Lidingö stads IT-system angripet av virus

3D Laptop with a pirate symbol on screen. Hacking concept
Stad & Politik21 mars 2019 kl 13.43

Sedan i onsdags förra veckan, den 13 mars, har Lidingö stads IT-system drabbats av virusangrepp. Det är PC-datorer som använder Windows 7 och 10 som är utsatta. Staden räknar med att klara upp problemet utan någon större skada.
 
Klockan 13.47 i lördags (16 mars) kom det första meddelandet om intrång, på MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) nationella webbaserade informationssystem, WIS. Det aktuella viruset har tidigare hittats i datorer i Kina, och är svårt att rensa bort.

Kommer ni att klara att rensa systemen själva, eller anlitar ni något företag för detta?
– Vi hanterar detta i huvudsak inom den egna organisationen men har även konsulterat extern expertis, uppger stadens säkerhetschef Martin Västberg.

Kollar ni regelbundet era brandväggar? Om ja, hur kunde attacken ske i såna fall?
– Vi har hög beredskap mot den här typen av angrepp och det var också genom våra egna diagnosverktyg som vi konstaterade att något var på gång. Att det ändå får konsekvenser beror på att de som ligger bakom detta hela tiden söker nya vägar att ställa till skada.

Har ni koll på om sekretess har brutits?
– Detta har inte drabbat några verksamhetssystem utan påverkar endast enskilda användare. Det vi gör då skadlig kod konstaterats är att installera om operativsystemet. Ett tidskrävande och tålamodskrävande arbete. Ingen information bedöms ha fått spridning.

Hur stor är skadan på stadens system i sin helhet?
– Den har varit omfattande i fråga om antalet timmar som vi tvingats ägna åt att rensa upp efter detta och inte kunnat ägna oss åt ordinarie arbete. Hur många timmar får utvärderingen utvisa.

När beräknas rensningsarbetet vara klart?
– I nu läget har vi ingen prognos. Antalet påverkade klienter har stadigt minskat och förhoppningen är att trenden håller i sig, avslutar Martin Västberg.

Susann Thorngren

Vad är WIS?
WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar.

Vem får använda WIS?
Myndigheter, kommuner, landsting, frivilligorganisationer och privata aktörer med ansvar under en kris får använda WIS. Idag är fler än 500 aktörer anslutna med totalt fler än 7 000 användare. Samtliga länsstyrelser och landsting är anslutna och fler än 95 procent av kommunerna.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *