Lidingö måste vara solidariska och bygga sol- och vindkraft!

Debatt18 augusti 2022 kl 09.2016
Bara du som prenumererar får:
• Över 5000 artiklar i arkivet
• Alla reportage
• Alla tester (kräftor, semlor, restauranger)
• Bildrebusjakten 1 gång/månad
• Dryckesguiden 1 gång/månad
• Bopriser 1 gång/månad
• Nyhetsbrev 1 gång/månad
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
Läs denna artikel gratis!
... och du får 5000 andra artiklar också!
Prenumerera från
29 kr/månad
Första månaden gratis!
Ingen bidningstid
Klicka här
Du stödjer Lidingös lokala dagstidning med oberoende journalistik
En månad i taget
29 kr/månad
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
Årsprenumeration
295 kr/år
(24:50/månad)
(Ord pris 345 kr/år)
Ingen bindningstid
Första månaden gratis!
En dag
49 kr/dag
Engångsbetalning (kort eller Swish)
Har du redan ett konto?
Anders Bergstedt, samhällsdebattör

Kommentarer

 1. Under året har vi installerat de första gatulamporna med rörelsestyrning på gångvägar på Lidingö. Vi vet sedan länge att det är bra för nattaktiva djur om vi inte lyser upp skogsområden i onödan. Det är också väldigt bra för att spara på vår el. Från KD kommer vi fortsätta den utbyggnaden nästa period om vi får förtroendet.

  Carl-Johan Schiller (KD)

 2. En svensk privat elkonsument betalar:
  El + nätavgift + elskatt. Därutöver tillkommer även moms på hela kalaset.
  Elskatten utgör ca 25% av hela elkostnaden för en svensk privatkonsument och är en ren punktskatt som har höjts kraftigt de senaste åren. idag är elskatten 45 öre/ kWh inkl moms. År 2001 var den hälften så stor och 1990 endast 9 öre.

  Sverige är unikt med sin elskatt för svenska konsumenter (industrin är undantagen och betalar ej elskatt), vilket innebär att när t.ex. en tysk elkonsument, konsumerar svensk el så betalar denne varken elskatt i Sverige eller i Tyskland.

  På den nu fria elmarknaden inom EU innebär elskatten att just de svenska konsumenterna får dyrare el. En tysk får mer el för pengarna då denne slipper elskatten, vilket driver upp priset på den svenska elen för de svenska elkonsumenterna eftersom tyskens köpkraft är större då denne slipper skatten.

  EU’s elmarknad är fri men vi elkonsumenter måste få konkurrera om att köpa elen på lika villkor.

  Ta bort eller sänk elskatten nu!

  1. Mycket bra redovisning Peder ! Varför skall tyskarna som är orsak till vår kris ha lägre elkostnad än vi ? Hur rimligt är det att ladda sin elbil med el från Karlshamnsverket som staten sedan subventionerar orimligt ? Om laddningen skall betalas med 5 kronor/kwh blir det samma kostnad som bensin/diesel. Alla har blivit lurade och främst de som för tidigt hoppat på ”eltåget”!

 3. Kära Johan!
  Vi har sex kärnkraftverk kvar som vi skall utnyttja så länge det går. Att återstarta tidigare nedlagda lär inte låta sig göras enligt experter.
  Ny kärnkraft (då talar vi om ett aggregat) tar 10-15 år att få i drift. Mindre modulära lär ta c:a 20 år då tekniken ännu inte är fullt utvecklad.
  Alltså, vi behöver mer elkraft NU vilket enligt all expertis måste tillgodoses av framförallt v-i-n-d-k-r-a-f-t men även s-o-l-k-r-a-f-t. Detta tycks vara svårt att ta in av M och KD vilket är beklagligt!

 4. Bra synpunkter i artikeln!
  Det är viktigt att idrottsanläggningar som ej används skall vara släckta!

 5. Vi förfäras alla och chockas av uppgiften att man mitt i sommaren tvingats att köra igång Karlshamns oljekraftverk och att Putins avstängningar i Tyskland tvingat upp våra egna priser till 7 kronor/kwh och det verkar fortsätta uppåt. Att Karlshamnsverket förbrukar 70.000 liter olja-PER TIMME är närmast obegripligt och skapar politisk vrede över att kärnkraften i Ringhals stängts ner. Att återstarta eller bygga nytt tar 10 år och då har utvecklingen sprungit ifrån kärnkraften.

  Nu tvingas även Sverige köra vidare med fossil kraft och jag blev efter min artikel påmind om att i Dalenum finns oljekraftverket kvar och kan användas om det blir kris. Det är Fortum som har det totala greppet !

 6. Hej Carl-Johan!
  Det är jättebra med närvarostyrning på gatu- och spårbelysningarna. Men det är inte svaret på de stora ändringar som behövs.

  Hej Peder!
  Du glömmer sammanhanget med den svenska elskatten. Den vara avsedd just för att vi skulle minska vår elkonsumtion – som ansågs ond eftersom den till stor del byggde på kärnkraft. Vi har nu fått precis som C och Mp ville. C ville att alla skulle elda mer ved/pellets/flis och Mp ville vi skulle frysa.

  Hej Ibb!
  Solkraften tycker jag är väldigt bra i länder som har sin konsumtionspeak på sommaren för kylning. I Sverige är det tvärtom. Vinden däremot blåser faktiskt mer på vintern än på sommaren och är ur den synpunkten ett bra val. Tyvärr är vinden nyckfull vilket gör att vi bör kunna lagra den. 95 % av all el i världen, som lagras, lagras med pumpkraft. När man har ett överskott på el pumpar man då upp vatten från en lägre till en högre reservoar. Vi har tre patetiskt små pumpkraftverk i Sverige – men ingen verkar egentligen känna till tekniken – trots att vårt land är väl lämpat. Norge, Schweitz, Frankrike och Italien utnyttjar den tekniken på många ställen. Vi diskuterar batterier och annat som nog blir alldeles för dyrt.

  Hej Lars!
  Nu när vi ska bygga en ny simhall skulle vi väl kunna pumpa värme till simhallen från tex isbanorna i Dalenum. Då skulle kylningen av isbanorna bli billigare samtidigt som uppvärmningen av simhallen också blir billigare. Så gör man på exotiska platser i andra delar av världen – som i Norrtälje under de senaste 15 åren. Nya Karolinska sjukhuset sparar värme och kyla i ett bergvärmelager mellan sommar och vinter. De får ut 4 kWh värme och 4 kWh kyla på varja kWh el som förbrukas.

  Hej Anders!
  Ja vi har alla som elkonsumenter blivit lurade! Vi har som konsumenter betalat för uppbyggnaden av en robust elproduktion under 50, 60, 70 och 80 talen. Detta arv har sen försnillats bort till andra (skattebetalare, oligarker och finska staten) utav sådana som inte alls nödvändigtvis bidragit till uppbyggnaden. När ska vi sälja gatorna/vägarna och våra vatten- och avloppsrör? Både Xi Jin Ping och Putin kan vara intresserade!

  Hej Johan!
  Jag läste både Reaktorfysik och Reaktorteknologi på KTH på 60/70-talet. När jag kom ut var jag samhällets fiende nr 1! Sen jobbade jag några år på Studsvik. Problemet är att skräcken har satts till dirigent för tänkandet. Devisen ”En stråle kan döda” satte snabbt stopp för kärnkraften. Vi måste ju respektera andra människors rädsla. Vem tror du nu vill satsa tex 1000 miljarder kronor för att ersätta kärnkraften med ny sådan – givet vår historia? Moderaterna tänker sig en ”garantifond” på 400 miljarder… jag undrar om det räcker. Kapital är mycket riskaversivt!

  Hej Anders!
  Vi kanske ska vara tacksamma för att vi har en oljepanna kvar på ön för fjärrvärmen. Den används ju knappt alls utan är bara en nödpanna. Man skulle kunna tänka sig att en finlandsfärja kommer lös och klipper av Lidingöbron där fjärrvärmerören från Hjorthagen ligger! Då kommer pannan väl till pass…. 🙂

  Hej Alla!

  I det sorgliga läge vi nu befinner oss med en hotande effektbrist borde vi se till att vi snabbt kan koppla ur eleffekt som används för uppvärmning (elvärme och värmepumpar). Man skulle innan effektbristen uppstår kunna uppmana alla att höja temperaturen till 25 grader och sen låta temperaturen falla till tex 18 innan man slår på igen. Med tanke på den tid vi har på oss skulle kommunen kunna ordna det med SMS.

  På medellång sikt skulle vi kunna isolera alla tak/vindar på Lidingö som redan konstaterats läcka energi genom termografering från luften. Alla direktelvämda hus skulle kunna skaffa värmepump.

  På lång sikt kan man göra allt möjligt – tex bygga en liten kärnreaktor. Det fanns en sådan i Ågesta som värme och gav el till Farsta mellan 1962 och 72…. Men det är bara fantasier – vi kan vara illa ute inför denna vinter.

  MVH
  Jan-Erik Nowacki
  Profet (i egen by 🙂

 7. Jag är oerhört imponerad av Jan-Erik Nowacki. Jag betraktas väl som expert då det gäller Polis och Rättsväsende men frustrationen var stor över att jag inte kunde förstå spelet om energi och klimat. Då fick jag kontakt med ett nätverk med kloka gubbar här på Lidingö. Jag tycker att alla kommentarerna ger en bra spegling och Jan-Erik knyter verkligen ihop säcken. Hur kunde det gå så fel ? Hur ser Lidingös beroende av Fortum ut ? ”Jag såg det inte komma” har blivit ett vedertaget uttryck beträffande alla kriser som vi har. Det som jag vill tillägga är att naturligtvis måste vi utnyttja biobränsle mera nu och bygga ut vattenkraften i de reglerade älvarna.

 8. En hälsosam debatt och massa ”cred” till Anders och Jan-Erik och alla andra!
  Man önskar att samma kreativa debattkraft fanns på riksplanet!

 9. Hej Anders! Gillar dina fossilfria förslag om vindkraft, gärna även havsbaserad, på och runt Lidingö liksom mer solenergi här och då inte minst på offentliga byggnader. Kommunen bör förslagsvis även förenkla bygglovshanteringen för uppsättande solpaneler liksom utöka energirådgivningen till såväl privatpersoner som företag. /Christian J

 10. https://second-opinion.se/priserna-saknar-korrelation-till-vad-elen-kostar-att-producera/
  Jag fick denna länk som visar att vi konsumenter under det senast året blivit grundlurade på 200 miljarder via en gigantisk förmögenhetsöverföring till staten, elproducenter och Svenska kraftnät. Det göder även utländska intressen som drar nytta av den fria prissättningen. Priserna saknar korrelation till vad elen kostar att producera. Är BEKEN-modellen är lösningen ?

 11. Som jag kommenterat i en tidigare debatt: Klart elslöseri med gatubelysningen som tänds långt innan det blivit tillräckligt mörkt och släcks långt efter att det blivit ljust och som jag tror även Anders kommenterade och som jag själv konstaterat att belysningen i bl a centrum varit tänd mitt på dagen. Kolla Tyskland t ex som nu släcker ner vad dom kan och sänker tempen i offentliga byggnader mm för att minska så mycket som möjligt av Putingas. Om vi Sverige kunde göra liknande så kanske vi även skulle kunna exportera en del för att hjälpa dom.

 12. https://www.lidingonyheter.se/nar-far-vi-laddstolpar/
  Världsmarknadspriset på olja har länge sjunkit kraftigt och ligger nu kring 80 dollar/fat. Bensinpriset ligger nu på 19.33 kronor/liter. Det har sjunkit med 2 kronor sedan jag tankade sist med 5 kronor sedan toppen ! I det läget tänker politikerna sänka med 14 öre !!!!!!

  Elpriset stiger hela tiden kraftigt eftersom kärnkraften misskötts och nu kommer avstängningar också i Oskarshamn p.g.a. utbyte av slitna komponenter. Redan nu är spotpriset c:a 3 kronor/kwh och utvecklingen skrämmer. Kommer Vinterpriset att bli 8 kronor och elen stängas av om/när vi får en köldknäpp ?

  Jag vidhåller att satsningen på el är fullständigt vettlös i denna situation då det primära är att trygga Sveriges överlevnad i vinter. Politikerna har totalt tappat kontrollen och några pengar får vi inte i år. Hur skall de då hantera vinterns elpriser så att företag och människor överlever ?

  Ni som satsat tidigt på elbilar och allt på el är grundlurade !

 13. I kväll kostade bensinen bara 19.19 kronor och elprishotet har också ökat ytterligare. Var finns Regeringen som skulle rädda oss ? Skall vi önska oss Magdalena Andersson tillbaka eller en Samlingsregering ?

 14. Nu är krisen över oss på allvar och Regeringen har haft presskonferens för att redovisa läget och hur vi skall undvika nedstängning av landets el i första hand under helgen och nästa vecka.

  Lidingö Stad har ju låst elpris till nästa höst på en mycket låg nivå. Nu måste vi vara solidariska och dra ner och spara på allt. Använd inte elbilar och elfordon gäller alla Lidingöbor ! Stäng ner på el till idrottsanläggningar och ha bara verksamhet kl.11-16. Stäng ner gatubelysning och annan offentlig belysning. Samarbeta med Länsstyrelsens Styrel och Stockholm Energi för att starta värmekraftverket i Dalenum (oljeeldat) och underlätta för andra.

  Detta var förslag i en hast men jag ser fram emot att få läsa flera !

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *