Öppet brev till polisen

Debatt15 september 2020 kl 06.277

Till
Nuvarande regionpolischef Stockholm Ulf Johansson
Tillträdande regionpolischef Stockholm Mats Löfving
Chef polisområde Stockholm city Erik Widstrand
Lokalpolisområdeschef Norrmalm Tobias Lövström

Vi är ledande företrädare för de politiska partierna lokalt på Lidingö och har sett hur polisens lokala närvaro på Lidingö förändrats under åren. Det har gått från en egen polisstation med ett 40-tal poliser till idag där polisen helt utgår från Stockholms innerstad.

Ett syfte med omorganisationen av polisen var att polisen skulle komma närmare medborgarna. Medborgarlöftena och samverkan med kommunen samt civilsamhället är en viktig del i detta, men en grundtanke var även att poliser skulle vara mer närvarande lokalt. För att uppnå detta vill vi att antalet områdespoliser blir fler på Lidingö.

Polisen vet bäst hur de organiserar sitt arbete, men vår uppfattning är att de lokala områdespoliserna är väsentliga i det brottsförebyggande och brottsförhindrande arbetet. De har möjlighet att arbeta med kontakt- och förtroendeskapande arbete på Lidingö utifrån våra lokala problem. De kan vara synliga och bygga upp stor lokalkännedom och kunskap. Med denna lokalkunskap kan de, i samverkan med andra förebyggande insatser, tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att hamna snett och koppla in socialtjänsten. Men också få en tydligare bild av kriminaliteten på Lidingö.

Områdespoliser har möjlighet att bli välkända profiler och med sin närvaro öka känslan av trygghet i samhället. De bör därför ha en nära och regelbunden kontakt med Lidingöborna. Nuvarande kommunpolis bedriver ett mycket aktivt arbete på just detta sätt, men hans tid räcker tyvärr inte till. Han behöver fler kollegor som kan utföra samma viktiga arbete.

På Lidingö är narkotika och droger ett återkommande problem bland unga. Det förebyggande arbetet är grunden för att vända utvecklingen. Bra åtgärder finns i samverkansöverenskommelsen, där både kommun och polis gör viktiga insatser. Det arbetet behöver fortsätta att utvecklas och fördjupas. Vi ser dock att fler lokala områdespoliser behövs för att få större framgång i arbetet.

Under sommaren har Lidingö drabbats av flera ungdomsrån och en dödsskjutning. Det är helt oacceptabelt och ett gemensamt och stärkt arbete behövs mellan kommun, stat och polis för att förebygga och minska brottslighet samt stoppa nyrekryteringen till kriminaliteten. I detta arbete ser vi också att fler områdespoliser som är synliga och har lokalkunskap är ett viktigt och nödvändigt verktyg.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Patrik Buddgård (C), gruppledare Centerpartiet Lidingö
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd
Daniel Larson (S), oppositionsråd
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd
Iréne Borgenvik (SD), gruppledare Sverigedemokraterna Lidingö
Patrik Sandström (MP), gruppledare Miljöpartiet Lidingö
Jonas Lundgren (V), gruppledare Vänsterpartiet Lidingö

Kommentarer

 1. Oerhört glädjande att alla partier nu tillsammans sätter ner foten för att få OMRÅDESPOLISER till Lidingö. Skrivelsen innehåller en betydelsefull missuppfattning nämligen att vi har områdespoliser och att de skall bli fler.Vi har INGA områdespoliser utan all polisverksamhet utgår från Stockholm. Därför fungerar inte det kontakt- och förtroendeskapande arbetet.

  Som befarat blev kommunalrådens Medarbetarforum på måndagen en ruskigt tråkig webbsänd tillställning som inte alls speglade skrivelsen.Man använde inte förhandlingssituationen med kravet på fem utpekade områdespoliser förlagda tillsammans med Ambassadgruppen på f.d. polisstationen där det bara är att flytta in. Utrymme och allt finns !

  Webbsändningen var fullständigt misslyckad med en moderator utan kunskap och skärpa och med en framtoning som bäddade för att kommunalråden kunde krypa ur initierade frågor utan dialog med frågeställarna som var ytterligt få.Återigen upprepades det goda samarbete som råder mellan kommun och polis. Allt gick ut på att stärka allas positioner utan hänsyn till det starka missnöje som finns. Kommunpolisen och polisverksamheten fungerar inte som alla tror.

  Källenfors poängterade flera gånger att polisen är statlig och att kommunen har små möjligheter att få inflytande. Denna inställning är förödande.Situationen hos svensk polis är kritisk just därför att politikerna inte ens försöker att få verkligt inflytande lokalt. Där måste Lidingö nu sätta ner foten och visa att det går.

  Om polisen vägrar att gå kommunen till mötes måste samarbetsavtalet sägas upp. Det innebär ingen katastrof vilket kommunalråden gett sken av.
  Polisen är trots dettas skyldig att utföra den verksamhet som de lokala förhållandena kräver.

  Att alla partier nu ställt sig bakom skrivelsen ovan är oerhört glädjande. Nu kommer vi att få svar på om polisledningen är beredda att gå Lidingö till mötes och äntligen genomföra de intentioner som var huvudmålet vid omorganisationen år 2015.

  1. Det blev en snabb reaktion på det öppna brevet. Det är unikt att alla partierna i en kommun går samman för att försöka påverka bristen på lokal polisverksamhet.Enligt vad som står i Mitt i Lidingö och SVT lokalt verkar Tobias Sjöström som är lokalområdeschef för Norrmalm positiv till en öppning. Jag uppfattar det som taktik.

   Redan nu har kommunpolisen i huvudsak andra uppgifter kopplade till hans bakgrund från NOA. Det är inte acceptbelt. Om områdespoliserna också skall ha sin bas på Kungsholmen kommer de att användas flexibelt- som nu ! En annan sak är att poliserna nu utbildas för att arbeta i grupp och militära strategier. Därför är de inte motiverade för att arbeta självständigt, socialt och kontaktsökande.

   Det blir också en personlig påfrestning att vara känd vilket är önskemålet i skrivningen till polischeferna.Jag blev själv utsatt för trakasserier,hot och försök till mordbrand då jag jobbade offensivt på Lidingö på 70-talet. Nu är situationen generellt betydligt allvarligare och polisfacket vill ha åtgärder för att fokus inte skall sättas på enskilda poliser.

   Mats Löfvings hela fokus står på gängkrigen och där är hans heder nu starkt hotad efter NOA:s misslyckande och kritiken mot hans klanfokusering. Jag hoppas att Lidingös politiker är kloka och inser att man måste utnyttja förhandlingspositionen. Man får inte ge efter på kravet att kommunpolis och områdespoliser skall vara stationerade på Lidingö f.d. polisstation och helt ägna sig åt Lidingö. Det blir den stora stötestenen för polisledningen.

 2. Anders du har värme, analysförmåga och civilkurage. Dig vill jag ha som kommunalråd nästa mandatperiod. Lidingö behöver ETT kommunalråd och ett oppositionsråd. Lycka till för den sargade gröna ön behöver en nystart i den politiska misär som råder inom kommunal demokrati och stadsbyggnad

  1. Ja du Paul, artikeln handlade om fler poliser på Lidingö och din kritik blev en aning spretig i sammanhanget. Det kan dock vara bra att känna till att alla kommunalråden utom Daniel Källenfors sitter också som icke arvoderade nämndordföranden. Merkostnaden för ett enligt dig överflödigt kommunalråd är ca 0,5 mkr eller ca 10 kr per innevånare. Mitt uppdrag är att vara stadsrevisor i Lidingö Stad och det har jag varit i 6 år. Som stadsrevisor har man att granska det arbete som görs av förtroendevalda och i förlängningen det arbete som görs i förvaltningarna och någon ”misär” har då inte jag kunnat upptäcka under mina 6 år som stadsrevisor. Snarare är Lidingö Stad en välskött kommun även om någon enstaka fråga hade kunnat skötas bättre.

    1. Den något observante läsaren noterar att jag bemöter Paul Matell’s kommentar vilken har ett annat fokus, något som jag inledningsvis påpekar. Jag tror mig ha bättre insikt i kommunens verksamhet i dess helhet än de flesta och vidhåller att någon ”misär” står inte att finna. Min roll är inte att i detta forum kommentera ett enskilt ärende. Jag vill upprepa att det säkert finns frågor som kunde ha hanterats annorlunda, men det är inte samma sak som att det finns oegentligheter bakom besluten.

     1. Jag uppfattar att Pauls huvudbudskap var att ge mig support men du hänger upp dig på att kommunen fick en eftersläng. Om du följt med vad jag skrivit och i länken var den högst befogad men kanske onödig i detta sammanhang. Jag är besviken över att inte du och andra inser hur politikerna blivit grundlurade då det gäller polisverksamheten. Nu eller aldrig måste kommunen ställa ultimatum och inte ge upp för polisledningens motstånd och försök att dölja sina verkliga avsikter.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *