Stationshus på Lidingöbanan: Baggeby

Första tåg på nyanlagda dubbelspåret 1949 anländer från Stockholm till Baggeby.
Historia28 juni 2020 kl 06.022

Varje söndag under hela sommaren presenterar vi stationer och stationshus utmed Lidingöbanan med historiska berättelser. Vi började den 7 juni i Ropsten, åker ut mot Gåshaga brygga och tar en station i taget. Nu stannar vi till vid Baggeby.

Baggeby hållplats togs i bruk i januari 1914, samtidigt som Södra Lidingöbanan öppnades mellan Herseruds färjeläge och Parkvägens station. Det lilla stationshuset som härstammar från detta år,kompletterades sedermera och fram till 1970-talets slut av en fristående kiosk för Pressbyrån. Från Baggeby till AGA anlades dubbelspår redan 1949 och Södra Lidingöbanan blev under ett tiotal år landets enda järnväg som hade högertrafik. Till följd av dubbelspåret förbättrades tidsmässigt mötesförhållandena när södra och norra banans tåg möttes vid Brogrenen.

Från Baggeby till AGA gick banan under åtskilliga decennier i ett öppet jordbrukslandskap och spåren omgavs fram till 1950-talet av odlade åkerfält. Bodal och Baggeby var då inga stora hållplatser, men de fick allt större betydelse sedan stadsdelen Baggeby-Bodal bebyggdes med flerfamiljshus. Sedan1960-talet är Baggeby också bytespunkt mellan tåget och busslinjen till Lidingö centrum och Näset.

Bilden är tagen av trafikinspektör Einar Lundh den 1 april 1949 då det första trafiktåget växlar in pådet nybyggda dubbelspåret. Plattformen mot Gåshaga var då belägen mellan spåren. På väntkurens takskymtar man det påkostade skyltarrangemanget för stationsnamnet. I och med moderniseringen av Södra Lidingöbanan åren 2013–2015 har dubbelspåret förlängts ett hundratal meter ned i backen, bakom spårvagnen i bild.

Så här ser Baggeby stationshus ut idag. Foto: Bengt Jansson

Kommentarer

 1. Det står att ”Från Baggeby till AGA anlades dubbelspår redan 1949 och Södra Lidingöbanan blev under ett tiotal år landets enda järnväg som hade högertrafik.”
  Hur var det med högertrafiken egentligen? Jag har under alla de 50 år jag bott på ön undrat och förgäves frågat, varför banan har både höger- och vänstertrafik – jag tror idag ungefär fifty-fifty på stationerna? Detta måste vara unikt, men hur har det uppstått och finns det någon fördel med det?
  I varje fall skapar det problem om man inte vet på vilken perrong man ska ställa sig!

 2. Det är inte ens fifty-fifty.
  Från Ropsten är det högertrafik till Högberga.
  Därefter blir det lite konstigt. Högberga – vänster, Brevik – höger, Käppala, Gåshaga och Gåshaga Brygga – -vänster.
  Ingen logik. Kan någon förklara varför?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *