Staden och polisen i samarbete mot brott

Nattvandrare samlade i Lidingö Centrum på kvällen den 18 augusti.
Stad & Politik19 augusti 2020 kl 08.211

På kort tid har ett par personrån inträffat på Lidingö. I flera av fallen har polisen gripit förövarna. Staden ser allvarligt på detta och vidtar i samverkan med polisen en rad åtgärder. Som en markering mot detta deltog Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande i en nattvanding i går kväll.

Polisen kommer att arbeta med extra insatser och förstärka sin närvaro på ön för att förebygga fler personrån. Även stadens väktarbolag, som finns i tjänst dygnet runt, kommer att stärka upp resurserna ytterligare genom tätare ronderingar på tidigare brottsutsatta platser. Stadens fältkuratorer och Nattvandring Lidingö är ytterligare viktiga resurser för att skapa trygghet.

– Lidingö stad och polisen har ett nära samarbete för att på bästa sätt motverka brott. Samarbete över kommungränsen behövs också då den brottslighet som drabbar oss Lidingöbor inte alltid är lokalt avgränsad, säger Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef i Lidingö stad.

Personrån, ofta med unga förövare och brottsoffer, är en problematik som inte minst under sommaren drabbat flera stadsdelar och kommuner i Stockholms län. Det är viktigt att den som blir utsatt för ett brott anmäler detta till polisen. Vid ett rån är det viktigt att larma direkt för att öka möjligheten att gripa gärningspersonen. Ring Polisen 112 om du blir utsatt för ett brott.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors tillsammans med nattvandraren Caroline Reuterskiöld.

– Trygghet är i första hand en fråga för polisen och staten att säkerställa, men Lidingö stad arbetar i dag med samverkan mellan socialtjänst, frivilliga, föreningar, skolor, polisen och väktare för ett tryggare Lidingö och vi kommer att öka aktivitetsnivån ytterligare framöver, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M),

– Jag är imponerad av det viktiga arbete som nattvandrarna gör här på Lidingö, men samtidigt känns det tråkigt att det behövs. Ingen ska behöva känna sig otrygg på Lidingö och tyvärr har regeringen misslyckats i sitt arbete att säkerställa en tillräcklig polisiär närvaro. Väktare, nattvandrare med mera kan aldrig väga upp det, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vill du engagera dig?
Kontakta staden om du vill veta mer om Grannstödsbilen, eller anslut dig till Nattvandring Lidingö om du vill engagera dig och finnas som en trygg vuxen. Mer information finns på Facebook och Nattvandring Lidingö.

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *