, ett arbetsområde som blir kvar och ska serva Värtaverket och Cementa. Visionsbild AIX arkitekter och Suteki Studios.

Södra Värtan kommer att byggas ihop med Gärdet och Frihamnen. Kvarteren kommer att ha en tät stadsstruktur med slutna gårdar. Mot hamnpirarna byggs högre hus för att fungera som skärmar mot hamnverksamheten. I bottenvåningarna kommer det att inrymmas lokaler med olika verksamheter som skapar en levande stadsmiljö. Området planeras att ge, som man säger ett lite ”busigt intryck”, och inte bli så stereotypt. Det ska bli mångfald i arkitekturen. Här kommer att blandas citypuls med trygga bostadskvarter, kultur, mötesplatser, idrott och andra levande verksamheter. Man eftersträvar liv och rörelse dygnet runt.

Kommunikationer. Området ligger bara 9 minuter från Stureplan. Frågan är bara hur man tar sig dit. – Spårväg City är fortfarande med i planeringen, men långt ifrån beslutad. Den är naturligtvis viktig för de boende i Värtan, men även för oss Lidingöbor. Den kommer också att bli viktig för alla färjepassagerarna som ska in till city. Sedan blir det förstås buss, gång- och cykelvägar och båtlinjer med kopplingar till Ropsten, Lidingö och Nybroplan. Tanken om en Östlig förbindelse lever alltjämt, vilket skulle kunna ge möjligheter till spårväg till Sickla.

Service. Många Lidingöbor har varit oroligaatt ett stort köpcentrum ska byggas vilket skulle kunna dränera vårt centrum på Lidingö. Men här fanns lugnande besked att få, i dagens läge med en ökande e-handel finns inga planer på ett stort centrum. En saluhall diskuteras. Vanliga butiker kommer att ligga i bottenvåningarna på bostads- eller kontorshusen.

Den tredje etappen, kallad Valparaiso, ligger mellan den nybyggda trafikrondellen vid värmeverket och färjorna. Den ska innehålla kontor, kommersiella lokaler, infrastruktur och bostäder. Planeringen befinner sig i ett tidigt skede, och området beräknas vara färdigbyggt tidigast 2028.

Etappen Valparaiso kommer att innehålla bostäder, kontor och kommersiella lokaler men är inte allt färdigplanerat än. Visionsbild Aaro designsystem.

Ytterligare ca 4 000 bostäder planeras till Loudden, som skulle kunna vara färdigbyggt år 2035.

Kommentarer

  1. Hur har man tänkt då man där tillåtit jätteutbyggnaden av Värtaverket som släpper ut mest koldioxid av alla ? Nu planeras denna jättestad precis intill. Dessutom drivs värmeverket av kol och biobränsle från utlandet ! Det är oroväckande med alla sjötransporter och utökningen av färjetrafiken just dit. Allt detta kommer också att innebära att även Lidingö som har minimala utsläpp drabbas av skiten från Stockholm i en omfattning som är ofattbar. Lidingö har varit en oas, just för närheten till Stockholm. Nu drabbas vi av det ena beslutet efter det andra som gör att både medborgare och lokalpolitiker står handfallna och uppgivna ! Det största beviset är att våra politiker inte ens längre orkar driva kravet på att vi skall kunna lämna av bilpassagerare i Ropsten utan att betala trängselskatt. Nu måste Lidingö verkligen kämpa för att behålla vår särart och inte förledas att försöka efterlikna planerna på andra sidan. Tanken på att införa tullar på Lidingöbron rycker allt närmare !

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *