Öppet brev till polisen

Debatt15 september 2020 kl 06.2711
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Patrik Buddgård (C), gruppledare Centerpartiet Lidingö
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd
Daniel Larson (S), oppositionsråd
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd
Iréne Borgenvik (SD), gruppledare Sverigedemokraterna Lidingö
Patrik Sandström (MP), gruppledare Miljöpartiet Lidingö
Jonas Lundgren (V), gruppledare Vänsterpartiet Lidingö

Kommentarer

 1. Oerhört glädjande att alla partier nu tillsammans sätter ner foten för att få OMRÅDESPOLISER till Lidingö. Skrivelsen innehåller en betydelsefull missuppfattning nämligen att vi har områdespoliser och att de skall bli fler.Vi har INGA områdespoliser utan all polisverksamhet utgår från Stockholm. Därför fungerar inte det kontakt- och förtroendeskapande arbetet.

  Som befarat blev kommunalrådens Medarbetarforum på måndagen en ruskigt tråkig webbsänd tillställning som inte alls speglade skrivelsen.Man använde inte förhandlingssituationen med kravet på fem utpekade områdespoliser förlagda tillsammans med Ambassadgruppen på f.d. polisstationen där det bara är att flytta in. Utrymme och allt finns !

  Webbsändningen var fullständigt misslyckad med en moderator utan kunskap och skärpa och med en framtoning som bäddade för att kommunalråden kunde krypa ur initierade frågor utan dialog med frågeställarna som var ytterligt få.Återigen upprepades det goda samarbete som råder mellan kommun och polis. Allt gick ut på att stärka allas positioner utan hänsyn till det starka missnöje som finns. Kommunpolisen och polisverksamheten fungerar inte som alla tror.

  Källenfors poängterade flera gånger att polisen är statlig och att kommunen har små möjligheter att få inflytande. Denna inställning är förödande.Situationen hos svensk polis är kritisk just därför att politikerna inte ens försöker att få verkligt inflytande lokalt. Där måste Lidingö nu sätta ner foten och visa att det går.

  Om polisen vägrar att gå kommunen till mötes måste samarbetsavtalet sägas upp. Det innebär ingen katastrof vilket kommunalråden gett sken av.
  Polisen är trots dettas skyldig att utföra den verksamhet som de lokala förhållandena kräver.

  Att alla partier nu ställt sig bakom skrivelsen ovan är oerhört glädjande. Nu kommer vi att få svar på om polisledningen är beredda att gå Lidingö till mötes och äntligen genomföra de intentioner som var huvudmålet vid omorganisationen år 2015.

  1. Det blev en snabb reaktion på det öppna brevet. Det är unikt att alla partierna i en kommun går samman för att försöka påverka bristen på lokal polisverksamhet.Enligt vad som står i Mitt i Lidingö och SVT lokalt verkar Tobias Sjöström som är lokalområdeschef för Norrmalm positiv till en öppning. Jag uppfattar det som taktik.

   Redan nu har kommunpolisen i huvudsak andra uppgifter kopplade till hans bakgrund från NOA. Det är inte acceptbelt. Om områdespoliserna också skall ha sin bas på Kungsholmen kommer de att användas flexibelt- som nu ! En annan sak är att poliserna nu utbildas för att arbeta i grupp och militära strategier. Därför är de inte motiverade för att arbeta självständigt, socialt och kontaktsökande.

   Det blir också en personlig påfrestning att vara känd vilket är önskemålet i skrivningen till polischeferna.Jag blev själv utsatt för trakasserier,hot och försök till mordbrand då jag jobbade offensivt på Lidingö på 70-talet. Nu är situationen generellt betydligt allvarligare och polisfacket vill ha åtgärder för att fokus inte skall sättas på enskilda poliser.

   Mats Löfvings hela fokus står på gängkrigen och där är hans heder nu starkt hotad efter NOA:s misslyckande och kritiken mot hans klanfokusering. Jag hoppas att Lidingös politiker är kloka och inser att man måste utnyttja förhandlingspositionen. Man får inte ge efter på kravet att kommunpolis och områdespoliser skall vara stationerade på Lidingö f.d. polisstation och helt ägna sig åt Lidingö. Det blir den stora stötestenen för polisledningen.

 2. Anders du har värme, analysförmåga och civilkurage. Dig vill jag ha som kommunalråd nästa mandatperiod. Lidingö behöver ETT kommunalråd och ett oppositionsråd. Lycka till för den sargade gröna ön behöver en nystart i den politiska misär som råder inom kommunal demokrati och stadsbyggnad

  1. Ja du Paul, artikeln handlade om fler poliser på Lidingö och din kritik blev en aning spretig i sammanhanget. Det kan dock vara bra att känna till att alla kommunalråden utom Daniel Källenfors sitter också som icke arvoderade nämndordföranden. Merkostnaden för ett enligt dig överflödigt kommunalråd är ca 0,5 mkr eller ca 10 kr per innevånare. Mitt uppdrag är att vara stadsrevisor i Lidingö Stad och det har jag varit i 6 år. Som stadsrevisor har man att granska det arbete som görs av förtroendevalda och i förlängningen det arbete som görs i förvaltningarna och någon ”misär” har då inte jag kunnat upptäcka under mina 6 år som stadsrevisor. Snarare är Lidingö Stad en välskött kommun även om någon enstaka fråga hade kunnat skötas bättre.

    1. Den något observante läsaren noterar att jag bemöter Paul Matell’s kommentar vilken har ett annat fokus, något som jag inledningsvis påpekar. Jag tror mig ha bättre insikt i kommunens verksamhet i dess helhet än de flesta och vidhåller att någon ”misär” står inte att finna. Min roll är inte att i detta forum kommentera ett enskilt ärende. Jag vill upprepa att det säkert finns frågor som kunde ha hanterats annorlunda, men det är inte samma sak som att det finns oegentligheter bakom besluten.

     1. Jag uppfattar att Pauls huvudbudskap var att ge mig support men du hänger upp dig på att kommunen fick en eftersläng. Om du följt med vad jag skrivit och i länken var den högst befogad men kanske onödig i detta sammanhang. Jag är besviken över att inte du och andra inser hur politikerna blivit grundlurade då det gäller polisverksamheten. Nu eller aldrig måste kommunen ställa ultimatum och inte ge upp för polisledningens motstånd och försök att dölja sina verkliga avsikter.

 3. I dag fick jag bekräftat att Ambassadgruppen har alldeles för stora lokaler. Dom skall vara ute under sina pass och då sitter bara en arbetsledare i lokalerna. Dessutom står fem kontorsrum oanvända !!!!!

  I dag intervjuades Rikspolischefen Anders Thornberg i P4 Extra. Han betonade att den stora ökningen av utbildade poliser skulle tillföras den LOKALA POLISEN. Konkret innebär det att polisledningen kan motsätta sig det kompakta kravet från alla Lidingös politiker att få egna OMRÅDESPOLISER. Polisledningen utnyttjar begreppsförvirringen !

  Efter ovanstående skrivelse har det blivit helt tyst. Kommunpolisen och polisledningen försöker att tona ner kraven och otryggheten genom att hänvisa till statistik och att vänta på att en polisstation skall byggas på Östermalm.

  Nu är det upp till våra lokala politiker att ta initiativet till en förhandling under galgen. Vi kan inte vänta på en polisstation på Östermalm i flera år då områdespoliser i morgon kan flytta in hos Ambassadgruppen.

  Den kraftiga ökningen av poliser innebär att man i Stockholm har stora bekymmer med lokaler. Då är det oförlåtligt att våra lokala politiker inte använt förhandlingspositionen. Kommunpolisen och Polisledningen har kunnat mörka det dåliga lokalutnyttjandet i en situation då polisen behöver alla lokaler !

  Nu måste politikerna utnyttja argumentet som är det enda som kan få polisledningen att gå kraven till mötes. Annars skall hyreskontraktet sägas upp.

 4. https://www.dn.se/sthlm/elva-mordade-i-stockholm-sedan-i-juli-noll-gripna/
  Elva dödade i mordvågen i Stockholmsregionen sedan i juli och noll gripna !
  Inte i något av fallen ser polisen i nuläget ut att vara på väg mot en lösning.

  Då går det inte att fortsätta att dränera all annan tidigare fungerande polisverksamhet. Nu måste vi på Lidingö få egna OMRÅDESPOLISER som kan bygga upp kunskap och förtroende och inte tillåta att våra unga väljer den kriminella vägen..

 5. https://www.dagensjuridik.se/nyheter/trots-okade-resurser-for-fa-omradespoliser-i-utsatta-omraden/
  Vi är fullständigt grundlurade och våra politiker är handlingsförlamade. Vart tog alla nyutbildade poliser vägen som Rikspolischefen lovade skulle tillföras lokalt som områdespoliser inte bara i utanförskapsområden ? Våra lokalpolitiker var naiva nog att tro att deras skrivelse skulle öppna upp för att lösa problemen. Varför tar inte våra politiker strid ? Nu håller Coronan på att förlama hela samhället och beträffande detta är det helt tyst.

 6. Ulf Johansson gjorde en rivstart i Polisregion Mitt och satsar hårt på att snabbt fördubbla antalet områdespoliser som nu är c:a 50. I övriga regioner jobbar man för samma sak och 16 januari har lokalpolischefen lovat att från 1 mars så skall Bengtsfors med 3.000 invånare till en början få två områdespoliser.

  Som befarat har vår nya regionspolismästare Mats Löfving inte visat något intresse för Lidingöpolitikernas gemensamma upprop. Vid polisens omorganisation 2015 var måttet 1 områdespolis per 10.000 invånare och i utsatta områden 1 polis per 5.000 invånare.

  Det har gått 4 månader sedan skrivelsen utan att något hänt. Nu är det ett rimligt krav att Lidingö från 1 mars får 5 områdespoliser och att polisledningen går med på de medborgarkrav som lokalpolitikerna formulerar i samarbetsavtal inför 2021.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *