Länsstyrelsen vilseleder om utsläppen

Debatt23 april 2021 kl 05.012

Länsstyrelsen publicerar årligen fakta om utsläpp av koldioxid fördelade på olika sektorer och på kommuner från den nationella emissionsdatabasen. Den nationella emissions­data­basen, innehåller oförlåtliga fel för åren 2016 - 2018 för 7 av 26 kommuner i Stockholms län för personbilar. Resultaten är helt slumpmässiga. För 20 kommuner redovisas minskade utsläpp på mellan -1 % och -34 % (Danderyd) på två år. För 7 kommuner redovisas ökade utsläpp på mellan 2 % och 63 % (Lidingö). Detta är uppenbart orimligt. En kontroll av de bakomliggande faktorerna: antalet fordon, körsträcka per fordon och bränsle­förbrukningen per fordon, visar hur orimliga resultaten är:

Nettoeffekten av folkökning, minskat bilinnehav, kortare körsträckor och av lägre bränsle­förbrukning per körd kilometer blir att utsläppen i de sju kommunerna bör ha minskat med -3 % i stället för en ökning med 14 % som emissionsdatabasen anger. Och  inte + 65 % för Lidingö som länsstyrelsen hävdar i sitt kalkylark, utan – 5 %. Detta är en icke marginell skillnad.

Länsstyrelsen har medgett att uppgifterna i deras miljötabell inte är jämförbara p.g.a. ändrade definitioner. Ändå redovisas de rakt upp och ned. I tabellen sägs inte att uppgifterna är felaktiga oh direkt vilseledande. Jag anser att man inte bör ändra tidsserier godtyckligt på detta sätt. Det står visserligen i en finstilt text under  metod- och kvalitetsbeskrivning, men den läses sällan av de som tittar i tabellerna.

Jag har redan hört åtskilliga politiker felaktigt hävda att utsläppen från biltrafiken nu ökar med hänvisning till denna tabell. Jag kräver att tabellen görs om med oförändrade definitioner och att  rättelser läggs ut på de relevanta hemsidorna. Gör om! Gör rätt!

Göran Tegnér,
fil.pol. mag., trafikutredare

Kommentarer

  1. Göran har oftast bra koll på trafikanalys. Men fordon har blivit tyngre och många vägar har kraftigt ökade trafikvolymer. Låt oss göra en okulärbesiktning m.a.p fordonstyper, hastigheter och trafikvett, s.k kvalitativ mätning.
    Vem har tillgång till tidigare trafikmätningar?

  2. Hmmm. Lidingö lär väl vara en av de elbilstätaste kommunerna i landet.
    Utan vidare åtgärder från myndigheterna torde således motsvarande siffror för perioden 2018-20 (när de flesta elbilar nådde gatorna) visa på en ordentlig minskning.
    Men man visar ju som bekant bara sådan statistik som kan tolkas på det sätt man vill. Snart tre år gammal statistik är knappt av akademiskt intresse.

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *