Fritt fram för solceller i Sticklinge

Du måste söka bygglov för att sätta solceller på taket om området du bor i klassas som kulturhistoriskt värdefullt.
Lidingö9 september 2022 kl 15.241

Lidingömoderaterna vill se fler solceller både på stadens fastigheters tak och på lidingöbornas villor. En allmän uppfattning tycks vara att det är krångligt och svårt att få bygglov för solceller och så ska det inte vara. Bygglov för solceller behövs endast i särskilda fall.

I Sticklinge finns inte ett enda särskilt fall så det är fritt fram för sticklingeborna att sätta solceller på sina tak eller fasader så länge solcellerna följer byggnadens form och inte påverkar byggnadens bärande konstruktion. Det går även bra att sätta solceller på tomten.

– Vi vill underlätta för miljömedvetna lidingöbor att bidra till mer ren el och uppmuntrar lidingöborna att se över möjligheten att sätta upp solpaneler säger Mats Gröndahl, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Tak som vetter åt syd, sydöst och sydväst är de bästa. Tak som vetter åt öst eller väst tappar 10 – 20 % men även de fungerar.

– Vi har solceller på vårt platta tak. Senaste elräkningen visade ”Utbetalas 1 259 kr” så vi ångrar oss inte, säger Carina Kindkvist, miljö- och klimatpolitisk talesperson för Lidingömoderaterna.

På Lidingö stads hemsida finns information om vad som räknas som särskilt fall och rådgivning erbjuds på telefonnummer 08-29 11 29.

Carina Kindkvist, miljö- och klimatpolitisk talesperson
Mats Gröndahl ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
Lidingömoderaterna

Kommentarer

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *