Ombyggnad av Breviks förskola

Foto: Bengt Jansson
Lidingö4 augusti 2019 kl 06.131

Ombyggnaden av Breviks förskola är nu i full gång. Men det kommer att ta ett år innan barnen kan flytta in I den nya byggnaden. Bygget beräknas vara klart till terminsstarten hösten 2020. 

Totalt finns det nu 150 barn inskrivna på Breviks förskola, fördelade på nio avdelningar. Förskolan har två hus, dels det västra, där de yngre barnen mellan 1 och 3 år finns och dels det östra där de äldre barnen i åldrarna 3–5 år går. 

Foto: Bengt Jansson

Bygglovet för den västra, provisoriska byggnaden går ut den 30 september 2020 och kan inte förlängas. Ett förslag till ny detaljplan för en tillbyggnad har arbetats fram inom staden och varit ute på remiss. Kommunfullmäktige har beslutat att anta den nya detaljplanen för området och bygglov beviljades den 28 oktober 2018.

En del av paviljongförskolan måste tas bort eftersom den ligger där tillbyggnaden ska placeras. Detta innebär att en minskning av antalet barn behöver ske på förskolan under byggtiden. Det handlar dock inte om att ta bort befintliga barn från förskolan utan minskningen kommer att ske genom att förskolan tar in ett mindre antal barn efter sommaren 2019 än vad man annars skulle gjort. De barn som inte kan placeras på Breviks förskola kan efter sommaren beredas plats på Käppala förskola som är den närmaste kommunala förskolan i området. J


Kommentarer

  1. Om någon beslutsfattare på staden läser detta så vore det tacksamt om fotbollsmålen under byggnationen flyttades så att barnen fortsatt kan spela match på fältet.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *