Laddstolpar för oss som bor i lägenhet

I Lidingö Centrum finns Lidingö stads enda två laddstolpar.
Debatt17 augusti 2022 kl 04.494

–  Vad vill kommunen och partierna?  

Ingen har väl undgått de stigande el- och bränslepriserna och därmed kanske inför kommande bilköp funderat på att köpa eller leasa en elbil. Men var ska vi som bor i lägenhet ladda den? Vi som bor i lägenheter och har bil, vilket är en majoritet av invånarna på Lidingö, måste ofta parkera på gatan, vilket vi gör redan idag.

I kommunens miljöplan finns inga mål för när beståndet av laddstolpar ska byggas ut och i vilken takt. Som ägare av trottoarer där stolpen ska stå är kommunen ytterst ansvarig för den marknadssituation som de facto kommer att uppstå, dvs ett lokalt monopol för att sälja el.

Kommunen måste dels förstå att laddstolpar inte är som bensinstationer, där vi kan tanka till det billigaste priset. Det går inte parkera långt bort från hemmet över natten bara för att det är lite billigare. Elbilsägare vill heller inte åka iväg för att snabbladda någonstans då det alltid blir dyrare och dessutom sämre för bilens batterier. Långsam och billig laddning nattetid är det bästa för batterierna. På så vis blir det även en effektutjämning i det svenska elnätet och därmed blir det också billigare för konsumenten. 

En elstolpe kostar mellan 10 000 och 30 000 kr att installera. Den kostnaden bör slås ut på hela den verkliga livslängden som bedöms vara minst 50 år, dvs cirka en krona om dagen! Men vem ska betala för denna installation? Observera att elbolaget är tvingat att bygga el-infrastruktur men också att låta någon annan ta notan. Detta måste betalas av kommunen som ju äger trottoaren och även bör skydda kommunens invånare mot de orimligt höga priser som lätt uppstår vid monopol-situationer som denna.

Vad måste kommunen göra?

 • Tala om i er planering vilket år de olika gatorna får laddstolpar på trottoaren så vi bilköpare vet när vi kan köpa en hållbar elbil!  
 • Se till att upphandlingen av dem som vill sälja el via stolpe och app är transparent och att inga skyhöga elavgifter kan tas ut av det företag som får faktiskt monopol
 • Begära in planer för den nya el-infrastruktur som krävs för alla laddstolpar och för utökad elanvändning på Lidingö. Detta ska vara gjort innan utgången av 2023. 
 • Att under år 2023 starta utbyggnaden av el-infrastrukturen på ön med trottoarer samt offentliga och allmänna parkeringar
 • Att innan utgången av 2023 visa upp en full utbyggnadsplan som täcker alla Lidingös trottoarer och offentliga parkeringar så att Lidingös invånare kan planera för framtida elbilsköp.
 • Ha en 70-procentig utbyggnad klar under 2027.
 • Vara den som leder projekten mellan markentreprenörer, el-infrastrukturbolag och andra marknadsaktörer. Detta för att undvika en monopolsituation och höga priser.
 • Verka för att kostnadsberäkningar mm blir adekvata, t ex fördela kostnaderna över tid så att laddstolparnas installation mm portioneras ut över en längre tidsperiod, förslagsvis 50 år, så att incitament skapas för att att i slutändan kunna hålla nere konsumentpriserna.
 • Vara pådrivande! Visa att Lidingö vill vara en ännu grönare ö! Arbeta med att kommunicera målbilder för att få med alla på båten.  
 • Inte vara sämre än Stockholm Stad, dvs att våga sätta som mål att vara klara senast under 2030. Stockholms Stad har satt som mål att alla stadens trottoarer med parkering ska ha en laddstolpe år 2030. Därtill ska alla stadens parkeringshus ha laddstolpar redan under år 2023.

Vilka partier vågar nu innan valet sätta upp konkreta mål om när denna utbyggnad ska vara klar?

Hyresgästföreningen Lidingö

Kommentarer

 1. Mycket relevanta frågor från HGF Lidingö!

  Innan sommaren drev KD och övriga majoriteten igenom de första publika laddatolparna på Lidingö. De tre första platserna blir vid Vallen, i centrum och Bodals pendlarparkering.

  Den sista är också tänkt att få snabbladdare vilket är bra om man inte har en fast p-plats och pendlarplatserna kan nattetid användas för boende i området då Bodal/Baggeby har många lägenheter.

  Det här är dock bara första steget. Under hösten kommer vi återkomma med nya platser för laddstolpar och då är tanken att vi likt Sthlm stad ska bygga laddstolpar för parkering längs med gatan i bostadsområden.

  Vi vill också sätta solceller på kommunens alla fastigheter och använda elen för att möjliggöra att tex skolpersonal ska kunna ladda på personalparkeringen. Dessa platser på tex Bodal skola ska också nattetid kunna nyttjas av boende för parkering med ladd!

  Carl-Johan Schiller (KD)

 2. Hej, en elstolpes livslängd är grovt överskattad ovan. Redan nu mindre än 10 år efter de första som satts upp byts de ut. Sedan ska man ej bortse från slitage/ förstörelse. Backar en lastbil in i den så får den bytas, antagligen akut då det kan förekomma fara.

  Därmed inte sagt att det inte ska sättas upp. Dock är det grovt underskattade kostnader ovan.

  Är själv djupt involverad och pratat ur egen erfarenhet

  1. Kostnaden för laddstolpe ligger mer på gräva och lägga ner ny elkabel samt förstärka elnätet lokalt. Detta får elinfrastrukturbolagen ta fullt betalt för. Betaldosa på stolpen behövs bytas kanske vart 10 år men mindre del av totala kostnaden. Och visst kan en snöröjare köra ner en stolpe ibland men. Den stora frågan är ju hur förebygger man kraftiga kraftiga prispåslag då det blir en monopolsituation för att ladda på min gata? Jag har svårt att se man parkerar 3km bort för billigare elpris.

 3. Frågan för de styrande partierna kvarstår. CJ Schiller skriver vad som görs lite granna i närtid. Inte om de styrande i kommunen kommer våga att göra som Stockholm, att bestämma sig för att år 2030 ska alla gatuparkeringar ha laddstolpe. Redan 2023 ska Stockholms parkeringshus ha laddning för alla platser. Ingen svår fråga att fundera på, då elbilar idag, 2022, står för 26% av alla nya bilar som köps. Denna omställning till elbilar går snabbare än vad man tror. Men jag som bor i lägenhet vill ju veta en bra bit i förväg när det kommer laddstolpar på min gata så jag kan planera mitt nästa bilköp. Villaägare fixar ju detta själva och får bidrag för laddstolpe tom. Och köper elen billigt på en konkurrensutsatt marknad.
  Förstår de styrande partierna vilket uppdrag de har att dels vara behjälpliga i omställning till elbilar samt undvika för Lidingös innevånare i lägenheter stora påslag för laddpriset? Eller bor ni i villa enbart och inte har reflekterat över detta?

Kommentera

Ange korrekt namn. Kommentarer granskas innan de publiceras.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *