Rapport om brott, samverkan och trygghet

Fältkurator Linnea Hagström och kommunpolis Pontus Enbom.
Lidingö29 januari 2021 kl 05.073

Nu har rapporten om trygghetsfrågor på Lidingö för år 2020 presenterats. Sammantaget har år 2020 varit ett år med lägre total anmäld brottslighet än föregående år.

Årsrapporten ger den bild som är gemensamt framtagen av Lidingö stad och lokalpolisområden Norrmalm. Den visar ett läge som i grunden är stabilt och en delvis positiv utveckling.
Pandemin kan ha fått konsekvenser på antalet anmälda brott. Tittar man på anmälda brott över tid så ligger de ändå på en stabil nivå. Årsrapporten är baserad på preliminära siffror.

– Otrygghet kan inte accepteras och brottsoffren skall vara i fokus. Den nya samverkansöverenskommelsen är en viktig pusselbit för att intensifiera samarbetet med polisen, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad.

Trygghetsundersökningar gjorda under 2020 visar att Lidingöborna generellt är fortsatt mer trygga än länet i stort. Detta trots ett att par uppmärksammade våldshändelser som kom tätt efter varandra efter sommaren då skapade otrygghet bland medborgarna. Polisens trygghetsmätning för år 2020 visar att 53 procent av de boende på Lidingö den senaste 12-månadersperioden oroat sig för inbrott i bostaden. Motsvarande siffra bland medborgarna i hela Polisregion Stockholm är 50 procent. På frågan om hur trygga Lidingöborna känner sig i området man bor i, visar resultatet att de i större utsträckning, 77 procent, är mycket trygga eller ganska trygga. Motsvarande siffra för hela polisregionen är 66 procent. Under året ha staden också fått ett nytt väktarbolag, Avarn, som har kommit igång på ett positivt sätt med ett trygghetsskapande och kontaktskapande uppdrag.

Nu har rapporten om trygghetsfrågor på Lidingö för år 2020 presenterats. Sammantaget har år 2020 varit ett år med lägre total anmäld brottslighet än föregående år.

Årsrapporten ger den bild som är gemensamt framtagen av Lidingö stad och lokalpolisområden Norrmalm. Den visar ett läge som i grunden är stabilt och en delvis positiv utveckling.

Pandemin kan ha fått konsekvenser på antalet anmälda brott. Tittar man på anmälda brott över tid så ligger de ändå på en stabil nivå. Årsrapporten är baserad på preliminära siffror.

– Otrygghet kan inte accepteras och brottsoffren skall vara i fokus. Den nya samverkansöverenskommelsen är en viktig pusselbit för att intensifiera samarbetet med polisen, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö stad.

Trygghetsundersökningar gjorda under 2020 visar att Lidingöborna generellt är fortsatt mer trygga än länet i stort. Detta trots ett att par uppmärksammade våldshändelser som kom tätt efter varandra efter sommaren då skapade otrygghet bland medborgarna. Polisens trygghetsmätning för år 2020 visar att 53 procent av de boende på Lidingö den senaste 12-månadersperioden oroat sig för inbrott i bostaden. Motsvarande siffra bland medborgarna i hela Polisregion Stockholm är 50 procent. På frågan om hur trygga Lidingöborna känner sig i området man bor i, visar resultatet att de i större utsträckning, 77 procent, är mycket trygga eller ganska trygga. Motsvarande siffra för hela polisregionen är 66 procent. Under året ha staden också fått ett nytt väktarbolag, Avarn, som har kommit igång på ett positivt sätt med ett trygghetsskapande och kontaktskapande uppdrag.

Nya sätt att mötas
På grund av pandemin har det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet anpassats och digitaliserats. Bland annat har föräldraträffar och grannstödsträffar genomförts digitalt eller utomhus med gott resultat. Under perioder av året har en del av de aktiviteter som normalt sätt erbjuds barn och ungdomar ställts om och i vissa fall ställts in. Det har periodvis varit ett lugnt år, men det har också under året förekommit bland annat skadegörelse på skolgårdar som kan kopplas till oro och rastlöshet.

Brott i nära relation och personrån utomhus är de brottskategorier som tydligast har gått upp under året. Vad gäller brott i nära relation har både polisen och Lidingö stad varit aktiva under året gällande informations- och kampanjarbete inte minst för att öka anmälningsbenägenheten hos den som är utsatt och beskriva var stöd och hjälp finns att få. På samma sätt har ett riktat arbete bedrivits i samverkan mellan staden och polisen med anledning av de ökande antalet personrån.

– Vi ser en delvis positiv utveckling på Lidingö, men också utmaningar. Ett långsiktigt och målmedvetet arbete krävs där vi hjälps åt, prioriterar rätt och säkerställer väl fungerande samverkanstrukturer, säger Anna Sundin Adolfsson, säkerhetschef i Lidingö stad.

Inbrott i bostad och tillgrepp av cyklar, mopeder, båtmotorer samt våld i offentlig miljö har gått ner.

En åtgärd i det trygghetsskapande uppdraget har varit det nyinrättade trygghetsnumret under kvälls- och nattetid. Där uppmanas Lidingöbor som ser eller upplever något som skapar otrygghet att ringa telefon 08-731 34 42. Vid pågående brott eller akuta händelser är det telefonnummer 122 som gäller.

Kommentarer

 1. https://www.lidingonyheter.se/lidingoborna-kanner-sig-mer-trygga-an-andra-i-stockholm/
  Pontus Enboms rapport ovan visar hur hans information inte är styrd av kommunens och medborgarnas önskemål utan av polisledningens direktiv. Det är oacceptabel desinformation. Alla partier på Lidingö enades i en skarp skrivelse om kravet på OMRÅDESPOLISER till Lidingö med anledning av händelserna under sommaren och de dramatiska händelserna i augusti. Det var det absoluta kravet.

  2020-09-21 presenterade Pontus Trygghetsundersökningen som nu skall ligga till grund för medborgarinflytande och SAMARBETSAVTAL.Den var alltså genomförd innan dramatiken i augusti men skall ligga till grund för samarbetsavtalet för 2021.

  Pontus fortsätter att redovisa statistik istället för att lämna ut den brottsinformation som gjorde att företrädaren Fredrik Wallén blev så oerhört uppskattad- men som skapade oro ! Redovisade händelser har stor betydelse för den upplevda tryggheten men statistik säger ingenting och det är precis vad som är avsikten med informationen ovan. Det är ett svek och därmed är förtroendet för honom förbrukat..

  Säkerhetschefen Anna Sundin är i allians och varken hon eller Pontus lämnar ut den information om brott som medborgarna vill ha. Våra lokala journalister har gett upp.

  Jag visste om att Anna Sundin m.fl.i kommunen hade träffat Fredrik Lövström och begärde att hon skulle redovisa hans inställning till kravet på OMRÅDESPOLISER och kommunens krav i kommande SAMARBETSAVTALET. Det är upprörande att hon inte överhuvudtaget tar upp det ovan, eller har Pontus avsiktigt utelämnat det viktigaste ?

  Jag citerar ur mejl som jag fick från Anna Sundin 2021-01-15:
  ”Hej Anders,
  Vi vill alla ha fler dedikerade områdespoliser till Lidingö. Behovet av och frågor kring områdespoliser lyftes så sent som igår till Tobias Lövström, lokalpolisområdeschef för Norrmalm, vid ett möte. Det är även ett behov som delas av vår kommunpolis.”

  Här har ni den bevisning som behövs för att styrka kommunens och polisens samarbete – inte för- utan mot medborgarnas önskemål. Lidingös krav inför Samarbetsavtalet måste först redovisas offentligt och debatteras innan det skrivs under. Nu måste politiker och medborgare agera !

  1. Det är synnerligen allvarligt att Tobias Lövström sviker och inte tar till sig det viktigaste kraven från Lidingös politiker och medborgare nämligen områdespoliser och att med dessa fylla upp halvtomma polishuset på Lidingö. Uppenbarligen har han inte Löfvings mandat.

   Chefskarusellen samtidigt med Lidingöpolitikernas begäran om områdespoliser var synnerligen olycklig för Lidingös del och ledde till att Ulf Johansson tog hand om Polisregion Mitt med säte i Uppsala och rivstartade med att driva en fördubbling av antalet områdespoliser. Han hade haft långt gångna planer för Stockholmsområdet men där har nu Löfving satt stopp då det gäller andra än utanförskapsområden. Det är skrämmande att Löfving har så stor makt att han kan fortsätta att inte rätta sig efter direktiv från Riksdag och Regering.

 2. Det är beklagligt att man döljer verkligheten med statistik istället för att ange hur brottsbild och otryggheten faktiskt ser ut på Lidingö. Man tar också statistiken som ett bevis på att en fast närvarande polis inte behövs på ön, vilket är en mycket farlig inställning.
  För att skapa trygghet med medborgardialog krävs det en fast polisstyrka på Lidingö istället för väktare.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *