Lidingöborna känner sig mer trygga än andra i Stockholm

Stad & Politik21 september 2020 kl 05.162

I veckan presenterades Polisregion Stockholms trygghetsundersökning för 2020, skriver Lidingö Stad i ett pressmeddelande. Det är första gången den genomförs och är tänkt att ge staden och polisen information kring hur Lidingöborna upplever tryggheten på ön. Nu påbörjas ett djupare analysarbete av mätningen.

Det är Polisregion Stockholm som genomfört undersökningen och den mäter på polisområdesnivå, lokalpolisområdesnivå och kommun eller kommundelsnivå. Totalt har 52 700 personer besvarat frågorna, på Lidingö har 1 127 personer deltagit. Det är första gången som undersökningen genomförs.

Lidingöbornas trygghet är en viktig och angelägen fråga som står högt upp på agendan hos den politiska ledningen.

– Vi vet att säkerhets- och trygghetsfrågor engagerar Lidingöborna och det är väl känt att vi vill ha fler poliser till ön. Det är bra att vi får ytterligare ett underlag som beskriver läget på Lidingö och tydliggör hur det kan bli ännu tryggare. Trygghetsfrågorna kommer fortsatt vara prioriterade av den politiska ledningen, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Oro för inbrott
Polisen trygghetsmätning berör frågor som rör problem i bostadsområdet och utsatthet för olika typer av fysiskt våld, stöld, skadegörelse eller hot. Resultatet i korthet visar att nedskräpning, mörka områden och dålig belysning, trafikfrågor, klotter och ungdomar som stör ordningen är det som upplevs som problematiskt i området man bor i.

53 procent av Lidingöborna uppger att de under den senaste 12-månadersperioden oroat sig för inbrott i bostaden, motsvarande siffra i stort bland medborgarna i Polisregion Stockholm är 50 procent. På frågan om hur trygga Lidingöborna känner sig om de går ut sent en kväll i området man bor i, visar resultatet att de i större utsträckning, 77 procent, är mycket trygga eller ganska trygga. Motsvarande siffra för hela polisregionen är 66 procent.

– Undersökningen ett av många viktiga faktaunderlag i det fortsatta samverkansarbetet mellan staden och polisen.  Vi kommer nu att tillsammans med polisen analysera mätningen närmare och utifrån det planera insatser, säger stadens säkerhetschef Anna Sundin Adolfsson.   

Kommentarer

 1. https://www.lidingonyheter.se/medborgardialog-2020/
  Denna Trygghetsundersökning är en upprörande bluff och desinformation. Trygghet är en KÄNSLA som är beroende av upplevelser och den information som man har. Kommunpolisen Fredrik Wallen satte en heder i att allmänhet och journalister fick detaljerad information om brott. Det fick till följd att otryggheten blev väldigt stor trots att brottsligheten på Lidingö alltid varit bland de lägsta i landet.

  Nu får varken allmänhet eller journalister någon brottsinformation utan bara brottsstatistik vilket förklarar att tryggheten vid undersökningen varit stor.
  Det behövdes bara några artiklar, ungdomsrån och gängmordet i sommar för att otryggheten skulle bli enorm och utlösa ett samlat krav från alla partier om områdespoliser. Detta förklarar också varför de akuta polisärendena via SOS ökat drastiskt. Tidigare var det inte lönt att ringa
  11414 och då gav man upp. Nu skapade händelserna i augusti en otrygghet och desperation som innebar att man ringde 112 om det mesta. Det är hela förklaringen ! En analys av mätningen av tryggheten leder alltså fullständigt fel efter vad som hänt sedan dess.

  Jag känner mig oerhört kränkt av att polisen, kommunalråden och säkerhetschefen inte vill ha någon dialog med mig. Enkäten i länken innehöll bara standardiserade kryssfrågor som var fullständigt meningslösa. Därav kan man inte dra några verklighetsförankrade slutsatser. Därför specificerade jag mina medborgarönskningar som var grundade på min erfarenhet och kunskap. Detta redovisas inte vilket är förnedrande.

  Allmänheten har gett upp och jag får ingen dialog. Dagens två artiklar är i högsta grad motsägelsefulla och talar snarast mot det samlade politiska kravet på egna områdespoliser. Kommunalråden och säkerhetschefen har förstört sin förhandlingssituation.

 2. Undertecknad känner sig inte trygg på Lidingö gångbanor pga alla lösa hundar. Lidingö kommun har sagt att jag ska be hundägarna koppla sina hunder. Dom allra flesta gör det och tycker att det är bra att jag säger till. Men så finns det gamla sura gubbar som bara låter hunden springa hur som helst. Går inte längre i skogen men jag måste ju komma hem från hållplatserna. Har ett traumatisk barndomsupplevelse som rörde en hund och har blivit påhoppad. Idag blev jag inte så men när jag bad att få hans namn skrattade han bara.
  Hundrädd Lidingöbo
  P.S. På min gata vet alla grannar om det och kopplar sina hundar

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *