MP: Vill moderaterna bygga kärnkraftverk på Lidingö?

Debatt3 februari 2022 kl 03.24

Moderaterna påstår att höga elpriser beror på vindkraft (Lidingö Nyheter, 2021-01-17). Det är felaktigt. Elproduktion är en viktig och komplex fråga. Den löser vi inte genom att överförenkla och förvränga fakta, varken nu eller för kommande generationer.

Vind- och vattenkraften står för 62 procent av den svenska elförsörjningen, att jämföra med kärnkraft som producerar mindre än hälften, 30 procent. Resten, 8 procent utgörs av konventionell värmekraft. Solkraften är än så länge den mest outnyttjade energikällan. Så var det även innan elpriserna gick upp.

Vi har heller ingen brist på el. Varje vecka året runt exporterar Sverige mer el än vi importerar och vi har lägre elpriser än övriga länder i Europa som vi exporterar till. Sverige var 2021 nettoexportör under 7718 av årets timmar, medan el importerades under 298h. Det är fakta som även moderaterna kan hitta på offentliga myndigheters hemsidor och i rapporter.

Det finns tre huvudförklaringar till de höga elpriserna:

  1. Höga gaspriser i Europa på grund av ryskt krigshot mot Ukraina och kraftigt neddragna gasleveranser till Europa, i december endast 20 procent av normala leveranser. Gaspriset är kopplat till elpriset. Frankrike som har 70 procent kärnkraft har haft högst elpris. Alla drabbas.
  2. Elpriset sätts på det högsta marginalpriset, dvs det pris som någon aktör bjuder mest för den allra sista kilowatten. Till exempel trissas priset upp av stor efterfrågan på el i Tyskland som köper av södra Sverige
  3. Utformningen av den gemensamma nordiska elmarknadens, Nordpool, som funnits sedan 2000, även under moderaterna åtta år vid makten. Den är också kopplad till EUs elmarknad. Elmarknaden jämnar ut obalanserna mellan produktion och efterfrågan i och mellan länderna. Högre elpriserna är med andra ord marknadspriser på grund av hög efterfrågan av en mängd olika orsaker.

Miljöpartiet vill ställa om elproduktion genom att utveckla de snabbaste, billigaste och förnybara energislagen, som vindkraft och solkraft. Vi vill minska elkonsumtionen genom att ställa om uppvärmningen av våra hus, elnät och öka förmågan att lagra el. Vi vill att ledningarna ska byggas ut så att mer el kan överföras från norra till södra Sverige och i våra städer.

Miljöpartiet vill bland annat:

  • Ge stöd till hushåll som vill ersätta direktverkande el med t ex fjärrvärme eller bergvärme
  • Ge stöd till uppvärmning av hus med både små- och storskalig solvärme
  • Återinföra och stärka stödet till industrins energieffektivisering
  • Stärka möjligheterna för nätägare att lagra el, genom t ex installation av batterier
  • Göra en skatteöversyn för ett mer flexibelt system
  • Förkorta tiden för processen för etablering av vindkraft så att kommunerna kommer in tidigare i processen och kan säga sitt.
  • Luckra upp Försvarsmaktens veto av ny vindkraft genom villkorade tillstånd i linje med hur det ser ut i våra grannländer

Tyvärr stoppar moderaterna färdiga planer på ny vindkraft i många kommuner. Och motarbetar ny havsbaserads vindkraft. Istället för långsiktiga åtgärder för en hållbar energikonsumtion, vill moderaterna ge tillfälliga bidrag till de som förbrukar mest el. De vill också slopa skatten på all el, även den som har störst utsläpp. Det är en kortsiktigt politik, som riskerar att leda till att både elkonsumtionen och utsläppen ökar.

Moderaterna vill också bygga kärnkraftverk som tar 15-20 år att färdigställa eller “små” reaktorer nära städerna, ofta med gammal teknik eller teknik som inte prövats och med kraftiga subventioner av skattebetalarna. Fortfarande med radioaktivt avfall och miljöskadlig uranbrytning.

Inget av moderaternas förslag hanterar verkliga utmaningar utifrån elmarknadens och klimatförändringarnas förutsättningar. Vill moderaterna, likt vänsterpartiet, stänga ute Sverige från en fungerande elmarknad med resten av Europa? Var vill moderaterna placera nya “små” kärnkraftverk, på Lidingö?

Patrik Sandström (MP), gruppledare
#1 på valsedeln till kommunfullmäktige 2022
Wiktoria Wittboldt (MP), ersättare i kommunstyrelsen
#2 på valsedeln till kommunfullmäktige 2022
Lorentz Tovatt (MP), riksdagsledamot och energipolitisk talesperson

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *