MP: Vi föreslår 500 publika laddstationer på Lidingö

Debatt20 juni 2022 kl 04.366

För några dagar sedan attade EU-parlamentet ett historiskt beslut. Från år 2035 får inga nya bensin- och dieselbilar säljas inom unionen. Bakgrunden är EU:s målsättning om att minska klimatutsläppen med 55 procent till 2030 och uppnå klimatneutralitet till 2050. Transporterna står för 25 procent av unionens klimatutsläpp. Beslutet är högst välkommet och något Miljöpartiet i EU-parlamentet drivit på för.

Signalen från EU till medlemsländerna är tydlig. De fossila bränslena är på väg bort. När EU, som är världens största marknad, går fram med den här sortens skarpa beslut så får det globala återverkningar. Det skickar en signal till världsekonomin att framtiden är grön och förnybar. Våra fordonsflottor kommer att ser helt annorlunda ut jämfört med idag och det är nödvändigt att investera i förnybar energi och infrastruktur för elfordon. (Enligt klimatforskarna måste omställningen visserligen gå ännu snabbare, men det här är utan tvekan ett steg i rätt riktning.)

EU-parlamentets beslut innebär också en utmaning, då målet ligger bara 13 år bort. För att det ska kunna nås måste medlemsländerna bygga ut laddinfrastrukturen för elbilar i den omfattning som krävs. Det gäller givetvis även Sverige, där utsläppen av växthusgaser från trafiken ska minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Kommunernas ansträngningar är centrala för att klimatmålen ska kunna nås. Det är där som infrastrukturen för den nya fordonsflottan måste byggas ut.

På Lidingös gator uppskattas idag rulla mer än 1800 laddningsbara bilar, en siffra som kommer att mångdubblas de kommande åren. Utvecklingen i Sverige går nu så snabbt att andelen elbilar i princip fördubblas från år till år (2020-2022). Enligt forskningen krävs åtminstone en laddstation på 10 elbilar utöver privat laddning, vilket även är EU:s rekommendation. Lidingö har 18 500 personbilar, som behöver drivas på förnybart bränsle senast 2035. En stor del kommer att vara elbilar. Det betyder att vi kan behöva så mycket som 1800 offentliga laddstationer på ön.

Den moderatledda majoriteten har gått fram med ett långsiktigt förslag om 120 nya laddstationer på offentliga parkeringar. Det är uppenbart otillräckligt. Vi menar att staden i ett första steg behöver bygga minst 500 allmänna laddstationer. Utbyggnaden ska ske även i gatunätet så att de som bor i lägenhet också ska kunna ha elbil. Laddstationerna kan med fördel förses med lokalt producerad solenergi.

Studier har visat att det finns ett samband mellan antalet laddpunkter i en kommun och invånarnas benägenhet att välja elbil. Hur drivande en kommun är i bygga ut laddinfrastrukturen är alltså en viktig fråga för Sveriges klimatomställning. Därför är det beklagligt att Lidingös moderatledda majoritet är så långsamma på bollen.

Häromveckan släpptes den största miljö- och klimatrankingen av Sveriges kommuner – och Lidingö är näst sämst i Stockholmsregionen. Med laddpunkterna visar majoriteten återigen vilken otillräcklig klimatpolitik man för. Det är uppenbart att Lidingö behöver ett nytt styre som tar klimatfrågan på allvar.

Patrik Sandström (MP), gruppledare
Jarmo Kukka, (MP), ledamot i teknik och fastighetsnämnden

Kommentarer

 1. Här far miljöpartiet med osanning och det är högst medvetet från Jarmo Kukka!

  På din raka fråga under senaste sammanträdet med teknik- och fastighetsnämnden om detta var tillräckligt för att täcka behovet på lång sikt svarade jag NEJ.

  Det beslut vi tog innebar startskottet för att få fram fler publika laddplatser och vi börjar med Vallen, centrum och Bodals pendlarparkering. Men det kommer behövas fler platser, framförallt nära Lidingöbornas hem. Om man inte har en egen fast p-ruta måste man kunna lita på goda laddmöjligheter nära hemmet, annars köper man inte den där elbilen.

  Detta är alltså ett startskott men vi planerar också för utbyggnad av ladd i nya Rudboda torg, vid den nya simhallen och på alla andra platser där vi bygger om ska det byggas eller förberedas för laddstolpar.

  Jag vill dock inte delta i ett sifferbingo där vi säger 100, 500 eller 1000 laddplatser inom en viss period. Låt oss istället fortsätta arbeta tillsammans för så många laddplatser som möjligt och så fort som möjligt istället för att ljuga om varandras politik.

  Carl-Johan Schiller (KD)
  Ordförande, teknik- och fastighetsnämnden

 2. Carl-Johan Schiller:
  Att på ett möte säga något vid sidan om är inte detsamma som att det man fattar beslut om. Som oppositionsparti måste vi utgå från de handlingar och de beslut som fattas. Det går ju att säga och lova vad som helst, men det som fattas beslut om är det som blir verklighet.

  Med det sagt är det bra att KD är öppna för att ta fler steg i utbyggnaden av laddinfrastruktur. Vi får hoppas att vi efter valet har en majoritet som också vill det och är beredd att göra verklighet av orden.

  Patrik Sandström, gruppledare Miljöpartiet

 3. Mycket bra av MP! Håller helt med. Rönen om allvarliga klimatförändringar duggar tätt idag. Se bara på Sydeuropa nu. Detta är bara början.

  Det *finns* saker vi kan göra för att få ner utsläppen här och nu, och de behöver inte kosta skjortan. Dessutom kommer det bli ännu dyrare att hantera klimatflörändringarna i framtiden om vi inte agerar mer nu.

  Det är uppenbart att M, KD, LP och L har ett förlegat och helt otillräckligt arbete på klimatfronten.

 4. När miljöpartiets representant frågar ”är dessa stolpar de enda som ska byggas på Lidingö de kommande 10 åren?” Och får ett rakt svar att så inte är fallet blir jag både förundrad och besviken när jag ser er text. Beslutet grundar sig på en rapport som pekar ut flera olika platser över ön där stolpar kan byggas och det här är den första vågen. Utöver rapporten kommer det byggas laddstolpar i alla nya projekt på ön. Tex nya simhallen i Dalenum
  Och det upprustade rudboda-torget. Näset är ett annat område där det är viktigt att bygga ut Ladd-infra. Ni hänvisar till hur många laddbara bilar som rullar på Lidingö för att dimensionera hur många laddplatser som behövs men vill inte räkna med all den laddinfran som byggs ut på privat mark. Det är lite underligt tycker jag. Många BRF:er och villaägare på ön sätter upp laddboxar vilket såklart också är viktigt när vi ser till hela öns fordonsflotta.

  Carl-Johan Schiller (KD)

 5. Populistiska Miljöpartiet slår till igen, med krav som inte har förankring i verkligheten. Vi som politiker i en kommun är ansvarig för att infrastrukturen för framdragning av stolpar håller, i samarbete med Ellevio. Marknaden styr. Ju fler elbilar, ju fler kommersiella stolpar kommer vi få.
  Kommande arbetet i kommunen är ordentligt utrett och nu startar vi vår resa för att elektrifiera Lidingö också på kommunens mark och arbeta för att Stadens egna bilar på sikt också blir el-bilar och inte bara hybrider.
  Pål Jebsen / Vice ordförande Teknik och Fastighetsnämnden (M)

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *