Så blir Rudboda torg – en första skiss

Stad & Politik21 december 2020 kl 06.542

För drygt ett år sedan började politikerna diskutera en utveckling av Rudboda centrum. Miljö- och stadsbyggnadskontoret (MSK) fick i uppdrag att ta fram en projektbeskrivning för hur torget ska kunna utvecklas. När frågan var uppe till beslut i kommunstyrelsen i december förra året var partierna överens om utveckling. Men däremot har partierna olika visioner för Rudboda torg vad gäller bostäder och andra verksamheter.

Nu kan Lidingö Nyheter visa en första enkel skiss på hur en tänkt utbyggnad av Rudboda torg kan se ut. I skissen finns inritat 14 radhus med små trädgårdar. Huset som vetter mot Nilstorpsvägen rivs och ersätts med ett nytt hus där livsmedelsbutiken kan få disponera bottenvåningen med butik i suterräng. Ovanpå byggs lägenheter. I sitt särskilda yttrande till kommunstyrelsens beslut skriver Centerpartiet att man ”vill ge utrymme för utveckling av närservice i planarbetet med t ex kvarterskrog och apotek.” Centerpartiet har noterat ett generationsskifte på tunen i Östra Rudaboda och vill utreda om det finns behov av förskola.

Miljöpartiet anför i sitt yttrande ”Vi vill att projektet ska vara ett pilotprojekt för stadens framtida hållbarhetsarbete när det gäller hållbart byggande och stadsplanering. Staden saknar idag ett program för hållbart byggande och stadsplanering, vilken är en stor brist när nya områden ska utvecklas. Utvecklingen av Rudboda torg är ett tillfälle att öka kunskapen om hur en stadsdel kan utvecklas hållbart vad gäller klimat och miljö, men också socialt och ekonomiskt.” Miljöpartiet anser också att det går att bygga lite högre: ”Med tanke på den geografiska omgivningen är det möjligt att bygga högre än de tre våningar som idag är högsta höjden.”

Socialdemokraterna säger i sitt särskilda yttrande: ”Det är viktigt att planera för ett befolkningsunderlag för en förbättrad kollektivtrafik och stärkt köpkraft för ett väl genomtänkt och långsiktigt utbud av service. Utvecklingen av området ska även bidra till att tillgodose del av stadens behov av bostäder utifrån ett bostadssocialt ansvar, gruppbostäder enligt LSS och förskola.”

Vänsterpartiet är också positivt till en utveckling men befarar att det kommer att bli dyrt att rusta upp infrastrukturen i området, något som både kostar pengar och löpande underhåll över tid. ”Hade Lidingöhem fortfarande funnits hade man således kunnat bygga hyresrätter i allmännyttig regi och därmed få löpande intäkter för att finansiera det löpande underhållet.”

- Vi vill skapa en allmänt trevlig miljö med småskalig bebyggelse och grönska, säger Fredrik Vinstock (M), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Vi har i majoriteten talat om någon form av markbostäder; kanske inte vanliga radhus men lite egen mark och egen ingång, säger han vidare.

En första titt på skissen visar 14 radhus med små trädgårdar till synes utan parkeringsplatser. Frågan är om den yta som är inritad som parkeringsplatser räcker till för livsmedelsbutikens kunder eller om de kommer att tas i anspråk av radhusen. Och var ska de som kommer att bo i huset ovanför butiken parkera?

- Utgångspunkten är att vi ska följa de parkeringsnormer som staden har, säger Fredrik Vinstock.

Kommentarer

  1. Daniel Källenfors (M), Birgitta Sköld (LP), Amelie Tarschys Ingre (L), Carl-Johan Schiller (KD), Fredrik Vinstock (M) skriver:

    I artikeln ovan förekommer en skiss som inte är politiskt behandlad. Skissen är en av flera och är heller inte offentlig handling, då det är ett arbetsmaterial utan politisk förankring. Fredrik Vinstocks kommentar ovan handlar om utvecklingen av Rudboda i allmänhet och är inte en reaktion på skissen, då han inte fick ta del av skissen under intervjun. Vi ser fram emot att återkomma när utvecklingen av Rudboda kommit längre.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *