Majoriteten fortsätter driva frågan om kamerabevakning

Debatt11 maj 2021 kl 06.193

Integritetsmyndigheten har avslagit Lidingö stads ansökan om att få tillstånd till kameraövervakning av sju platser på Lidingö i Högsätra och Larsberg.

Lidingö ska vara tryggt för alla Lidingöbor. För att minska brottsligheten och öka den personliga säkerheten och tryggheten samt underlätta utredningar av inträffade brott ansökte majoriteten om att få sätta upp kamerabevakning av sju platser i Högsätra och Larsberg på Lidingö.

Platserna valdes av strategiska skäl då de sammanbinder områden som ibland upplevs som otrygga och där det sker både tillgreppsbrott och skadegörelse.

Lidingö stad har vidtagit alternativa åtgärder för att komma till rätta med problemen. Kommunen och samverkande aktörer utför bland annat trygghetsvandringar och det finns även en aktiv platssamverkan i området mellan polis, skolor, näringsidkare och fältkuratorer. En bevakningsbil från ett bevakningsbolag bevakar också bland annat dessa områden.

Vi tror att kamerabevakning skulle vara ett effektivt sätt för att höja den informella sociala kontrollen, bidra till ökad trygghet och säkerhet samt minska brottsfrekvensen och skadegörelsen i de aktuella områdena.

Integritetsskyddsmyndigheten har nu avslagit vår ansökan om tillstånd till kamerabevakning med motiveringen att detta skulle utgöra ett intrång i människors personliga integritet. Enligt myndigheten är det inte visat att behovet av kameraövervakning på de aktuella platserna är sådant att det väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad.

Lidingö ska vara en trygg plats. Det ska vara helt och rent, både i och runt kollektivtrafiken och i samhället. Därför hade vi gärna sett att kommunen hade fått sätta upp kameror för att öka tryggheten. Om lagstiftningen inte medger detta anser vi att den bör ändras. Sista ordet i frågan är därmed inte sagt.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande
Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande och ordförande i Omsorgs- och socialnämnden
Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd och ordförande i Utbildningsnämnden
Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd och ordförande i Teknik- och fastighetsnämnden

Kommentarer

 1. Detta förutsåg jag redan från början. Naiviteten då det gäller att hantera trygghetsfrågorna är pinsam. Det viktigaste nu är områdespoliser och där ger polisledningen ingenting och har inte svarat på det senaste brevet från kommunen..

  Nu sätts allt fokus på gängkrig och narkotika och man skaffar sig argument för att skjuta fram frågan om områdespoliser till i höst. Rikspolischefen svarar inte på riksdagsman Kerstin Lundgrens krav på redovisning av den påstådda satsningen på områdespoliser. Det är en bluff att det finns 831 områdespoliser i Sverige. De flesta är lokalpoliser som ”utnyttjas flexibelt” över hela lokalpolisområdena !

 2. Intressant att en kommun med plan- och byggmonopol inte får skydda skattekollektivets egendom.
  Trafikverket har hundratals kameror i tunnlar för att bistå blåljuspersonal och minska olycksrisker vid t.ex utrymning.
  Inom EU finns inga förbud mot kameraövervakning på offentliga platser. t.o.m röstinspelning är tillåtet och alla har rätt att inom en 14-dagars period gå till sin lokala polisstation och få titta på videoinspelningen.
  Varför har Sveriges riksdag och regering så totalt tappat fokus på problem som gör att stora delar av offentlig finansiering alltmer ifrågasätts.

 3. Ja tyvärr är det fortfarande så att i bästa fall, försöker regeringen bota symptom, medan kommunen försöker göra sitt yttersta för att se till att bromsa orsakerna. Det är riktigt bedrövligt att Integritetsmyndigheten går på linjen att det måste hända fler allvarliga saker innan något så enkelt som kameraövervakning kan användas. Vad i all världen, kan någon tycka att det skulle vara integritetskränkande om man syns några sekunder på film om man inte har kriminella avsikter? Man filmas ju i tunnelbanan, flygplatser etc, så upp med kamerorna. Kanske kan vår kommunpolis begära att de sätts upp? Eller att våra kommande områdespoliser välkomnar detta verktyg för att göra vår ö tryggare.
  Iréne Borgenvik gruppledare SD Lidingö

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *