Medborgardialog i Stadshuset – nu med en föreläsning

Kommunpoliserna Petra Adler och Pontus Enbom.
Lidingö8 november 2021 kl 05.237
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Norrmalmspolisen, i samarbete med Lidingö stad

Kommentarer

 1. I morgon skall polisen ”leverera statistik” och fortsätter att flytta fokus från aktiv polisverksamhet till allmän information. Uppenbarligen en strategi för att motverka kravet på områdespoliser. Inte ett ord om att vi haft c:a 25 kvalificerade inbrottsstölder från värdefulla bilar de senaste veckorna. Via Facebook cirkulerar foton på ett antal bilar som pallats upp på stockar och blivit av med hjulen. Andra värdefulla delar har också demonterats.

  Hur är det möjligt att detta skett utan att någon sett det och polisen varit helt ovetande trots att problemet blivit allt värre under hösten. Uppenbarligen kan brottsligheten arbeta ostört medan polisen ägnar sig åt information till allmänheten och är synlig bland daglediga vid Lidingö centrum. Hela polisverksamheten är en bluff som polisen försöker dölja med ”synlighet.” Inte ens självmarkerande brott klaras upp.

  Skall Lidingö med snart 50.000 invånare fortsätta att nöja sig utan få gehör för sina krav? Varför får detta fortgå utan att någon reagerar och kräver handling!

 2. Hej Anders (och alla andra läsare).
  Att polisen träffar medborgare på Lidingö och pratar om hur man bl.a. kan skydda sig mot inbrott i bostäder är inget motsatsförhållande till ”aktiv” polisverksamhet. Polisen klarar av och gör flera saker samtidigt. I det brottsbekämpande uppdraget ingår, som du säkert känner till, en brottsförebyggande del. Det brottsförebyggande arbetet består bl.a. av att ge brottsförebyggande information t.ex. om inbrott i bostäder. Detta för att ditt hus inte ska vara ett lämpligt objekt för inbrott. Därför är polisen i stadshuset idag.

  Polisen är väl medvetna om antalet anmälda bildelsstölder på Lidingö och jag håller med om att det är ett problem. Hittills i år har det anmälts 87 stycken bildelsstölder jämfört med helår 2018 (som inte var ett ”Corona-år) då det anmäldes 86 stycken brott. Fr.o.m. oktober fram till idag har det anmälts 14 stycken bildelsstölder. Det är en svag ökning av dessa brott på Lidingö och polisen förmår i dagsläget inte att bekämpa detta ensam. Vi måste göra det tillsammans med lokalsamhället och en välfungerande grannsamverkan har förebyggande effekter även mot dessa typer av brott.

  1. Pontus ! Jag blir väldigt överraskad och glad över att för första gången få en dialog med dig. Dialog är förutsättningen för att komma framåt och polisledningen har under många år betraktat mig som ett hot eftersom jag ifrågasatt att man inte lyssnat på medborgarna och inte velat tala om polisstationen och områdespoliser. Nu måste vi tillsammans analysera brottsligheten för din statistik snarare döljer den. Jag har redovisat många exempel där jag lagt mig i och fått nedlagda ärenden till domstol.

   Naturligtvis är det bra med information men intresset för dessa kvällar har varit uselt och de närvarande har varit samma människor som de daglediga som ”trygghetspoliserna” träffat vid Lidingö Centrum. De har varit hitkommenderade och helt ointresserade och okunniga om den lokala brottsligheten.

   Fortfarande aktiva Lidingöbor har varken tid eller intresse och ligger i topp då det gäller att skydda sin egendom. Det enda som intresserar dem är att polisen sköter sin uppgift och förhindrar och klarar upp brotten. Du medger ju själv att ni inte klarar den nuvarande brottsvågen. Det är allvarligt !

   Då det gäller bilinbrotten så drar du fel slutsatser av statistiken. Stölderna av bildelar 2018 berodde på utländska ligor som härjade i hela region Stockholm. Gods från Lidingö hittades och ett antal dömdes. Stölderna nu började redan i somras i Bo Gärde samtidigt som bostadsinbrott och har ökat hela hösten. Siffran 14 döljer en mera komplicerad situation som polisen inte ens försökt att göra något år. Nu tyder det på ett litet antal lokala återfallsbrottslingar som polisen känner till men inte gör något åt. Det är frustrerande för många Lidingöbor, därav det dåliga intresset för information och ”trygghetspoliser”.

   Lidingö Nyheter och Mitt i Lidingö har klagat på att den statistik som du redovisar är så torftig att den blir ointressant för läsare. Jag vet att många av brotten är uppseendeväckande och har skadat många människors tillvaro , ekonomi och trygghet. Där kan vi tillsammans göra en insats men det viktiga är att den nya Lokalpolischefen nu accepterar enade Lidingöpolitikers krav som helt bygger på det som utlovades vid polisens omorganisation 2015.

   1. Hej Anders,
    Det är viktigt att kunna föra dialog på ett nyanserat och lyhört sätt. Det ger polisen en mer rättvisande bild av de utmaningar som finns bl.a. på Lidingö. Du och jag har ju haft kontakt tidigare och det har varit berikande. Ibland är polisen i Lidingö centrum och pratar om exempelvis inbrott i bostäder, en annan gång är vi på fritidsgårdarna och pratar med ungdomar. Att påstå att vi är ointresserade och okunniga om den lokala brottsligheten och problembilden stämmer inte och är dessutom oförskämt. Polisen samtalar med medborgare över hela Lidingö under olika tider på dygnet. Det handlar givetvis inte om att försöka skapa en känsla av falsk trygghet utan om att det är viktigt för polisen att vara närvarande i lokalsamhället, för att öka säkerheten och förhoppningsvis den upplevda tryggheten.

    Statistik kan för många upplevas tråkig och ointressant men är, liksom dialogen med medborgaren viktig för att få en rättvisande bild av hur den anmälda brottsligheten utvecklas. Jag är helt transparant med den statistik jag tar fram och den återfinns även på Brottsförebyggande rådets hemsida. Självklart tittar polisen bortom de faktiska siffrorna och vi analyserar regelbundet orsakerna till att brottsligheten ökar eller minskar. Om du har statistik som visar något annat föreslår jag att du publicerar den tillsammans med en källhänvisning.

    ”Klassiska” bilinbrott dvs. att t.ex. krossa en ruta och stjäla en jacka (brottskod 9828) tyder mycket riktigt på lokala återfallsförbrytare. Vi låser in dem med jämna mellanrum men en del av dem fortsätter ju som bekant begå brott när de kommer ut. Bilinbrotten har dock halverats sedan 2018. Ökningen av bildelsstölder (brottskod 9827) beror sannolikt på en ökad aktivitet hos de internationella brottsnätverken (IBN). Grannsamverkan fungerar även preventivt mot denna brottslighet.

    Nåväl. För att knyta ihop säcken och avsluta vår diskussion vill jag återgå till vad denna artikel ursprungligen handlade om – medborgardialog med fokus på förebyggande arbete kring inbrott i bostäder. Att drabbas av inbrott i sin bostad är allvarligt och varje inbrott är självklart ett för mycket. Inbrotten har dock inte ökat under hösten utan ligger strax under vad som är prognosticerat.
    2017 – 175 st. inbrott
    2018 – 104 st. inbrott
    2019 – 91 st. inbrott
    2020 – 63 st. inbrott
    2021 – 51 st. inbrott (t.o.m. idag)

    Jag är försiktigt positivt gällande utvecklingen av bostadsinbrott men det förutsätter en fortsatt aktiv grannsamverkan. Det förutsätter även att fler personer engagerar sig som förare av grannstödsbilen, som gör ett jätteviktigt och fint jobb. Dessutom helt ideellt. Polisen var i stadshuset i tisdags för att belysa vikten av detta arbete samt skapa ökat engagemang för grannsamverkan. Inte för att skapa falsk trygghet genom missvisande statistik.

    1. Pontus ! Dialog leder alltid framåt och jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg. Om vi samarbetar tror jag att intresset och förståelsen ökar. Jag har faktiskt pratat med många av ”trygghetspoliserna” och det var bara någon som kände till aktuella namn. Ingen kände till storklottraren MORK. Vad har hänt med honom eftersom hans klotter försvunnit och klottret minskat dramatiskt. Hur är läget beträffande 32-åringen ? Grannsamverkan är viktigt och folk är mera hemma och bostadsinbrotten minskar.

     Du vet ju att jag egentligen är ute efter att områdespolisen inte finns.
     Ni försökte påstå att det finns tre men det var trygghetsskapande lokalpoliser som åkte runt ibland 450.000 invånare i hela Norrmalm !
     Det är ren bluff att kalla dem för områdespoliser och kritiken i Tillsynsrapporten var stenhård. Den lokala, sociala kontakten kan inte ersättas med någonting.

     Det fungerar inte att det kommer massor av polisbilar då något händer. De åker härifrån lika fort och vi får aldrig veta om någon döms. Just uppföljningen är en stor brist. Det är inte acceptabelt att av 45 Lidingöpoliser finns det ingen kvar fastän brottsligheten ökat från 1979 då vi fick ny, stor polisstation. Det måste finnas några områdespoliser i en stad med nära 50.000 invånare även om brottsligheten är låg.

     Nu har vi åter en ny Lokalpolischef men den verkliga bromsklossen är Regionpolischefen Mats Löfving som satsar allt på gängkrigen. Nu får vi se om Rikspolischefen Anders Thornberg, efter tillsynsrapportens sågning av områdespolisen, verkligen orkar gå emot Löfving. Det är förutsättningen för att Lokalpolischefen Erik Åkerlund skall våga gå Lidingöpolitikerna till mötes.

     Mitt egentliga engagemang är den breda debatten om förfallet i Rättsväsendet och du kan följa det mesta via Google. Jag är öppen för att fortsätta dialogen internt mellan oss.

     1. https://www.lidingonyheter.se/tva-inbrottstjuvar-anhallna/
      Det blev tyvärr ingenting av samarbetet med Pontus. Jag bad att få diarienummer på inbrottet på Bergsätravägen 16 november då två personer greps, för att kunna nysta vidare. Jag har inte fått något svar och Pontus har inte heller levererat den uppföljning som jag föreslog.

      Därför blev jag tvungen att själv börja nysta. Det var inga problem. De gripna var två spansktalande män troligtvis Chilenare födda 1988 och 1973. De häktades på sannolika skäl och det är åtal 2 december om inte åklagaren begär förlängning.

      Det var viktigt att få veta att det inte var våra egna återfallsförbrytare. De två mest frekventa är döda och inbrottet onsdag 17 november var inom välkända 32-åringens revir och kanske även 16 november på Toppmurklevägen.

      Det är ju en våg av klockrån mot rika personer och måndag 22 november var det ett på Östermalm som föregicks av ett försök på okänd plats på Lidingö. 4 personer i DHL-overaller greps ju tidigare på Östermalm .Därför är det viktigt att få veta hur taktiken var på Östermalm och Lidingö, för att kunna skydda sig.

 3. Det är i och för sig bra att polisen vill ha en dialog med Lidingöborna om
  brottsförebyggande åtgärder på ön. Om polisen och Lidingöborna i fortsättningen vill ha en dialog om brottslighet och trygghet krävs det faktiskt
  en fast och synlig polisstyrka på ön för att kunna upprätthålla denna..

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *