Lidingö är en återvändsgata för färdtjänsten

Lidingö9 november 2021 kl 05.305

Färdtjänsten på Lidingö fungerar dåligt, menar Synskadades Riksförbund lokalförening SRF Lidingö i en skrivelse till Färdtjänstnämnden Region Stockholm och till Omsorgs-och Socialnämnden Lidingö Stad. Här är deras skrivelse:

Synskadades Riksförbund lokalförening SRF Lidingö har av sina medlemmar mottagit ett stort antal klagomål om hur färdtjänsten fungerar i vår ö-kommun. Vi är väl medvetna om att SRF Stockholm-Gotland, som är vårt distrikt, har en dialog med både Färdtjänstförvaltningen och med politiken i olika frågor rörande färdtjänsten i regionen. Men vi vill ändå framföra våra medlemmars synpunkter och erfarenheter av att färdtjänsten på en ö som i detta sammanhang upplevs som en återvändsgata..

Ett av de svåraste problemen verkar vara bristen på bilar här i vår ö-kommun. Orsaken är, enligt både taxichaufförer och växeln, att man inte åker ut tom till en ö för att vänta på en eventuell körning, som kanske dessutom går lokalt och inte kommer att täcka upp för dagskassan. Chansen att få en körning inne i stan bedöms nog betydligt större och ekonomiskt mer lönsamt. Det finns inga incitament för att stanna kvar på Lidingö då ersättningen för varje resa dessutom är lägre än om man kör inom tullarna. På grund av detta sitter färdtjänstkunderna emellan och kan inte komma till vård, behandling, rehabilitering, skola eller arbete i beräknad tid, om man över huvud taget får en bil alls.

Vården tar ut 400 kr för uteblivet bokat besök om man inte avbokar 24 timmar innan besöket. Planerat arbete har inte kunnat utföras när vårdnadstagare eller medarbetare uteblir på grund av bilbristen. Våra medlemmar har suttit och väntat på sina bilar i timmar.  Beskedet i växeln är oftast att ”kvoten är full” eller att ”det är bilbrist och vi kommer så fort det finns en bil!”

Våra medlemmar berättar om att det vid beställningar inte får be föraren ringa upp resenären och berätta att han är framme och var han står! För oss synskadade är det viktigt att föraren förstår att vi inte ser honom medan han borde se oss! Det har hänt att föraren har lämnat platsen utan kund därför att föraren inte förstått att kunden inte ser och kan själv upprätta kommunikation. Vi borde kunna få be förarna om att ringa oss och meddela var han står eller att han är försenad!

Våra medlemmar berättar vidare om  r att det är nästan omöjligt att få ett färdtjänsttillstånd. Man kan ha fått sjukresa för vård, behandling och rehabilitering, men inte färdtjänst. Det måste vara något fel på ansökningsblanketten eftersom de får avslag med hänvisning till att deras behov kan tillgodoses på annat sätt. När medlemmarna talar med varandra i frågan säger tyvärr några: ”Det lönar sig ju inte, så jag får väl fortsätta att sitta hemma, för att åka kollektivt vågar jag inte!”

SRF Lidingö hoppas på positiva förändringar av färdtjänsten

 • Vad gäller tillgången på bilar
 • Ändring av ersättningsystemet för Lidingö-körningar
 • Förarens rätt att ringa upp beställaren/resenären
 • Kraven på beviljandet av Färdtjänst

så att vi som bor på en ”återvändsgata” i form av en ö, också kan få ta del av detta fantastiska resealternativ för personer som inte kan se eller orientera sig med synens hjälp.

Med vänliga hälsningar
Magnus Anderberg
Ordförande SRF Lidingö

Kommentarer

 1. Håller med att tro att man kan åka med färdtjänsten när man behöver om man bor på Lidingö det kan man glömma.Mellan 10 -14 går det hyfsat.I fredags väntade jag 2 timmar på att få komma hem från Lidingö rehab då hade jag beställt en resa till 14.30!

 2. Jag är en taxiförare som bor i Lidingö. Det finns ett orättvist sätt med utdelningen av färdtjänstkörningar. Det är olika tariffer mellan kommunerna. Det finns bra kommuner där man får bra betalt och det finns kommuner där man får dåligt betalt. Då blir det lätt att taxiförarna väljer att ta körningar med den högre tariffen, naturligtvis .

 3. Nu är det verkligen på tiden att Färdtjänstnämndens ordförande Fredrik Wallèn tar tag i det här tariffkaoset så även vi på Lidingö kan lita på att det kommer en taxi i utsatt tid. Vi betalar landstingsskatt vi också.

 4. Jag vill tacka för denna artikel och kommentarerna. Färdtjänsten i Region Stockholm, ”den största enskilda särskilda transportverksamheten i världen”, behöver uppmärksammas och det finns alltid saker att diskutera. För närvarande är det särskilda problem med tidspassningen för färdtjänsten vid vissa tidpunkter på dygnet, och i vissa delar av länet. Det beror i grunden på att de taxibilar som finns just nu inte är tillräckligt många. Taxibranschen håller på att återstarta efter pandemin, och det tar i praktiken tid att aktivera förare och bilar på nytt. Att färdtjänsten generellt i länet fortsätter ligga på en tidspassning på över 80% (även på Lidingö) förstår jag inte är någon tröst för de som drabbas av förseningar eller t.o.m. uteblivna körningar. Den specifika problematik som beskrivs avseende Lidingö har också funnits även tidigare. Även om det generellt går att se att den framför allt efter ikraftträdandet av vårt senaste stora färdtjänsttaxiavtal, april 2019, blivit betydligt mindre (men just nu är det alltså särskilda problem som vi arbetar med att åtgärda).
  Rent avtalsmässigt ska taxibilar som tillhör något av de bolag som har avtal om att få köra färdtjänst ta anvisade färdtjänstresor. De priser och förutsättningar som finns har taxibolagen Region Stockholm har avtal med själva satt nivåerna för i våra avtal och inte minst branschen själva har bilden av att det i långa loppet lönar sig för ytterst den enskilde chauffören att alltid ta anvisade resor. Det är trots allt minst 1,2 miljarder branschen årligen har att dela på för färdtjänstresor.

  Vi i färdtjänstnämnden samt Region Stockholms Trafikförvaltnings färdtjänstverksamhet letar djupt efter ytterligare juridiskt/teknisk/praktiska möjligheter för att nu, i ”återstartsperioden”, förbättra situationen på Lidingö och i hela länet.

  Fredrik Wallén (KD)
  Ordförande Färdtjänstnämnden
  Region Stockholm

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *