MP: Bygg ett energisäkert Europa – stäng Rysslands gas- och oljekranar

Debatt16 mars 2022 kl 04.423

När världen brinner prövas vår solidaritet. Nu behöver Sverige, Europa och världen visa att vi står på Ukrainas, demokratins och fredens sida. Samtidigt så finansieras Putins krig av Rysslands export av olja, gas och uran. Sverige och EU måste stänga Rysslands gas- och oljekranar.

Vi måste strypa Putins krigskassa på riktigt. Putin betalar för kriget genom att fortsätta exportera olja, gas och uran till Europa. EU har infört historiskt hårda sanktioner, och det är bra, men samtidigt som vi stöttar Ukraina med vapen, mat och andra förnödenheter fyller vi Putins krigskassa med pengar för rysk olja, gas och uran. Så kan vi inte fortsätta.

Kriget måste omedelbart stoppas. För att det ska ske krävs det att finansieringen av kriget upphör, och då måste rysk energiexport strypas. Ryssland får långt mer än hälften av sina exportintäkter från energin. Genom att stoppa import av energi från Ryssland slår vi undan benen för finansieringen av kriget. Med dessa sanktioner måste energiproduktionen inom EU öka, vilket ställer krav på svensk solidaritet med energi. Regeringen bör ge uppdraget åt relevanta myndigheter att se över hur svensk energiexport kan öka i närtid. Redan idag är Sverige ett energiexporterande land, och vår roll nu blir ännu viktigare.

När Europa slutar importera rysk energi måste vi visa energisolidaritet. Vi måste vara beredda att tillsammans minska de negativa konsekvenser som uppstår. Ett arbete om att fördela EU:s snabbt sinande gasreserver pågår nu på EU-nivå. Nu måste principen om energisolidaritet breddas, till att inkludera alla former av energi.

Även i Sverige kommer konsekvenserna för kriget att fördelas ojämnt. De hushåll som värms med el och de personer på landsbygden som är beroende av bilen kommer drabbas hårdare av höjda el- och oljepriser. Enskilda hushåll eller företag ska inte ensamt bära kostnaden för denna viktiga säkerhetspolitiska markering. Det är en börda vi ska bära tillsammans.

Miljöpartiet går därför fram med ett krispaket på drygt 20 miljarder med stöd och skattesänkningar till de som drabbas, inklusive jordbruket.

Mitt i denna svåra tid ser vi ett stort engagemang som sluter upp för att möta de akuta behoven som har uppstått. Vi får aldrig glömma att det här handlar om människor.

Människor i krigets Ukraina vars liv och hälsa nu hotas. Vi måste värna asylrätten och visa solidaritet med människorna som flyr, och samtidigt sluta finansiera kriget – kampen för demokrati måste vinnas för det ukrainska folkets skull, men också för alla våra demokratiers skull.

Patrik Sandström (MP), gruppledare Lidingö
Wiktoria Wittboldt (MP), ersättare i kommunstyrelsen Märta Stenevi, språkrör för Miljöpartiet de gröna
Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet de gröna

Kommentarer

  1. Att vi måste strypa importen av rysk olja, gas och uran, är vi överens om. Men att vi har de elpriser vi har nu, är på grund av de katastrofala besluten att avveckla kärnkraften. Nu hör vi några partier skrika efter mer vindkraft på land och i vatten, men var finns miljötänket där? Grunden i vingarna till vindkraftverken, görs av balsaträ, vilket orsakar fruktansvärda skövlingar i Amazonas. Amazonas är världens lungor!
    Dessutom ägs vindkraftverken till mycket stor del av Kina, som är en diktatur. Vi i Sverige kan inte blunda för konsekvenser för miljön i andra länder, för att kunna klappa oss själva på axeln och ej heller föda diktaturer. Låt Amazonas vara ifred och främja demokrati!
    Sverige skulle också kunna bidra med pengar till uppsamlingsbassänger i Indien och Indonesien, där textilfabriker släpper ut hemska gifter i floder. Gifter som orsakar enorma sjukdomstillstånd för miljoner människor som är beroende av vattnet i floden för sin överlevnad.
    Iréne Borgenvik gruppledare SD Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *