Nytt område när Lilla Lidingöbron är klar

Brotorget kallas det som tidigare hetat Brogrenen i Lidingö stads planering.
Lidingö30 oktober 2020 kl 06.3411

Lidingö brostrand. Det är arbetsnamnet på området vid Lidingöbrons fäste på Lidingösidan. Kommunstyrelsen vill att stadens teknik- och fastighetsförvaltning ska börja projektera för hur området vid den kommande anslutningen till nya Lilla Lidingöbron kan se ut. Förutom en säker trafikanslutning till och från den nya bron, ska området innehålla möjligheter till båt- och rekreationsliv.

Detta område projekteras nu för framtiden.

När Lilla Lidingöbron är klar kan de närliggande områdena utvecklas till Lidingöbornas bästa hoppas kommunstyrelsen. Området består av Torsvikshamnen, området vid Lilla Lidingöbrons landfäste, området under den befintliga Lidingöbron, Torsviks spårvagnshållplats samt Islinge hamnväg.

Både föreningsliv och näringsidkare ska kunna bedriva verksamheter för att göra platsen attraktiv. I teknik- och fastighetsförvaltningens projekt-PM har man döpt gamla Brogrenen till Brotorget. Där vill man låta återuppbygga Tengboms gamla väntkur ”Vindarnas tempel” som kan innehålla både vindskydd och historik om området och om alla broar som gått till Lidingö. Området under den delen av bron kan användas för cykelverkstad eller cykeluthyrning.

Tänkt lösning för Islinge hamnväg (bilden kommer från Nederländerna).

Islinge hamnväg får hastighetsbegränsning till 30 km och två cykelbanor. Så länge det inte blir fler bilar än idag, så kommer det att vara möjligt för bilar att mötas.

Torsvikshamnen med gångväg utmed vattnet, kaj för båtar, eventuell marina, butik samt café- och restaurang finns i planerna.

Torsvikshamnen beskrivs i förvaltningens projekt-PM: ”Torvikshamnen förses med kaj i trä samt en gångväg längs vattnet bort till bron där en anslutning med trappor och ramper upp på torget utformas. Ett grönt område planeras kring aktiviteter av typen vindsurfing, båtramp, jollesegling, kanotuthyrning, marina med butik samt café- och restaurangverksamhet. Vad av detta som kan komma att utvecklas beror på verksamhetsutövarna. Att undersöka möjligheterna ingår i projektet. Vatten och avlopp samt el dras dock fram så att dessa blir lättillgängliga.

Projektet ska delas upp i tre etapper varav etapp 1 innehåller brons landanslutning mot Islinge hamnväg och en trafiklösning för Islinge hamnväg. Arbetet utförs 2021–2023. Etapp 2 innebär utformningen av Torsvikshamnen med brygga och park. Arbetet utförs 2022–2024. Etapp 3 är förändringar runt Torsviks station och sker efter 2024. Dock kommer tillgänglighetsanpassning och bomanläggning att ske redan 2022.

Kommentarer

 1. Till och från Lidingö finns fem kategorier passager:
  1. Vägfordon med tillåten hastighet ÖVER 50 km/h.
  2. Motordrivna två-till fyrhjulingar i hastigheter 25-45 Km/h. Hit räknas även elcyklar, elsparkcykel som framförs över laglig hastighet (20 km/h).
  3. Snabbgående muskeldrivna fordon över 30 km/h. Dessa fordon saknar oftast både belysning och ringklocka.
  4. Gående, permobiler och trampfordon under 20 km/h.
  5. Spårtrafik.

  Dessa 5 kategorier har olika krav på säkerhetsanordningar, speciellt på bro.
  Hur är det tänkt att framtida två broar ska klara dessa fyra kategorier. Behövs det inte tre trafikseparerade broar, d.v.s att den gamla järnvägsbron tar hand om kategori 2 och 3?

 2. Inte ett ord om det viktigaste som är infartsparkering !
  Eftersom vi är totalt motarbetade av Stockholm måste vi lösa detta själva och då är egen infartsparkering nödvändig.
  ALTERNATIV 1: Jag har tidigare föreslagit att området närmast brofästet på norra sidan skall bli infartsparkering som samtidigt kan utnyttjas av de verksamheter som beskrivs.
  ALTERNATIV 2: Använd mittremsan mellan Norra Kungsvägen och Islinge Hamnväg som snedparkering. Då måste cykelbanorna i båda riktningarna läggas på den västra sidan av Islinge Hamnväg. Då blir det en naturlig anslutning till Lilla Lidingöbron. Gångvägen blir längs stranden.

  Nu gäller det att använda sunt förnuft och inte låta tekniker och experter dra iväg med dyra lösningar som inte är bättre.

  1. Att lägga parkeringar på attraktiva platser som nära vatten känns fel. Detta skulle dessutom kräva att alla bilister måste åka till ett ”hörn” av ön vilket medför mer trafikbelastning runt parkeringen.
   Bättre att ha infartsparkering mer centralt på ön för att öka tillgängligheten och använda mindre attraktiv mark.

   1. På södra ön har man ju jätteparkeringen vid Bodals station och hoppar på tåget. Norra ön har bara en liten parkering vid Grenstigen. Vad man än bygger för verksamhet behövs det parkeringsplatser och då måste man ta möjligheten att korta gångavståndet till Ropsten. Jag vet att den lösningen är efterfrågad. Infarten skall läggas så nära slänten längs Islinge Hamnväg som möjligt för att inte påverka park och gångstråk vid vattnet.

 3. Jag måste lägga till cyklar. Förstår inte hur du kunde missa det. De flesta cyklar som åker över bron har både ringklocka och belysning. Finns inte en cyklist med självrespekt som saknar dessa båda.

  1. Cyklar som trampas i hastigheter 5-25 km/h kallar jag för trampfordon. Under 5 km/h kan ekipaget framföras gående. Om gående med ledd cykel ska kallas fotgängare är osäkert men alla alternativ tillhör kategori 4. Jag har utgått från säkerhetskriterier för kategorier. Spårvagn nr 5 kräver definitivt trafikseparerad passage. Hur de andra ska samsas på två broar förstår jag inte. Därför bör landmärket, den speciella bågbron, behållas!

 4. Bravo Lidingöpolitiker!
  Ljuvligt att läsa hur ni och förvaltningen tänker – att levandegöra denna plats, men rekreation, boardwalk, ev marina, aktiviteter, näringsverksamhet, trappor, stråk, vattenkontakt, kanske bad.
  Mycket fint!
  Med lite ansträngning kan en tråkig plats bli sprudlande.

 5. Helt rätt med promenadområden och café/restaurang mm. Absolut inte förstöra ett attraktivt läge vid vattnet med parkering!

 6. Jag tycker man ska titta på hur man anlade i lindhagen, publika bryggor och viloplatser med stolar. Härliga restauranger och glasskiosk. Jättemysigt och så kan det bli även här.

 7. Jag blir missmodig då jag ser alla bakåtsträvare som har blockerat en vettig kommunalpolitik i 40 år. Vi måste tänka på alla aktiva som skall ta sig till Ropsten och sina jobb. Dalenum är ett skräckexempel på hur man skändat Lidingös byggnadskultur. Nu föreslår bakåtsträvarna att det bara skall bli park vid Lidingöbroarna. Så kommer det inte att bli och utan parkeringsplatser blir det inga verksamheter , restauranger och cafeér ! Det finns förutsättningar för att alla skall bli nöjda.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *